คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2557

จังหวัดนราธิวาส

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 6° 26.0′ เหนือ ลองจิจูด 101° 50.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดนราธิวาส
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 2 ม.ค. 18:09 247° 13° 252° 23.9 19:08 254° 18:35 253° A
31 ม.ค. (04:39) 31 ม.ค. 18:22 253° 259° 13.7 18:48 260° - - - F
1 ก.พ. 18:22 253° 19° 261° 37.7 19:46 264° 18:59 10° 263° A
1 มี.ค. (15:00) 1 มี.ค. 18:25 263° -1° 267° 3.4 18:24 267° - - - F
2 มี.ค. 18:25 263° 12° 270° 27.4 19:20 272° 18:50 271° A
31 มี.ค. (01:45) 31 มี.ค. 18:22 274° 278° 16.6 18:53 279° 18:36 278° D
1 เม.ย. 18:22 275° 19° 281° 40.6 19:47 282° 19:00 10° 281° A
29 เม.ย. (13:14) 29 เม.ย. 18:20 285° 284° 5.1 18:28 284° - - - F
30 เม.ย. 18:20 285° 13° 286° 29.1 19:21 287° 18:47 286° A
29 พ.ค. (01:40) 29 พ.ค. 18:24 292° 288° 16.7 18:56 289° 18:38 289° E
30 พ.ค. 18:24 292° 18° 288° 40.8 19:46 289° 19:01 10° 288° A
27 มิ.ย. (15:08) 27 มิ.ย. 18:31 294° -1° 289° 3.4 18:30 289° - - - F
28 มิ.ย. 18:31 294° 10° 286° 27.4 19:17 287° 18:51 287° A
27 ก.ค. (05:42) 27 ก.ค. 18:32 289° 283° 12.9 18:44 283° - - - F
28 ก.ค. 18:32 289° 12° 279° 36.8 19:26 280° 18:56 279° A
25 ส.ค. (21:13) 26 ส.ค. 18:23 281° 273° 21.2 18:48 274° - - - F
27 ส.ค. 18:22 280° 15° 268° 45.2 19:29 270° 18:52 269° A
24 ก.ย. (13:14) 24 ก.ย. 18:08 270° 267° 4.9 18:09 267° - - - F
25 ก.ย. 18:07 269° 10° 262° 28.9 18:52 263° 18:27 263° A
24 ต.ค. (04:57) 24 ต.ค. 17:55 258° 257° 13.0 18:18 257° - - - F
25 ต.ค. 17:55 258° 16° 252° 37.0 19:07 255° 18:27 253° A
22 พ.ย. (19:32) 23 พ.ย. 17:53 250° 11° 250° 22.4 18:44 252° 18:16 251° A
22 ธ.ค. (08:36) 22 ธ.ค. 18:04 247° 251° 9.5 18:25 251° - - - F
23 ธ.ค. 18:04 247° 17° 250° 33.5 19:25 253° 18:40 252° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดนราธิวาส
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 31 ธ.ค. 06:23 113° 20° 114° -35.8 04:51 110° 05:42 11° 111° A
1 ม.ค. 06:23 113° 110° -11.8 05:53 109° - - - F
31 ม.ค. (04:39) 30 ม.ค. 06:31 108° 12° 108° -22.1 05:33 106° 06:05 107° A
1 มี.ค. (15:00) 28 ก.พ. 06:26 98° 17° 103° -32.5 05:09 100° 05:52 102° A
1 มี.ค. 06:25 98° 96° -8.6 06:03 96° - - - F
31 มี.ค. (01:45) 29 มี.ค. 06:13 87° 21° 96° -43.5 04:42 93° 05:32 11° 95° A
30 มี.ค. 06:12 86° 89° -19.5 05:32 88° 05:54 89° B
29 เม.ย. (13:14) 28 เม.ย. 06:00 76° 13° 82° -31.2 05:02 81° 05:34 82° A
29 เม.ย. 06:00 75° 78° -7.2 05:51 77° - - - F
29 พ.ค. (01:40) 27 พ.ค. 05:56 69° 18° 77° -43.7 04:34 75° 05:19 10° 76° A
28 พ.ค. 05:56 68° 74° -19.7 05:23 73° 05:41 73° D
27 มิ.ย. (15:08) 26 มิ.ย. 06:01 66° 13° 72° -33.1 04:58 71° 05:33 72° A
27 มิ.ย. 06:01 66° 71° -9.1 05:48 71° - - - F
27 ก.ค. (05:42) 26 ก.ค. 06:06 70° 10° 74° -23.6 05:22 73° 05:47 74° B
25 ส.ค. (21:13) 24 ส.ค. 06:07 79° 17° 79° -39.1 04:53 77° 05:34 78° A
25 ส.ค. 06:07 79° 81° -15.1 05:38 81° - - - F
24 ก.ย. (13:14) 23 ก.ย. 06:02 90° 13° 88° -31.2 05:05 87° 05:37 88° A
24 ก.ย. 06:02 90° 91° -7.2 05:50 91° - - - F
24 ต.ค. (04:57) 23 ต.ค. 05:59 101° 99° -22.9 05:18 97° 05:40 98° B
22 พ.ย. (19:32) 21 พ.ย. 06:04 110° 17° 106° -37.4 04:47 103° 05:30 104° A
22 พ.ย. 06:04 110° 106° -13.4 05:40 106° - - - F
22 ธ.ค. (08:36) 21 ธ.ค. 06:18 113° 13° 111° -26.3 05:17 108° 05:51 109° A
22 ธ.ค. 06:18 113° 109° -2.3 06:15 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 13 ตุลาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405