คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2558

จังหวัดชุมพร

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 10° 30.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 10.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดชุมพร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 21 ม.ค. 18:23 250° 11° 255° 22.2 19:14 257° 18:46 256° A
19 ก.พ. (06:47) 19 ก.พ. 18:32 259° 263° 11.8 18:55 264° - - - F
20 ก.พ. 18:32 259° 19° 265° 35.8 19:55 269° 19:09 10° 267° A
20 มี.ค. (16:36) 20 มี.ค. 18:34 270° -1° 271° 2.0 18:34 271° - - - F
21 มี.ค. 18:34 270° 13° 273° 26.0 19:33 276° 19:00 274° A
19 เม.ย. (01:57) 19 เม.ย. 18:34 282° 281° 16.6 19:12 282° 18:51 281° C
20 เม.ย. 18:34 282° 21° 282° 40.6 20:11 285° 19:17 12° 283° A
18 พ.ค. (11:13) 18 พ.ค. 18:38 290° 286° 7.4 18:52 287° - - - F
19 พ.ค. 18:39 290° 15° 286° 31.4 19:50 288° 19:10 287° A
16 มิ.ย. (21:05) 17 มิ.ย. 18:46 294° 287° 21.7 19:26 288° 19:04 288° B
16 ก.ค. (08:24) 16 ก.ค. 18:50 292° 286° 10.4 18:59 286° - - - F
17 ก.ค. 18:50 292° 12° 282° 34.4 19:45 284° 19:14 282° A
14 ส.ค. (21:53) 15 ส.ค. 18:42 284° 277° 20.8 19:08 278° - - - F
16 ส.ค. 18:42 284° 15° 272° 44.8 19:48 275° 19:11 273° A
13 ก.ย. (13:41) 13 ก.ย. 18:26 274° 272° 4.8 18:27 272° - - - F
14 ก.ย. 18:25 274° 267° 28.7 19:07 268° 18:44 267° B
13 ต.ค. (07:06) 13 ต.ค. 18:07 262° 261° 11.0 18:26 262° - - - F
14 ต.ค. 18:07 262° 13° 256° 35.0 19:07 259° 18:34 257° A
12 พ.ย. (00:47) 12 พ.ย. 17:57 252° 253° 17.2 18:33 254° 18:13 253° C
13 พ.ย. 17:57 252° 18° 248° 41.2 19:21 252° 18:34 10° 250° A
11 ธ.ค. (17:29) 11 ธ.ค. 18:02 247° 252° 0.6 18:05 252° - - - F
12 ธ.ค. 18:02 247° 11° 248° 24.6 18:57 251° 18:27 250° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดชุมพร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 19 ม.ค. 06:46 111° 20° 114° -37.4 05:12 109° 06:04 11° 111° A
20 ม.ค. 06:46 110° 109° -13.4 06:10 107° 06:30 108° C
19 ก.พ. (06:47) 18 ก.พ. 06:43 102° 13° 105° -24.1 05:44 103° 06:17 104° A
19 ก.พ. 06:42 102° 99° -0.1 06:39 99° - - - F
20 มี.ค. (16:36) 19 มี.ค. 06:29 91° 16° 100° -34.1 05:15 96° 05:56 98° A
20 มี.ค. 06:28 90° 92° -10.1 06:08 91° - - - F
19 เม.ย. (01:57) 17 เม.ย. 06:12 79° 20° 93° -43.7 04:45 89° 05:33 11° 91° A
18 เม.ย. 06:11 79° 86° -19.7 05:36 84° 05:56 85° C
18 พ.ค. (11:13) 17 พ.ค. 06:01 70° 12° 80° -29.2 05:08 78° 05:37 79° A
18 พ.ค. 06:01 70° -1° 75° -5.2 06:01 75° - - - F
16 มิ.ย. (21:05) 15 มิ.ย. 06:02 66° 17° 76° -39.0 04:44 73° 05:27 75° A
16 มิ.ย. 06:02 66° 73° -15.0 05:38 72° - - - F
16 ก.ค. (08:24) 15 ก.ค. 06:09 68° 11° 74° -26.2 05:17 72° 05:46 73° A
16 ก.ค. 06:09 68° -1° 73° -2.2 06:09 73° - - - F
14 ส.ค. (21:53) 13 ส.ค. 06:14 75° 17° 77° -39.6 04:55 74° 05:39 76° A
14 ส.ค. 06:14 75° 78° -15.6 05:44 77° - - - F
13 ก.ย. (13:41) 12 ก.ย. 06:13 85° 13° 85° -31.4 05:16 82° 05:48 84° A
13 ก.ย. 06:13 86° 86° -7.4 06:02 86° - - - F
13 ต.ค. (07:06) 12 ต.ค. 06:12 97° 94° -24.9 05:30 92° 05:53 93° B
13 ต.ค. 06:12 98° -2° 96° -0.9 06:16 96° - - - F
12 พ.ย. (00:47) 10 พ.ย. 06:17 107° 18° 103° -42.5 04:58 98° 05:42 101° A
11 พ.ย. 06:17 107° 103° -18.5 05:45 102° 06:03 103° E
11 ธ.ค. (17:29) 10 ธ.ค. 06:30 113° 16° 110° -35.0 05:17 106° 05:58 108° A
11 ธ.ค. 06:31 113° 109° -11.0 06:09 108° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405