คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2558

จังหวัดเพชรบูรณ์

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 16° 25.0′ เหนือ ลองจิจูด 101° 08.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดเพชรบูรณ์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 21 ม.ค. 18:06 249° 11° 253° 21.9 19:00 257° 18:30 255° A
19 ก.พ. (06:47) 19 ก.พ. 18:19 258° 262° 11.6 18:44 264° - - - F
20 ก.พ. 18:20 259° 19° 262° 35.6 19:46 269° 18:58 10° 265° A
20 มี.ค. (16:36) 20 มี.ค. 18:26 270° -1° 271° 1.9 18:26 271° - - - F
21 มี.ค. 18:26 270° 13° 272° 25.9 19:28 276° 18:54 274° A
19 เม.ย. (01:57) 19 เม.ย. 18:32 282° 280° 16.6 19:10 282° 18:48 281° C
20 เม.ย. 18:32 282° 21° 280° 40.6 20:10 286° 19:15 11° 282° A
18 พ.ค. (11:13) 18 พ.ค. 18:40 291° 286° 7.5 18:52 287° - - - F
19 พ.ค. 18:40 291° 15° 285° 31.5 19:50 289° 19:11 286° A
16 มิ.ย. (21:05) 17 มิ.ย. 18:49 295° 287° 21.8 19:27 289° 19:06 288° C
18 มิ.ย. 18:50 295° 19° 283° 45.8 20:17 288° 19:29 10° 285° A
16 ก.ค. (08:24) 16 ก.ค. 18:52 293° 286° 10.5 18:58 287° - - - F
17 ก.ค. 18:52 292° 11° 281° 34.5 19:43 284° 19:14 282° A
14 ส.ค. (21:53) 15 ส.ค. 18:41 285° 277° 20.8 19:04 279° - - - F
16 ส.ค. 18:40 285° 14° 271° 44.8 19:42 275° 19:08 273° A
13 ก.ย. (13:41) 13 ก.ย. 18:19 274° -1° 272° 4.7 18:20 272° - - - F
14 ก.ย. 18:19 274° 266° 28.6 18:58 268° 18:36 267° B
13 ต.ค. (07:06) 13 ต.ค. 17:56 262° 261° 10.9 18:14 262° - - - F
14 ต.ค. 17:55 262° 13° 254° 34.8 18:54 259° 18:22 256° A
12 พ.ย. (00:47) 12 พ.ย. 17:42 252° 251° 16.9 18:18 254° 17:58 252° C
13 พ.ย. 17:41 252° 17° 245° 40.9 19:05 252° 18:18 249° A
11 ธ.ค. (17:29) 11 ธ.ค. 17:44 246° 251° 0.3 17:48 251° - - - F
12 ธ.ค. 17:44 246° 11° 246° 24.3 18:40 251° 18:09 249° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดเพชรบูรณ์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 19 ม.ค. 06:47 111° 19° 117° -37.4 05:12 109° 06:05 11° 113° A
20 ม.ค. 06:47 111° 110° -13.4 06:10 108° 06:31 109° C
19 ก.พ. (06:47) 18 ก.พ. 06:40 102° 12° 107° -24.1 05:42 103° 06:14 105° A
19 ก.พ. 06:40 102° 99° -0.1 06:35 99° - - - F
20 มี.ค. (16:36) 19 มี.ค. 06:21 91° 15° 102° -34.2 05:10 97° 05:49 99° A
20 มี.ค. 06:20 90° 93° -10.2 06:00 92° - - - F
19 เม.ย. (01:57) 17 เม.ย. 05:59 79° 19° 95° -43.9 04:36 89° 05:22 10° 92° A
18 เม.ย. 05:59 79° 86° -19.9 05:25 84° 05:44 85° C
18 พ.ค. (11:13) 17 พ.ค. 05:45 70° 11° 81° -29.5 04:54 77° 05:22 79° A
18 พ.ค. 05:44 69° -1° 74° -5.5 05:46 74° - - - F
16 มิ.ย. (21:05) 15 มิ.ย. 05:43 65° 16° 77° -39.4 04:28 73° 05:10 75° A
16 มิ.ย. 05:43 65° 73° -15.4 05:21 71° - - - F
16 ก.ค. (08:24) 15 ก.ค. 05:51 67° 10° 74° -26.5 05:00 71° 05:28 73° A
16 ก.ค. 05:51 67° -1° 72° -2.5 05:53 72° - - - F
14 ส.ค. (21:53) 13 ส.ค. 05:59 74° 17° 79° -39.9 04:39 74° 05:24 77° A
14 ส.ค. 05:59 75° 78° -15.9 05:30 76° - - - F
13 ก.ย. (13:41) 12 ก.ย. 06:03 85° 13° 86° -31.6 05:04 82° 05:37 84° A
13 ก.ย. 06:03 86° 87° -7.6 05:52 86° - - - F
13 ต.ค. (07:06) 12 ต.ค. 06:07 97° 95° -25.0 05:23 92° 05:48 94° B
13 ต.ค. 06:07 98° -1° 96° -1.0 06:10 96° - - - F
12 พ.ย. (00:47) 10 พ.ย. 06:16 107° 18° 105° -42.5 04:54 99° 05:40 10° 102° A
11 พ.ย. 06:17 108° 105° -18.5 05:43 102° 06:02 103° D
11 ธ.ค. (17:29) 10 ธ.ค. 06:33 114° 16° 113° -34.9 05:17 107° 05:59 110° A
11 ธ.ค. 06:33 114° 110° -10.9 06:09 108° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405