คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2558

จังหวัดน่าน

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 18° 47.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 47.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดน่าน
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 21 ม.ค. 18:04 249° 11° 252° 21.8 18:59 257° 18:28 254° A
19 ก.พ. (06:47) 19 ก.พ. 18:19 258° 261° 11.5 18:44 263° - - - F
20 ก.พ. 18:19 259° 19° 261° 35.5 19:47 269° 18:58 10° 265° A
20 มี.ค. (16:36) 20 มี.ค. 18:28 270° -1° 271° 1.9 18:28 271° - - - F
21 มี.ค. 18:28 271° 13° 271° 25.9 19:30 276° 18:56 273° A
19 เม.ย. (01:57) 19 เม.ย. 18:35 282° 280° 16.7 19:13 283° 18:52 281° C
20 เม.ย. 18:35 282° 21° 279° 40.7 20:14 286° 19:19 11° 282° A
18 พ.ค. (11:13) 18 พ.ค. 18:45 291° 286° 7.5 18:57 287° - - - F
19 พ.ค. 18:45 291° 14° 284° 31.6 19:55 289° 19:16 286° A
16 มิ.ย. (21:05) 17 มิ.ย. 18:55 295° 287° 21.9 19:32 289° 19:12 288° C
18 มิ.ย. 18:56 295° 18° 282° 45.9 20:22 288° 19:34 10° 285° A
16 ก.ค. (08:24) 16 ก.ค. 18:57 293° 286° 10.6 19:03 287° - - - F
17 ก.ค. 18:57 293° 10° 281° 34.6 19:47 284° 19:19 282° A
14 ส.ค. (21:53) 15 ส.ค. 18:45 285° 277° 20.9 19:07 279° - - - F
16 ส.ค. 18:44 285° 13° 270° 44.9 19:45 275° 19:11 272° A
13 ก.ย. (13:41) 13 ก.ย. 18:22 274° -1° 272° 4.7 18:22 272° - - - F
14 ก.ย. 18:21 274° 265° 28.7 18:59 268° 18:38 267° B
13 ต.ค. (07:06) 13 ต.ค. 17:56 262° 261° 10.9 18:14 262° - - - F
14 ต.ค. 17:55 262° 12° 254° 34.8 18:54 258° 18:21 256° A
12 พ.ย. (00:47) 12 พ.ย. 17:40 252° 251° 16.9 18:17 254° 17:56 252° C
13 พ.ย. 17:40 251° 17° 244° 40.9 19:03 252° 18:16 248° A
11 ธ.ค. (17:29) 11 ธ.ค. 17:41 246° 250° 0.2 17:46 251° - - - F
12 ธ.ค. 17:41 246° 11° 246° 24.2 18:38 250° 18:06 248° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดน่าน
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 19 ม.ค. 06:53 111° 19° 118° -37.3 05:17 109° 06:10 10° 114° A
20 ม.ค. 06:53 111° 111° -13.3 06:15 108° 06:36 109° C
19 ก.พ. (06:47) 18 ก.พ. 06:44 102° 12° 108° -24.0 05:46 103° 06:18 106° A
19 ก.พ. 06:43 102° 99° -0.1 06:38 99° - - - F
20 มี.ค. (16:36) 19 มี.ค. 06:22 91° 15° 102° -34.2 05:12 97° 05:51 100° A
20 มี.ค. 06:22 90° 93° -10.2 06:02 92° - - - F
19 เม.ย. (01:57) 17 เม.ย. 05:59 79° 18° 95° -43.9 04:37 89° 05:23 10° 92° A
18 เม.ย. 05:58 78° 86° -20.0 05:26 84° 05:44 85° C
18 พ.ค. (11:13) 17 พ.ค. 05:42 69° 10° 81° -29.5 04:53 77° 05:20 79° A
18 พ.ค. 05:42 69° -1° 74° -5.5 05:44 74° - - - F
16 มิ.ย. (21:05) 15 มิ.ย. 05:40 65° 15° 78° -39.4 04:26 73° 05:07 76° A
16 มิ.ย. 05:40 65° 73° -15.4 05:19 71° - - - F
16 ก.ค. (08:24) 15 ก.ค. 05:48 67° 10° 74° -26.6 04:58 71° 05:26 73° A
16 ก.ค. 05:48 67° -1° 72° -2.6 05:51 72° - - - F
14 ส.ค. (21:53) 13 ส.ค. 05:58 74° 17° 79° -39.9 04:38 74° 05:22 77° A
14 ส.ค. 05:58 74° 78° -15.9 05:29 76° - - - F
13 ก.ย. (13:41) 12 ก.ย. 06:04 85° 13° 86° -31.6 05:04 82° 05:37 84° A
13 ก.ย. 06:04 85° 87° -7.6 05:53 86° - - - F
13 ต.ค. (07:06) 12 ต.ค. 06:10 97° 10° 96° -24.9 05:25 92° 05:50 94° B
13 ต.ค. 06:10 98° -1° 96° -0.9 06:13 96° - - - F
12 พ.ย. (00:47) 10 พ.ย. 06:21 108° 18° 106° -42.4 04:57 99° 05:44 10° 103° A
11 พ.ย. 06:21 108° 105° -18.4 05:46 102° 06:06 104° D
11 ธ.ค. (17:29) 10 ธ.ค. 06:38 114° 16° 114° -34.8 05:21 107° 06:04 110° A
11 ธ.ค. 06:39 114° 111° -10.8 06:14 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405