สมาคมดาราศาสตร์ไทย

22 พ.ค. 2555
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
ภารกิจนีโอไวส์ (NEOWISE) ของดาวเทียมไวส์ของนาซา ได้ประเมินจำนวนของดาวเคราะห์น้อยอันตรายยิ่งหรือพีเอชเอ (PHA--Potentially Harzardous Asteroid) ว่าน่าจะมีอยู่ประมาณ 4,700 ดวง ซึ่งหมายความว่า จำนวนดาวเคราะห์น้อยประเภทนี้ที่ค้นพบแล้ว มีเพียงประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดเท่านั้น
ที่มา 4,700 Potentially Hazardous Asteroids Lurking - discovery.com