สมาคมดาราศาสตร์ไทย

24 ก.พ. 2554
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
กล้องสเตอริโอของนาซาตรวจพบสายของแก๊สที่ปลิวออกจากดาวพุธเป็นทางยาว ทำให้ดาวพุธดูคล้ายดาวหาง
ที่มา