คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2558

จังหวัดศรีสะเกษ

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 15° 07.0′ เหนือ ลองจิจูด 104° 20.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดศรีสะเกษ
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 21 ม.ค. 17:55 250° 11° 253° 21.7 18:48 257° 18:19 255° A
19 ก.พ. (06:47) 19 ก.พ. 18:08 259° 262° 11.4 18:31 264° - - - F
20 ก.พ. 18:08 259° 19° 263° 35.4 19:33 269° 18:46 10° 265° A
20 มี.ค. (16:36) 20 มี.ค. 18:13 270° -1° 271° 1.6 18:13 271° - - - F
21 มี.ค. 18:14 270° 13° 272° 25.6 19:14 276° 18:40 274° A
19 เม.ย. (01:57) 19 เม.ย. 18:18 282° 280° 16.4 18:55 282° 18:34 281° C
20 เม.ย. 18:18 282° 21° 280° 40.4 19:55 286° 19:01 11° 283° A
18 พ.ค. (11:13) 18 พ.ค. 18:25 291° 286° 7.2 18:37 287° - - - F
19 พ.ค. 18:25 291° 15° 285° 31.2 19:35 289° 18:56 286° A
16 มิ.ย. (21:05) 17 มิ.ย. 18:34 295° 287° 21.5 19:12 289° 18:51 288° C
18 มิ.ย. 18:34 295° 19° 283° 45.5 20:02 288° 19:13 10° 285° A
16 ก.ค. (08:24) 16 ก.ค. 18:37 292° 286° 10.2 18:43 286° - - - F
17 ก.ค. 18:37 292° 11° 281° 34.2 19:29 284° 19:00 282° A
14 ส.ค. (21:53) 15 ส.ค. 18:26 285° 277° 20.6 18:50 279° - - - F
16 ส.ค. 18:26 284° 14° 271° 44.6 19:29 275° 18:54 273° A
13 ก.ย. (13:41) 13 ก.ย. 18:06 274° -1° 272° 4.4 18:07 272° - - - F
14 ก.ย. 18:06 274° 266° 28.4 18:45 268° 18:23 267° B
13 ต.ค. (07:06) 13 ต.ค. 17:44 262° 261° 10.7 18:02 262° - - - F
14 ต.ค. 17:43 262° 13° 255° 34.6 18:42 259° 18:10 257° A
12 พ.ย. (00:47) 12 พ.ย. 17:31 252° 252° 16.7 18:07 254° 17:47 253° D
13 พ.ย. 17:30 252° 17° 246° 40.7 18:53 252° 18:07 249° A
11 ธ.ค. (17:29) 11 ธ.ค. 17:33 246° 251° 0.1 17:37 251° - - - F
12 ธ.ค. 17:34 246° 11° 247° 24.1 18:29 251° 17:58 249° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2558 - จังหวัดศรีสะเกษ
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
20 ม.ค. (20:14) 19 ม.ค. 06:33 111° 20° 117° -37.7 04:57 109° 05:50 11° 113° A
20 ม.ค. 06:33 111° 110° -13.7 05:55 108° 06:16 109° C
19 ก.พ. (06:47) 18 ก.พ. 06:26 102° 12° 107° -24.3 05:27 103° 06:00 105° A
19 ก.พ. 06:26 102° 99° -0.3 06:21 99° - - - F
20 มี.ค. (16:36) 19 มี.ค. 06:08 91° 16° 101° -34.4 04:56 97° 05:36 99° A
20 มี.ค. 06:07 90° 93° -10.5 05:47 92° - - - F
19 เม.ย. (01:57) 18 เม.ย. 05:47 79° 86° -20.1 05:13 84° 05:32 85° C
18 พ.ค. (11:13) 17 พ.ค. 05:34 70° 11° 81° -29.6 04:42 78° 05:11 79° A
18 พ.ค. 05:34 70° -1° 74° -5.6 05:34 74° - - - F
16 มิ.ย. (21:05) 15 มิ.ย. 05:32 66° 16° 77° -39.5 04:16 73° 04:59 75° A
16 มิ.ย. 05:33 66° 73° -15.5 05:10 71° - - - F
16 ก.ค. (08:24) 15 ก.ค. 05:40 67° 11° 74° -26.7 04:49 71° 05:17 73° A
16 ก.ค. 05:41 67° -1° 72° -2.7 05:41 72° - - - F
14 ส.ค. (21:53) 13 ส.ค. 05:48 74° 17° 78° -40.1 04:28 74° 05:12 76° A
14 ส.ค. 05:48 75° 78° -16.1 05:18 76° - - - F
13 ก.ย. (13:41) 12 ก.ย. 05:51 85° 13° 86° -31.8 04:52 82° 05:25 84° A
13 ก.ย. 05:51 86° 86° -7.8 05:39 86° - - - F
13 ต.ค. (07:06) 12 ต.ค. 05:54 97° 10° 95° -25.2 05:10 92° 05:34 94° B
13 ต.ค. 05:54 98° -1° 96° -1.2 05:56 96° - - - F
12 พ.ย. (00:47) 10 พ.ย. 06:02 107° 18° 105° -42.7 04:40 99° 05:25 10° 102° A
11 พ.ย. 06:02 108° 104° -18.7 05:28 102° 05:47 103° D
11 ธ.ค. (17:29) 10 ธ.ค. 06:17 113° 16° 112° -35.2 05:02 106° 05:44 109° A
11 ธ.ค. 06:18 114° 110° -11.2 05:54 108° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2557 / Ephemeris : JPL DE405