สมาคมดาราศาสตร์ไทย

11 ส.ค. 2554
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ได้เกิดการลุกจ้าขึ้นดวงอาทิตย์ที่มีความรุนแรงระดับ เอกซ์ 6.9 ที่ระดับนี้รุนแรงพอที่จะสร้างความปั่นป่วนในบรรยากาศและก่อความเสียหายแก่ดาวเทียมได้