คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2559

จังหวัดบึงกาฬ

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 18° 21.4′ เหนือ ลองจิจูด 103° 39.1′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดบึงกาฬ
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 10 ม.ค. 17:46 247° 250° 9.3 18:07 252° - - - F
11 ม.ค. 17:46 247° 16° 248° 33.3 19:05 255° 18:21 251° A
8 ก.พ. (21:39) 9 ก.พ. 18:03 255° 10° 257° 20.4 18:50 260° 18:24 258° B
9 มี.ค. (08:54) 9 มี.ค. 18:14 266° 266° 9.3 18:33 267° - - - F
10 มี.ค. 18:14 266° 18° 266° 33.3 19:35 273° 18:50 10° 269° A
7 เม.ย. (18:24) 8 เม.ย. 18:21 278° 13° 275° 24.0 19:20 280° 18:47 277° A
7 พ.ค. (02:30) 7 พ.ค. 18:29 288° 283° 16.0 19:06 286° 18:45 284° C
8 พ.ค. 18:29 289° 21° 282° 40.0 20:09 288° 19:14 11° 284° A
5 มิ.ย. (10:00) 5 มิ.ย. 18:40 294° 288° 8.7 18:52 289° - - - F
6 มิ.ย. 18:40 294° 15° 285° 32.7 19:52 289° 19:12 287° A
4 ก.ค. (18:01) 4 ก.ค. 18:46 294° -3° 290° 0.8 18:34 289° - - - F
5 ก.ค. 18:46 294° 285° 24.8 19:28 288° 19:05 286° B
3 ส.ค. (03:45) 3 ส.ค. 18:39 289° 282° 14.9 18:57 284° - - - F
4 ส.ค. 18:38 288° 14° 276° 38.9 19:41 280° 19:06 278° A
1 ก.ย. (16:03) 1 ก.ย. 18:20 279° -1° 278° 2.3 18:18 278° - - - F
2 ก.ย. 18:19 278° 271° 26.3 18:59 274° 18:36 272° B
1 ต.ค. (07:11) 1 ต.ค. 17:54 267° 265° 10.7 18:14 267° - - - F
2 ต.ค. 17:53 266° 13° 258° 34.7 18:52 263° 18:19 260° A
31 ต.ค. (00:38) 31 ต.ค. 17:33 255° 254° 16.9 18:09 257° 17:49 256° D
1 พ.ย. 17:33 255° 16° 248° 40.9 18:50 254° 18:07 251° A
29 พ.ย. (19:18) 30 พ.ย. 17:28 247° 10° 247° 22.2 18:16 251° 17:49 249° B
29 ธ.ค. (13:53) 29 ธ.ค. 17:39 246° 249° 3.8 17:48 250° - - - F
30 ธ.ค. 17:39 246° 12° 246° 27.8 18:39 251° 18:06 248° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดบึงกาฬ
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 9 ม.ค. 06:39 113° 12° 115° -25.8 05:37 109° 06:12 112° A
10 ม.ค. 06:40 113° 109° -1.8 06:30 109° - - - F
8 ก.พ. (21:39) 7 ก.พ. 06:37 106° 18° 115° -39.0 05:09 108° 05:58 10° 112° A
8 ก.พ. 06:37 106° 108° -15.0 06:01 105° 06:21 107° D
9 มี.ค. (08:54) 8 มี.ค. 06:19 95° 11° 104° -26.6 05:27 100° 05:56 102° A
9 มี.ค. 06:18 94° 95° -2.6 06:17 95° - - - F
7 เม.ย. (18:24) 6 เม.ย. 05:56 83° 14° 98° -36.4 04:51 93° 05:27 95° A
7 เม.ย. 05:55 82° 89° -12.5 05:40 87° - - - F
7 พ.ค. (02:30) 6 พ.ค. 05:36 72° 82° -20.9 05:05 80° 05:22 82° C
5 มิ.ย. (10:00) 4 มิ.ย. 05:28 66° 11° 78° -28.5 04:37 74° 05:05 76° A
5 มิ.ย. 05:28 66° -2° 72° -4.5 05:33 72° - - - F
4 ก.ค. (18:01) 3 ก.ค. 05:33 65° 16° 76° -36.4 04:15 71° 04:59 74° A
4 ก.ค. 05:34 66° 72° -12.4 05:13 70° - - - F
3 ส.ค. (03:45) 2 ส.ค. 05:44 71° 76° -22.0 04:57 72° 05:23 74° B
1 ก.ย. (16:03) 31 ส.ค. 05:51 81° 15° 82° -34.2 04:40 77° 05:19 80° A
1 ก.ย. 05:51 81° 82° -10.2 05:33 80° - - - F
1 ต.ค. (07:11) 30 ก.ย. 05:56 93° 10° 91° -25.2 05:09 87° 05:35 89° B
1 ต.ค. 05:56 93° -1° 91° -1.2 05:58 91° - - - F
31 ต.ค. (00:38) 29 ต.ค. 06:04 104° 18° 101° -42.6 04:43 94° 05:28 10° 97° A
30 ต.ค. 06:04 104° 100° -18.5 05:31 98° 05:50 99° D
29 พ.ย. (19:18) 28 พ.ย. 06:19 112° 16° 110° -37.0 05:05 104° 05:46 107° A
29 พ.ย. 06:20 112° 108° -13.0 05:54 106° - - - F
29 ธ.ค. (13:53) 28 ธ.ค. 06:36 114° 14° 115° -31.3 05:28 109° 06:06 112° A
29 ธ.ค. 06:36 114° 111° -7.3 06:18 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 2 มกราคม 2559 / Ephemeris : JPL DE405