คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2558

จังหวัดบึงกาฬ

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 18° 21.4′ เหนือ ลองจิจูด 103° 39.1′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดบึงกาฬ
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 21 ม.ค. 17:53 249° 11° 252° 21.7 18:48 257° 18:17 254° A
19 ก.พ. (06:47) 19 ก.พ. 18:08 258° 262° 11.4 18:32 263° - - - F
20 ก.พ. 18:08 259° 19° 261° 35.4 19:36 269° 18:47 10° 265° A
20 มี.ค. (16:36) 20 มี.ค. 18:16 270° -1° 271° 1.7 18:16 271° - - - F
21 มี.ค. 18:16 270° 13° 271° 25.7 19:18 276° 18:44 273° A
19 เม.ย. (01:57) 19 เม.ย. 18:23 282° 280° 16.5 19:01 283° 18:40 281° C
20 เม.ย. 18:23 282° 21° 279° 40.5 20:02 286° 19:07 11° 282° A
18 พ.ค. (11:13) 18 พ.ค. 18:33 291° 286° 7.3 18:44 287° - - - F
19 พ.ค. 18:33 291° 14° 284° 31.3 19:42 289° 19:04 286° A
16 มิ.ย. (21:05) 17 มิ.ย. 18:43 295° 287° 21.6 19:19 289° 18:59 288° C
18 มิ.ย. 18:43 295° 18° 282° 45.7 20:09 288° 19:22 10° 285° A
16 ก.ค. (08:24) 16 ก.ค. 18:45 293° 286° 10.4 18:50 287° - - - F
17 ก.ค. 18:45 293° 10° 281° 34.4 19:35 284° 19:07 282° A
14 ส.ค. (21:53) 15 ส.ค. 18:33 285° 277° 20.7 18:54 279° - - - F
16 ส.ค. 18:32 285° 13° 271° 44.7 19:33 275° 18:59 273° A
13 ก.ย. (13:41) 13 ก.ย. 18:10 274° -1° 272° 4.5 18:10 272° - - - F
14 ก.ย. 18:09 274° 266° 28.5 18:47 268° 18:26 267° B
13 ต.ค. (07:06) 13 ต.ค. 17:45 262° 261° 10.7 18:03 262° - - - F
14 ต.ค. 17:44 262° 12° 254° 34.7 18:42 258° 18:10 256° A
12 พ.ย. (00:47) 12 พ.ย. 17:29 252° 251° 16.7 18:05 254° 17:45 252° D
13 พ.ย. 17:29 251° 17° 244° 40.7 18:51 252° 18:05 248° A
11 ธ.ค. (17:29) 11 ธ.ค. 17:30 246° 251° 0.0 17:35 251° - - - F
12 ธ.ค. 17:30 246° 11° 246° 24.0 18:27 250° 17:55 248° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดบึงกาฬ
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 19 ม.ค. 06:40 111° 19° 118° -37.5 05:05 109° 05:58 11° 114° A
20 ม.ค. 06:40 111° 111° -13.5 06:02 108° 06:23 109° C
19 ก.พ. (06:47) 18 ก.พ. 06:32 102° 12° 108° -24.2 05:33 103° 06:06 106° A
19 ก.พ. 06:31 102° 99° -0.3 06:26 99° - - - F
20 มี.ค. (16:36) 19 มี.ค. 06:11 91° 15° 102° -34.4 05:00 97° 05:40 100° A
20 มี.ค. 06:10 90° 93° -10.4 05:50 92° - - - F
19 เม.ย. (01:57) 18 เม.ย. 05:47 79° 86° -20.1 05:14 84° 05:32 85° C
18 พ.ค. (11:13) 17 พ.ค. 05:31 69° 10° 81° -29.7 04:42 77° 05:09 79° A
18 พ.ค. 05:31 69° -1° 74° -5.7 05:33 74° - - - F
16 มิ.ย. (21:05) 15 มิ.ย. 05:29 65° 16° 78° -39.6 04:15 73° 04:56 76° A
16 มิ.ย. 05:29 65° 73° -15.6 05:08 71° - - - F
16 ก.ค. (08:24) 15 ก.ค. 05:37 67° 10° 74° -26.8 04:47 71° 05:15 73° A
16 ก.ค. 05:38 67° -1° 72° -2.8 05:40 72° - - - F
14 ส.ค. (21:53) 13 ส.ค. 05:47 74° 17° 79° -40.1 04:26 74° 05:11 77° A
14 ส.ค. 05:47 74° 78° -16.1 05:18 76° - - - F
13 ก.ย. (13:41) 12 ก.ย. 05:53 85° 13° 86° -31.8 04:53 82° 05:26 84° A
13 ก.ย. 05:53 85° 87° -7.8 05:41 86° - - - F
13 ต.ค. (07:06) 12 ต.ค. 05:58 97° 10° 96° -25.1 05:13 92° 05:38 94° B
13 ต.ค. 05:58 98° -1° 96° -1.1 06:01 96° - - - F
12 พ.ย. (00:47) 10 พ.ย. 06:09 108° 18° 106° -42.6 04:45 99° 05:31 10° 102° A
11 พ.ย. 06:09 108° 105° -18.6 05:34 102° 05:54 104° D
11 ธ.ค. (17:29) 10 ธ.ค. 06:26 114° 16° 114° -35.0 05:09 107° 05:52 110° A
11 ธ.ค. 06:27 114° 111° -11.0 06:01 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405