สมาคมดาราศาสตร์ไทย

22 ก.ย. 2555
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
ที่ประชุมของสหพันธ์ดาราศาสตร์สากลที่ปักกิ่ง ได้มีมติกำหนดค่าที่แท้จริงของหน่วยดาราศาสตร์ ให้มีระยะทางเท่ากับ 149,597,870,700 เมตร เพื่อตัดปัญหาความไม่แน่นอนจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากนิยามเดิม
ที่มา The astronomical unit gets fixed - nature.com