สมาคมดาราศาสตร์ไทย

7 เม.ย. 2554
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
มีรายงานที่นำเสนอต่อที่ประชุมสมาคมดาราศาสตร์อเมริกันเมื่อวันที่ 12 มกราคม ที่ผ่านมาว่า ผลการประเมินมวลของหลุมดำยักษ์ใจกลางดาราจักรเอ็ม 87 คือ 6,600 ล้านมวลสุริยะ 
ที่มา