สมาคมดาราศาสตร์ไทย

22 มี.ค. 2553
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
นักดาราศาสตร์จากสหราชอาณาจักรพบว่า การเกิดแสงวาบรังสีแกมมา มีสนามแม่เหล็กเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การระเบิดชนิดนี้มีพลังงานสูงมาก
ที่มา