คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2557

จังหวัดกำแพงเพชร

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 16° 28.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 30.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดกำแพงเพชร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 2 ม.ค. 18:01 246° 13° 248° 23.8 19:05 253° 18:30 251° A
31 ม.ค. (04:39) 31 ม.ค. 18:18 252° 257° 13.7 18:50 259° 18:32 258° D
1 ก.พ. 18:18 252° 20° 257° 37.7 19:52 264° 19:00 11° 260° A
1 มี.ค. (15:00) 1 มี.ค. 18:29 262° 266° 3.5 18:32 266° - - - F
2 มี.ค. 18:29 263° 14° 267° 27.5 19:31 272° 18:57 269° A
31 มี.ค. (01:45) 31 มี.ค. 18:35 275° 276° 16.9 19:10 279° 18:50 278° C
1 เม.ย. 18:35 275° 20° 277° 40.9 20:06 283° 19:16 11° 280° A
29 เม.ย. (13:14) 29 เม.ย. 18:41 285° 284° 5.5 18:49 285° - - - F
30 เม.ย. 18:41 286° 13° 284° 29.5 19:44 287° 19:09 285° A
29 พ.ค. (01:40) 29 พ.ค. 18:50 293° 288° 17.2 19:20 290° - - - F
30 พ.ค. 18:50 293° 17° 285° 41.2 20:11 290° 19:26 287° A
27 มิ.ย. (15:08) 27 มิ.ย. 18:58 295° -2° 289° 3.8 18:54 289° - - - F
28 มิ.ย. 18:58 295° 285° 27.8 19:40 288° 19:17 286° B
27 ก.ค. (05:42) 27 ก.ค. 18:56 290° 283° 13.3 19:03 284° - - - F
28 ก.ค. 18:55 290° 10° 277° 37.2 19:43 280° 19:17 279° A
25 ส.ค. (21:13) 26 ส.ค. 18:40 281° 273° 21.5 19:00 274° - - - F
27 ส.ค. 18:39 281° 13° 266° 45.5 19:38 270° 19:05 268° A
24 ก.ย. (13:14) 24 ก.ย. 18:17 270° -1° 267° 5.1 18:17 267° - - - F
25 ก.ย. 18:16 269° 260° 29.1 18:56 263° 18:34 262° B
24 ต.ค. (04:57) 24 ต.ค. 17:56 258° 255° 13.0 18:18 257° - - - F
25 ต.ค. 17:55 258° 15° 249° 37.0 19:05 254° 18:26 251° A
22 พ.ย. (19:32) 23 พ.ย. 17:47 249° 11° 247° 22.3 18:39 251° 18:10 249° A
22 ธ.ค. (08:36) 22 ธ.ค. 17:55 246° 249° 9.3 18:20 251° - - - F
23 ธ.ค. 17:55 246° 18° 245° 33.3 19:21 252° 18:33 10° 249° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดกำแพงเพชร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 31 ธ.ค. 06:50 114° 19° 118° -35.4 05:16 110° 06:08 10° 114° A
1 ม.ค. 06:50 114° 112° -11.4 06:18 110° 06:36 111° E
31 ม.ค. (04:39) 30 ม.ค. 06:53 108° 12° 111° -21.7 05:56 107° 06:28 109° A
1 มี.ค. (15:00) 28 ก.พ. 06:41 98° 16° 106° -32.3 05:27 101° 06:08 104° A
1 มี.ค. 06:40 98° 98° -8.3 06:17 96° - - - F
31 มี.ค. (01:45) 29 มี.ค. 06:20 86° 19° 99° -43.4 04:54 93° 05:41 10° 97° A
30 มี.ค. 06:19 86° 91° -19.4 05:40 88° 06:02 90° B
29 เม.ย. (13:14) 28 เม.ย. 05:59 75° 12° 84° -31.2 05:05 81° 05:35 83° A
29 เม.ย. 05:58 75° 77° -7.2 05:51 77° - - - F
29 พ.ค. (01:40) 27 พ.ค. 05:49 68° 17° 79° -43.8 04:32 75° 05:15 78° A
28 พ.ค. 05:49 67° 74° -19.8 05:20 72° - - - F
27 มิ.ย. (15:08) 26 มิ.ย. 05:52 65° 12° 74° -33.3 04:53 70° 05:26 72° A
27 มิ.ย. 05:52 65° 71° -9.3 05:43 70° - - - F
27 ก.ค. (05:42) 26 ก.ค. 06:01 69° 75° -23.7 05:18 73° 05:42 74° B
25 ส.ค. (21:13) 24 ส.ค. 06:08 78° 16° 82° -39.1 04:53 77° 05:34 80° A
25 ส.ค. 06:08 78° 82° -15.1 05:41 80° - - - F
24 ก.ย. (13:14) 23 ก.ย. 06:11 90° 13° 91° -31.0 05:12 87° 05:45 89° A
24 ก.ย. 06:11 90° 92° -7.0 06:00 91° - - - F
24 ต.ค. (04:57) 23 ต.ค. 06:16 102° 101° -22.7 05:33 98° 05:57 99° B
22 พ.ย. (19:32) 21 พ.ย. 06:28 110° 17° 110° -37.0 05:07 103° 05:52 107° A
22 พ.ย. 06:29 111° 108° -13.0 06:02 106° - - - F
22 ธ.ค. (08:36) 21 ธ.ค. 06:45 114° 13° 114° -25.8 05:41 109° 06:17 112° A
22 ธ.ค. 06:46 114° 110° -1.8 06:39 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 13 ตุลาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405