สมาคมดาราศาสตร์ไทย

4 ก.ค. 2555
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
ยานวีนัสเอกซ์เพรสตรวจพบว่า ดาวศุกร์หมุนรอบตัวเองช้าลงจากเดิมที่เคยมีการวัดไว้เมื่อ 16 ปีก่อนด้วยกล้องบนโลกได้ 243.0185 วันโลก เป็น 243.023 วันโลก สาเหตุของการหมุนช้าลงยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด
ที่มา