คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2559

จังหวัดจันทบุรี

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 12° 36.0′ เหนือ ลองจิจูด 102° 09.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดจันทบุรี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 10 ม.ค. 18:02 248° 252° 9.5 18:21 253° - - - F
11 ม.ค. 18:02 248° 16° 250° 33.5 19:18 255° 18:36 253° A
8 ก.พ. (21:39) 9 ก.พ. 18:16 255° 10° 258° 20.6 19:00 261° 18:35 259° B
9 มี.ค. (08:54) 9 มี.ค. 18:21 266° 267° 9.5 18:40 268° - - - F
10 มี.ค. 18:22 266° 18° 268° 33.5 19:40 273° 18:57 270° A
7 เม.ย. (18:24) 7 เม.ย. 18:23 277° -1° 275° 0.0 18:21 275° - - - F
8 เม.ย. 18:23 278° 13° 277° 24.0 19:22 280° 18:49 278° A
7 พ.ค. (02:30) 7 พ.ค. 18:27 288° 283° 16.0 19:05 285° 18:44 284° C
8 พ.ค. 18:27 288° 22° 284° 40.0 20:08 288° 19:12 12° 285° A
5 มิ.ย. (10:00) 5 มิ.ย. 18:35 293° 288° 8.6 18:49 288° - - - F
6 มิ.ย. 18:35 294° 16° 286° 32.6 19:50 289° 19:08 287° A
4 ก.ค. (18:01) 4 ก.ค. 18:41 294° -3° 289° 0.7 18:32 289° - - - F
5 ก.ค. 18:41 294° 10° 285° 24.7 19:27 287° 19:01 286° A
3 ส.ค. (03:45) 3 ส.ค. 18:37 288° 282° 14.9 18:57 283° - - - F
4 ส.ค. 18:37 288° 15° 277° 38.9 19:43 280° 19:06 278° A
1 ก.ย. (16:03) 1 ก.ย. 18:22 278° -1° 278° 2.3 18:21 278° - - - F
2 ก.ย. 18:21 278° 272° 26.3 19:03 274° 18:40 272° B
1 ต.ค. (07:11) 1 ต.ค. 18:01 267° 266° 10.9 18:21 267° - - - F
2 ต.ค. 18:01 266° 13° 260° 34.8 19:01 263° 18:27 261° A
31 ต.ค. (00:38) 31 ต.ค. 17:45 256° 255° 17.1 18:20 257° 18:01 256° C
1 พ.ย. 17:45 255° 17° 250° 41.1 19:03 255° 18:20 252° A
29 พ.ย. (19:18) 30 พ.ย. 17:43 248° 10° 249° 22.4 18:30 251° 18:04 250° B
29 ธ.ค. (13:53) 29 ธ.ค. 17:55 246° 250° 4.1 18:03 251° - - - F
30 ธ.ค. 17:56 246° 12° 248° 28.1 18:53 251° 18:21 250° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดจันทบุรี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 9 ม.ค. 06:35 113° 13° 113° -25.9 05:35 109° 06:08 111° A
10 ม.ค. 06:36 112° 108° -1.9 06:28 108° - - - F
8 ก.พ. (21:39) 7 ก.พ. 06:36 106° 19° 113° -39.0 05:08 107° 05:57 10° 110° A
8 ก.พ. 06:36 105° 107° -15.0 06:01 105° 06:20 106° C
9 มี.ค. (08:54) 8 มี.ค. 06:23 95° 12° 102° -26.5 05:30 99° 05:59 101° A
9 มี.ค. 06:22 94° 95° -2.5 06:21 95° - - - F
7 เม.ย. (18:24) 6 เม.ย. 06:05 83° 15° 96° -36.3 04:56 93° 05:34 94° A
7 เม.ย. 06:04 83° 88° -12.3 05:47 88° - - - F
7 พ.ค. (02:30) 6 พ.ค. 05:49 73° 82° -20.7 05:16 80° 05:34 81° C
5 มิ.ย. (10:00) 4 มิ.ย. 05:45 67° 12° 77° -28.2 04:50 75° 05:20 76° A
5 มิ.ย. 05:45 67° -1° 72° -4.2 05:47 72° - - - F
4 ก.ค. (18:01) 3 ก.ค. 05:50 66° 17° 75° -36.2 04:30 72° 05:15 74° A
4 ก.ค. 05:50 66° 72° -12.2 05:28 71° - - - F
3 ส.ค. (03:45) 2 ส.ค. 05:58 72° 10° 75° -21.8 05:11 73° 05:37 74° B
1 ก.ย. (16:03) 31 ส.ค. 06:01 81° 15° 80° -34.0 04:52 77° 05:30 79° A
1 ก.ย. 06:01 81° 81° -10.0 05:43 80° - - - F
1 ต.ค. (07:11) 30 ก.ย. 06:01 93° 10° 89° -25.2 05:17 87° 05:41 88° B
1 ต.ค. 06:01 93° -2° 91° -1.2 06:04 91° - - - F
31 ต.ค. (00:38) 29 ต.ค. 06:04 104° 17° 98° -42.6 04:48 94° 05:30 96° A
30 ต.ค. 06:04 104° 99° -18.5 05:34 98° 05:51 99° E
29 พ.ย. (19:18) 28 พ.ย. 06:16 112° 15° 108° -37.0 05:05 103° 05:44 106° A
29 พ.ย. 06:16 112° 107° -13.0 05:53 106° - - - F
29 ธ.ค. (13:53) 28 ธ.ค. 06:31 114° 14° 113° -31.3 05:26 109° 06:02 111° A
29 ธ.ค. 06:32 114° 110° -7.3 06:15 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 2 มกราคม 2559 / Ephemeris : JPL DE405