คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2557

จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 15° 14.0′ เหนือ ลองจิจูด 104° 51.8′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดอุบลราชธานี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 2 ม.ค. 17:42 246° 13° 249° 23.5 18:44 253° 18:10 251° A
31 ม.ค. (04:39) 31 ม.ค. 17:58 252° 257° 13.3 18:28 259° 18:12 258° E
1 ก.พ. 17:59 253° 20° 257° 37.4 19:30 264° 18:39 11° 261° A
1 มี.ค. (15:00) 1 มี.ค. 18:08 262° 266° 3.2 18:10 266° - - - F
2 มี.ค. 18:08 263° 13° 268° 27.2 19:09 272° 18:35 269° A
31 มี.ค. (01:45) 31 มี.ค. 18:13 275° 277° 16.5 18:47 279° 18:28 278° D
1 เม.ย. 18:13 275° 20° 278° 40.5 19:43 283° 18:53 11° 280° A
29 เม.ย. (13:14) 29 เม.ย. 18:18 285° 284° 5.1 18:25 285° - - - F
30 เม.ย. 18:18 286° 13° 284° 29.1 19:20 287° 18:45 285° A
29 พ.ค. (01:40) 29 พ.ค. 18:26 293° 288° 16.8 18:56 290° - - - F
30 พ.ค. 18:27 293° 17° 285° 40.8 19:47 290° 19:02 287° A
27 มิ.ย. (15:08) 27 มิ.ย. 18:34 294° -2° 289° 3.4 18:30 289° - - - F
28 มิ.ย. 18:34 294° 285° 27.5 19:16 288° 18:53 286° B
27 ก.ค. (05:42) 27 ก.ค. 18:32 290° 283° 12.9 18:40 283° - - - F
28 ก.ค. 18:32 290° 10° 277° 36.9 19:20 280° 18:54 279° A
25 ส.ค. (21:13) 26 ส.ค. 18:17 281° 273° 21.1 18:38 274° - - - F
27 ส.ค. 18:17 281° 13° 266° 45.1 19:16 270° 18:43 268° A
24 ก.ย. (13:14) 24 ก.ย. 17:55 270° -1° 267° 4.7 17:55 267° - - - F
25 ก.ย. 17:55 269° 261° 28.7 18:35 263° 18:13 262° B
24 ต.ค. (04:57) 24 ต.ค. 17:35 258° 256° 12.7 17:57 257° - - - F
25 ต.ค. 17:35 258° 15° 249° 36.7 18:44 254° 18:05 252° A
22 พ.ย. (19:32) 23 พ.ย. 17:27 249° 10° 247° 21.9 18:19 251° 17:50 249° A
22 ธ.ค. (08:36) 22 ธ.ค. 17:36 246° 249° 9.0 18:00 251° - - - F
23 ธ.ค. 17:36 246° 17° 246° 33.0 19:00 252° 18:14 249° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2557 - จังหวัดอุบลราชธานี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
1 ม.ค. (18:14) 31 ธ.ค. 06:26 114° 19° 118° -35.8 04:52 110° 05:44 11° 114° A
1 ม.ค. 06:27 114° 112° -11.8 05:54 110° 06:12 111° E
31 ม.ค. (04:39) 30 ม.ค. 06:30 108° 12° 111° -22.1 05:32 107° 06:04 109° A
1 มี.ค. (15:00) 28 ก.พ. 06:19 98° 16° 106° -32.7 05:04 101° 05:45 103° A
1 มี.ค. 06:18 98° 97° -8.7 05:54 96° - - - F
31 มี.ค. (01:45) 29 มี.ค. 05:58 86° 19° 99° -43.8 04:31 93° 05:20 11° 96° A
30 มี.ค. 05:58 86° 91° -19.8 05:18 88° 05:40 90° B
29 เม.ย. (13:14) 28 เม.ย. 05:39 75° 12° 84° -31.6 04:43 81° 05:14 83° A
29 เม.ย. 05:38 75° 78° -7.6 05:30 77° - - - F
29 พ.ค. (01:40) 28 พ.ค. 05:29 68° 74° -20.2 04:59 72° 05:16 74° E
27 มิ.ย. (15:08) 26 มิ.ย. 05:32 65° 12° 74° -33.6 04:33 70° 05:06 72° A
27 มิ.ย. 05:33 66° 71° -9.6 05:23 70° - - - F
27 ก.ค. (05:42) 26 ก.ค. 05:41 70° 75° -24.0 04:58 73° 05:22 74° B
25 ส.ค. (21:13) 24 ส.ค. 05:47 78° 16° 81° -39.4 04:32 77° 05:14 80° A
25 ส.ค. 05:47 78° 82° -15.4 05:19 80° - - - F
24 ก.ย. (13:14) 23 ก.ย. 05:50 90° 13° 91° -31.4 04:50 87° 05:23 89° A
24 ก.ย. 05:50 90° 92° -7.4 05:38 91° - - - F
24 ต.ค. (04:57) 23 ต.ค. 05:54 101° 100° -23.0 05:10 97° 05:34 99° B
22 พ.ย. (19:32) 21 พ.ย. 06:05 110° 17° 109° -37.4 04:43 103° 05:29 106° A
22 พ.ย. 06:06 111° 108° -13.4 05:38 106° - - - F
22 ธ.ค. (08:36) 21 ธ.ค. 06:22 114° 13° 114° -26.2 05:17 109° 05:53 111° A
22 ธ.ค. 06:22 114° 110° -2.2 06:15 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 13 ตุลาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405