คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2558

จังหวัดเลย

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 17° 29.0′ เหนือ ลองจิจูด 101° 43.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดเลย
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 21 ม.ค. 18:02 249° 11° 253° 21.8 18:57 257° 18:26 255° A
19 ก.พ. (06:47) 19 ก.พ. 18:16 258° 262° 11.5 18:41 263° - - - F
20 ก.พ. 18:16 259° 19° 262° 35.5 19:44 269° 18:55 10° 265° A
20 มี.ค. (16:36) 20 มี.ค. 18:24 270° -1° 271° 1.8 18:24 271° - - - F
21 มี.ค. 18:24 270° 13° 272° 25.8 19:26 276° 18:52 274° A
19 เม.ย. (01:57) 19 เม.ย. 18:30 282° 280° 16.6 19:08 283° 18:47 281° C
20 เม.ย. 18:30 282° 21° 280° 40.6 20:09 286° 19:14 11° 282° A
18 พ.ค. (11:13) 18 พ.ค. 18:39 291° 286° 7.4 18:51 287° - - - F
19 พ.ค. 18:39 291° 15° 284° 31.5 19:49 289° 19:10 286° A
16 มิ.ย. (21:05) 17 มิ.ย. 18:49 295° 287° 21.7 19:26 289° 19:06 288° C
18 มิ.ย. 18:49 295° 19° 282° 45.8 20:16 288° 19:28 10° 285° A
16 ก.ค. (08:24) 16 ก.ค. 18:51 293° 286° 10.5 18:57 287° - - - F
17 ก.ค. 18:51 293° 11° 281° 34.5 19:42 284° 19:14 282° A
14 ส.ค. (21:53) 15 ส.ค. 18:39 285° 277° 20.8 19:02 279° - - - F
16 ส.ค. 18:39 285° 14° 271° 44.8 19:40 275° 19:06 273° A
13 ก.ย. (13:41) 13 ก.ย. 18:17 274° -1° 272° 4.6 18:18 272° - - - F
14 ก.ย. 18:17 274° 266° 28.6 18:55 268° 18:34 267° B
13 ต.ค. (07:06) 13 ต.ค. 17:53 262° 261° 10.8 18:11 262° - - - F
14 ต.ค. 17:52 262° 12° 254° 34.8 18:51 258° 18:18 256° A
12 พ.ย. (00:47) 12 พ.ย. 17:38 252° 251° 16.9 18:14 254° 17:54 252° C
13 พ.ย. 17:38 251° 17° 245° 40.9 19:01 252° 18:15 248° A
11 ธ.ค. (17:29) 11 ธ.ค. 17:39 246° 251° 0.2 17:44 251° - - - F
12 ธ.ค. 17:40 246° 11° 246° 24.2 18:36 251° 18:05 248° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดเลย
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 19 ม.ค. 06:47 111° 19° 118° -37.4 05:11 109° 06:04 11° 113° A
20 ม.ค. 06:47 111° 111° -13.4 06:09 108° 06:30 109° C
19 ก.พ. (06:47) 18 ก.พ. 06:39 102° 12° 108° -24.1 05:41 103° 06:13 105° A
19 ก.พ. 06:38 102° 99° -0.1 06:33 99° - - - F
20 มี.ค. (16:36) 19 มี.ค. 06:19 91° 15° 102° -34.3 05:08 97° 05:47 99° A
20 มี.ค. 06:18 90° 93° -10.3 05:58 92° - - - F
19 เม.ย. (01:57) 17 เม.ย. 05:56 79° 18° 95° -44.0 04:34 89° 05:20 10° 92° A
18 เม.ย. 05:56 79° 86° -20.0 05:23 84° 05:41 85° C
18 พ.ค. (11:13) 17 พ.ค. 05:41 70° 11° 81° -29.5 04:51 77° 05:18 79° A
18 พ.ค. 05:40 69° -1° 74° -5.5 05:42 74° - - - F
16 มิ.ย. (21:05) 15 มิ.ย. 05:38 65° 16° 77° -39.4 04:24 73° 05:05 75° A
16 มิ.ย. 05:39 65° 73° -15.4 05:17 71° - - - F
16 ก.ค. (08:24) 15 ก.ค. 05:47 67° 10° 74° -26.6 04:56 71° 05:24 73° A
16 ก.ค. 05:47 67° -1° 72° -2.6 05:49 72° - - - F
14 ส.ค. (21:53) 13 ส.ค. 05:55 74° 17° 79° -39.9 04:36 74° 05:20 77° A
14 ส.ค. 05:56 74° 78° -15.9 05:27 76° - - - F
13 ก.ย. (13:41) 12 ก.ย. 06:01 85° 13° 86° -31.7 05:01 82° 05:34 84° A
13 ก.ย. 06:01 86° 87° -7.7 05:49 86° - - - F
13 ต.ค. (07:06) 12 ต.ค. 06:05 97° 10° 96° -25.0 05:21 92° 05:46 94° B
13 ต.ค. 06:06 98° -1° 96° -1.0 06:08 96° - - - F
12 พ.ย. (00:47) 10 พ.ย. 06:15 108° 18° 106° -42.5 04:52 99° 05:38 10° 102° A
11 พ.ย. 06:16 108° 105° -18.5 05:41 102° 06:00 104° D
11 ธ.ค. (17:29) 10 ธ.ค. 06:32 114° 16° 113° -34.9 05:16 107° 05:58 110° A
11 ธ.ค. 06:33 114° 110° -10.9 06:08 108° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405