คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2558

จังหวัดพังงา

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 8° 28.0′ เหนือ ลองจิจูด 98° 32.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดพังงา
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 21 ม.ค. 18:28 250° 11° 255° 22.3 19:19 257° 18:51 256° A
19 ก.พ. (06:47) 19 ก.พ. 18:36 259° 263° 11.8 18:59 264° - - - F
20 ก.พ. 18:36 259° 19° 265° 35.8 19:58 269° 19:13 10° 267° A
20 มี.ค. (16:36) 20 มี.ค. 18:37 270° -1° 271° 2.0 18:36 271° - - - F
21 มี.ค. 18:37 270° 13° 274° 26.0 19:35 276° 19:03 275° A
19 เม.ย. (01:57) 19 เม.ย. 18:35 281° 281° 16.7 19:13 282° 18:52 281° C
20 เม.ย. 18:35 282° 21° 283° 40.7 20:11 285° 19:18 12° 284° A
18 พ.ค. (11:13) 18 พ.ค. 18:38 290° 286° 7.4 18:53 287° - - - F
19 พ.ค. 18:38 290° 15° 286° 31.4 19:49 288° 19:10 287° A
16 มิ.ย. (21:05) 17 มิ.ย. 18:45 294° 287° 21.7 19:26 288° 19:03 288° B
16 ก.ค. (08:24) 16 ก.ค. 18:49 292° 286° 10.4 18:59 286° - - - F
17 ก.ค. 18:49 292° 12° 282° 34.4 19:46 284° 19:14 283° A
14 ส.ค. (21:53) 15 ส.ค. 18:42 284° 278° 20.8 19:09 278° - - - F
16 ส.ค. 18:42 284° 16° 273° 44.8 19:50 275° 19:12 274° A
13 ก.ย. (13:41) 13 ก.ย. 18:28 274° 272° 4.8 18:30 272° - - - F
14 ก.ย. 18:27 274° 10° 267° 28.8 19:10 268° 18:46 268° B
13 ต.ค. (07:06) 13 ต.ค. 18:11 262° 262° 11.1 18:30 262° - - - F
14 ต.ค. 18:10 262° 14° 256° 35.1 19:12 259° 18:38 258° A
12 พ.ย. (00:47) 12 พ.ย. 18:03 252° 253° 17.3 18:38 254° 18:19 254° C
13 พ.ย. 18:03 252° 18° 249° 41.3 19:26 252° 18:40 10° 251° A
11 ธ.ค. (17:29) 11 ธ.ค. 18:08 247° 252° 0.7 18:10 252° - - - F
12 ธ.ค. 18:09 247° 11° 249° 24.7 19:03 251° 18:33 250° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดพังงา
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 19 ม.ค. 06:45 111° 20° 113° -37.5 05:11 109° 06:04 11° 111° A
20 ม.ค. 06:46 110° 108° -13.4 06:10 107° 06:30 108° C
19 ก.พ. (06:47) 18 ก.พ. 06:44 102° 13° 105° -24.0 05:45 103° 06:18 104° A
19 ก.พ. 06:43 101° 99° -0.0 06:40 98° - - - F
20 มี.ค. (16:36) 19 มี.ค. 06:31 91° 17° 99° -34.1 05:17 96° 05:58 98° A
20 มี.ค. 06:30 90° 92° -10.1 06:10 91° - - - F
19 เม.ย. (01:57) 17 เม.ย. 06:16 79° 20° 92° -43.7 04:48 89° 05:37 11° 91° A
18 เม.ย. 06:16 79° 85° -19.7 05:40 84° 06:00 85° C
18 พ.ค. (11:13) 17 พ.ค. 06:07 70° 12° 79° -29.1 05:12 78° 05:43 79° A
18 พ.ค. 06:07 70° -1° 75° -5.1 06:06 75° - - - F
16 มิ.ย. (21:05) 15 มิ.ย. 06:08 66° 17° 75° -38.9 04:49 73° 05:33 75° A
16 มิ.ย. 06:08 66° 73° -14.9 05:43 72° - - - F
16 ก.ค. (08:24) 15 ก.ค. 06:15 68° 11° 73° -26.1 05:22 72° 05:51 73° A
16 ก.ค. 06:15 68° -1° 73° -2.1 06:14 73° - - - F
14 ส.ค. (21:53) 13 ส.ค. 06:18 75° 17° 76° -39.6 05:00 74° 05:43 76° A
14 ส.ค. 06:18 75° 78° -15.6 05:49 77° - - - F
13 ก.ย. (13:41) 12 ก.ย. 06:16 85° 13° 84° -31.4 05:20 82° 05:51 83° A
13 ก.ย. 06:16 86° 86° -7.4 06:05 86° - - - F
13 ต.ค. (07:06) 12 ต.ค. 06:13 97° 94° -24.9 05:32 92° 05:55 93° B
13 ต.ค. 06:13 98° -2° 96° -0.9 06:17 96° - - - F
12 พ.ย. (00:47) 10 พ.ย. 06:17 107° 17° 102° -42.5 05:00 98° 05:42 100° A
11 พ.ย. 06:17 107° 103° -18.5 05:46 102° 06:03 102° E
11 ธ.ค. (17:29) 10 ธ.ค. 06:29 113° 16° 109° -35.0 05:18 106° 05:57 108° A
11 ธ.ค. 06:30 113° 109° -11.0 06:09 108° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405