คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2559

จังหวัดนราธิวาส

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 6° 26.0′ เหนือ ลองจิจูด 101° 50.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดนราธิวาส
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 10 ม.ค. 18:13 248° 253° 9.7 18:31 253° - - - F
11 ม.ค. 18:14 248° 16° 253° 33.7 19:27 255° 18:46 254° A
8 ก.พ. (21:39) 9 ก.พ. 18:24 255° 259° 20.8 19:06 261° 18:42 260° B
9 มี.ค. (08:54) 9 มี.ค. 18:25 266° 267° 9.5 18:43 268° - - - F
10 มี.ค. 18:24 266° 17° 270° 33.5 19:40 273° 18:58 271° A
7 เม.ย. (18:24) 8 เม.ย. 18:21 278° 13° 278° 24.0 19:19 280° 18:47 279° A
7 พ.ค. (02:30) 7 พ.ค. 18:21 287° 284° 15.9 19:00 285° 18:38 284° B
5 มิ.ย. (10:00) 5 มิ.ย. 18:26 293° 288° 8.5 18:42 288° - - - F
6 มิ.ย. 18:26 293° 17° 287° 32.5 19:42 289° 19:00 288° A
4 ก.ค. (18:01) 4 ก.ค. 18:32 293° -3° 289° 0.5 18:24 288° - - - F
5 ก.ค. 18:32 293° 10° 286° 24.5 19:20 287° 18:53 286° A
3 ส.ค. (03:45) 3 ส.ค. 18:30 288° 283° 14.8 18:52 283° - - - F
4 ส.ค. 18:30 287° 16° 278° 38.8 19:40 280° 19:01 279° A
1 ก.ย. (16:03) 1 ก.ย. 18:20 278° -1° 277° 2.3 18:19 277° - - - F
2 ก.ย. 18:19 278° 10° 273° 26.3 19:03 274° 18:39 273° B
1 ต.ค. (07:11) 1 ต.ค. 18:04 267° 267° 10.9 18:24 267° - - - F
2 ต.ค. 18:03 266° 14° 261° 34.9 19:05 263° 18:31 262° A
31 ต.ค. (00:38) 31 ต.ค. 17:53 256° 257° 17.3 18:28 258° 18:08 257° C
1 พ.ย. 17:53 255° 17° 252° 41.3 19:11 255° 18:28 254° A
29 พ.ย. (19:18) 30 พ.ย. 17:55 248° 10° 250° 22.6 18:40 252° 18:15 251° B
29 ธ.ค. (13:53) 29 ธ.ค. 18:07 247° 251° 4.3 18:13 251° - - - F
30 ธ.ค. 18:08 247° 12° 250° 28.3 19:03 252° 18:33 251° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดนราธิวาส
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 9 ม.ค. 06:26 112° 13° 111° -26.1 05:27 109° 06:00 110° A
10 ม.ค. 06:27 112° 108° -2.0 06:21 108° - - - F
8 ก.พ. (21:39) 7 ก.พ. 06:30 106° 19° 110° -39.1 05:01 107° 05:51 11° 108° A
8 ก.พ. 06:30 105° 105° -15.1 05:56 104° 06:15 105° C
9 มี.ค. (08:54) 8 มี.ค. 06:22 95° 12° 101° -26.5 05:27 99° 05:58 100° A
9 มี.ค. 06:22 94° 95° -2.5 06:20 95° - - - F
7 เม.ย. (18:24) 6 เม.ย. 06:09 83° 17° 94° -36.2 04:56 92° 05:36 93° A
7 เม.ย. 06:08 83° 88° -12.2 05:49 88° - - - F
7 พ.ค. (02:30) 6 พ.ค. 05:58 73° 81° -20.5 05:21 81° 05:42 81° B
5 มิ.ย. (10:00) 4 มิ.ย. 05:57 67° 13° 76° -28.0 04:58 75° 05:31 76° A
5 มิ.ย. 05:57 67° -1° 73° -4.0 05:56 73° - - - F
4 ก.ค. (18:01) 3 ก.ค. 06:02 67° 18° 73° -36.0 04:40 72° 05:26 10° 73° A
4 ก.ค. 06:03 67° 72° -12.0 05:38 71° - - - F
3 ส.ค. (03:45) 2 ส.ค. 06:07 72° 10° 74° -21.6 05:20 73° 05:46 74° B
1 ก.ย. (16:03) 31 ส.ค. 06:06 81° 15° 79° -33.9 04:59 77° 05:36 78° A
1 ก.ย. 06:06 82° 81° -9.9 05:49 81° - - - F
1 ต.ค. (07:11) 30 ก.ย. 06:01 93° 88° -25.2 05:19 87° 05:42 88° B
1 ต.ค. 06:00 93° -2° 91° -1.2 06:05 91° - - - F
31 ต.ค. (00:38) 29 ต.ค. 05:59 103° 16° 96° -42.6 04:47 94° 05:27 95° A
30 ต.ค. 05:59 104° 98° -18.6 05:32 97° - - - F
29 พ.ย. (19:18) 28 พ.ย. 06:07 111° 15° 105° -37.2 05:00 103° 05:37 104° A
29 พ.ย. 06:08 112° 106° -13.2 05:47 106° - - - F
29 ธ.ค. (13:53) 28 ธ.ค. 06:22 113° 14° 111° -31.5 05:18 108° 05:54 110° A
29 ธ.ค. 06:22 113° 109° -7.5 06:08 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 2 มกราคม 2559 / Ephemeris : JPL DE405