สมาคมดาราศาสตร์ไทย

19 มี.ค. 2553
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
นักดาราศาสตร์จากสหราชอาณาจักรและสเปนพบว่า บรรยากาศของดาวอังคารไม่ได้หลุดลอยไปโดยอิทธิพลจากลมสุริยะอย่างต่อเนื่องอย่างเชื่องช้า หากแต่เกิดเป็นระลอกของคลื่นกระแทกที่เกิดจากลมสุริยะช้าปะทะกับลมสุริยะเร็ว ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นกระแทกนี้พัดบรรยากาศของดาวอังคารออกไปได้มากกว่าช่วงที่ไม่เกิดคลื่นกระแทกถึง 2.5 เท่า