คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2557

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 19° 16.0′ เหนือ ลองจิจูด 97° 56.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 2 ม.ค. 18:02 246° 13° 247° 23.8 19:08 253° 18:31 250° A
31 ม.ค. (04:39) 31 ม.ค. 18:20 252° 256° 13.7 18:54 259° 18:35 258° D
1 ก.พ. 18:21 252° 21° 255° 37.7 19:57 264° 19:04 11° 260° A
1 มี.ค. (15:00) 1 มี.ค. 18:34 262° 266° 3.6 18:37 266° - - - F
2 มี.ค. 18:34 263° 14° 266° 27.6 19:38 272° 19:02 269° A
31 มี.ค. (01:45) 31 มี.ค. 18:42 275° 276° 17.0 19:18 279° 18:58 277° C
1 เม.ย. 18:42 275° 20° 276° 41.0 20:16 283° 19:24 11° 279° A
29 เม.ย. (13:14) 29 เม.ย. 18:50 286° 284° 5.6 18:59 285° - - - F
30 เม.ย. 18:50 286° 13° 283° 29.6 19:54 288° 19:19 285° A
29 พ.ค. (01:40) 29 พ.ค. 19:01 293° 288° 17.4 19:31 290° - - - F
30 พ.ค. 19:02 293° 17° 284° 41.4 20:21 290° 19:37 287° A
27 มิ.ย. (15:08) 27 มิ.ย. 19:10 295° -2° 290° 4.0 19:04 289° - - - F
28 มิ.ย. 19:10 295° 285° 28.0 19:50 288° 19:28 286° B
27 ก.ค. (05:42) 27 ก.ค. 19:06 291° 283° 13.4 19:13 284° - - - F
28 ก.ค. 19:06 290° 10° 277° 37.4 19:52 280° 19:26 278° A
25 ส.ค. (21:13) 26 ส.ค. 18:48 281° 272° 21.6 19:08 274° - - - F
27 ส.ค. 18:48 281° 12° 265° 45.6 19:45 270° 19:13 267° A
24 ก.ย. (13:14) 24 ก.ย. 18:23 270° -1° 267° 5.2 18:23 267° - - - F
25 ก.ย. 18:22 269° 260° 29.2 19:01 263° 18:40 261° B
24 ต.ค. (04:57) 24 ต.ค. 17:59 258° 255° 13.1 18:22 257° - - - F
25 ต.ค. 17:59 257° 14° 248° 37.1 19:08 254° 18:29 251° A
22 พ.ย. (19:32) 23 พ.ย. 17:49 249° 10° 246° 22.3 18:41 251° 18:12 248° A
22 ธ.ค. (08:36) 22 ธ.ค. 17:56 245° 248° 9.4 18:22 250° - - - F
23 ธ.ค. 17:56 245° 18° 244° 33.4 19:24 252° 18:35 10° 248° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 31 ธ.ค. 07:02 114° 19° 120° -35.2 05:27 111° 06:20 10° 115° A
1 ม.ค. 07:02 114° 113° -11.2 06:29 110° 06:47 112° E
31 ม.ค. (04:39) 30 ม.ค. 07:03 109° 12° 112° -21.6 06:06 107° 06:38 110° A
1 มี.ค. (15:00) 28 ก.พ. 06:49 98° 15° 107° -32.2 05:36 101° 06:16 104° A
1 มี.ค. 06:48 98° 98° -8.2 06:25 96° - - - F
31 มี.ค. (01:45) 29 มี.ค. 06:25 86° 18° 100° -43.3 05:01 93° 05:48 10° 97° A
30 มี.ค. 06:24 86° 91° -19.3 05:46 88° 06:07 90° C
29 เม.ย. (13:14) 28 เม.ย. 06:02 75° 11° 85° -31.2 05:09 81° 05:39 83° A
29 เม.ย. 06:01 74° 77° -7.2 05:54 77° - - - F
29 พ.ค. (01:40) 27 พ.ค. 05:50 67° 16° 80° -43.8 04:35 75° 05:17 78° A
28 พ.ค. 05:50 67° 74° -19.8 05:22 72° - - - F
27 มิ.ย. (15:08) 26 มิ.ย. 05:52 65° 12° 74° -33.2 04:55 70° 05:27 72° A
27 มิ.ย. 05:53 65° 71° -9.2 05:45 70° - - - F
27 ก.ค. (05:42) 26 ก.ค. 06:03 69° 75° -23.6 05:21 72° 05:44 74° B
25 ส.ค. (21:13) 24 ส.ค. 06:11 78° 16° 82° -39.0 04:56 77° 05:38 80° A
25 ส.ค. 06:12 78° 82° -15.0 05:45 80° - - - F
24 ก.ย. (13:14) 23 ก.ย. 06:17 90° 13° 92° -30.9 05:18 87° 05:51 89° A
24 ก.ย. 06:17 90° 92° -6.9 06:07 91° - - - F
24 ต.ค. (04:57) 23 ต.ค. 06:25 102° 101° -22.5 05:41 98° 06:05 100° B
22 พ.ย. (19:32) 21 พ.ย. 06:39 111° 17° 111° -36.9 05:16 104° 06:02 108° A
22 พ.ย. 06:40 111° 109° -12.9 06:12 107° - - - F
22 ธ.ค. (08:36) 21 ธ.ค. 06:57 115° 13° 115° -25.6 05:52 109° 06:28 113° A
22 ธ.ค. 06:58 115° 110° -1.6 06:50 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 13 ตุลาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405