สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว

ผลการคำนวณเพื่อคาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ และจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ ในกรุงเทพฯ และอำเภอเมืองของทุกจังหวัด

ดูเพิ่ม