สมาคมดาราศาสตร์ไทย

15 ธ.ค. 2554
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
นักวิทยาศาสตร์จากออสเตรเลีย ได้สร้างแบบจำลองดาวอังคารคอมพิวเตอร์โดยอาศัยข้อมูลจากการสำรวจที่นานหลายทศวรรษ พบว่า พื้นที่หลายส่วนของดาวอังคารมีสภาพเหมาะที่จะมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้ แต่พื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่อยู่ลึกลงไปใต้ดิน
ที่มา Life Possible On 'Large Regions' of Mars - discovery.com