สมาคมดาราศาสตร์ไทย

2 ก.พ. 2554
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
จากการใช้กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลถ่ายภาพท้องฟ้าแบบห้วงลึกเป็นเวลานานถึง 41 วัน นักดาราศาสตร์ได้ค้นพบดาราจักรที่อยู่ไกลที่สุดเท่าที่เคยพบมา ดาราจักรนี้อยู่ห่างจากโลก 13,200 ล้านปีแสง ซึ่งเป็นภาพที่มองย้อนหลังไปไกลถึง 96 เปอร์เซ็นต์ของเอกภพ หรือเป็นเวลาที่เอกภพมีอายุเพียง 480 ล้านปีเท่านั้น
ที่มา Astronomers push Hubble Space Telescope to its limits - spaceflightnow.com