คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2559

จังหวัดแพร่

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 18° 09.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 08.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดแพร่
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 10 ม.ค. 18:00 247° 250° 9.5 18:22 252° - - - F
11 ม.ค. 18:01 247° 16° 248° 33.5 19:20 255° 18:36 251° A
8 ก.พ. (21:39) 9 ก.พ. 18:17 255° 10° 257° 20.7 19:05 260° 18:38 258° B
9 มี.ค. (08:54) 9 มี.ค. 18:28 266° 266° 9.6 18:48 268° - - - F
10 มี.ค. 18:28 266° 18° 266° 33.6 19:50 273° 19:04 10° 269° A
7 เม.ย. (18:24) 7 เม.ย. 18:34 278° -2° 275° 0.2 18:31 275° - - - F
8 เม.ย. 18:35 278° 13° 276° 24.2 19:35 280° 19:01 277° A
7 พ.ค. (02:30) 7 พ.ค. 18:43 288° 283° 16.2 19:20 286° 18:59 284° C
8 พ.ค. 18:43 289° 21° 282° 40.2 20:24 288° 19:28 11° 284° A
5 มิ.ย. (10:00) 5 มิ.ย. 18:53 294° 288° 8.9 19:06 289° - - - F
6 มิ.ย. 18:54 294° 15° 285° 32.9 20:06 289° 19:26 287° A
4 ก.ค. (18:01) 4 ก.ค. 18:59 294° -3° 290° 1.0 18:48 289° - - - F
5 ก.ค. 19:00 294° 285° 25.0 19:43 288° 19:19 286° B
3 ส.ค. (03:45) 3 ส.ค. 18:53 289° 282° 15.2 19:11 284° - - - F
4 ส.ค. 18:52 288° 14° 276° 39.1 19:56 280° 19:20 278° A
1 ก.ย. (16:03) 1 ก.ย. 18:33 279° -1° 278° 2.5 18:33 278° - - - F
2 ก.ย. 18:33 278° 271° 26.5 19:13 274° 18:51 272° B
1 ต.ค. (07:11) 1 ต.ค. 18:08 267° 265° 11.0 18:28 267° - - - F
2 ต.ค. 18:07 266° 13° 258° 34.9 19:06 263° 18:33 260° A
31 ต.ค. (00:38) 31 ต.ค. 17:48 255° 254° 17.2 18:23 257° 18:03 256° D
1 พ.ย. 17:47 255° 16° 248° 41.2 19:04 254° 18:21 251° A
29 พ.ย. (19:18) 30 พ.ย. 17:42 247° 10° 247° 22.4 18:30 251° 18:04 249° B
29 ธ.ค. (13:53) 29 ธ.ค. 17:53 246° 249° 4.0 18:03 250° - - - F
30 ธ.ค. 17:54 246° 12° 246° 28.0 18:54 251° 18:20 248° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดแพร่
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 9 ม.ค. 06:53 113° 12° 115° -25.6 05:51 109° 06:26 112° A
10 ม.ค. 06:53 113° 109° -1.6 06:45 109° - - - F
8 ก.พ. (21:39) 7 ก.พ. 06:51 106° 18° 115° -38.8 05:24 108° 06:12 10° 112° A
8 ก.พ. 06:50 106° 108° -14.8 06:16 105° 06:35 107° D
9 มี.ค. (08:54) 8 มี.ค. 06:33 95° 11° 103° -26.3 05:42 100° 06:10 102° A
9 มี.ค. 06:32 94° 95° -2.4 06:31 95° - - - F
7 เม.ย. (18:24) 6 เม.ย. 06:10 83° 14° 97° -36.2 05:05 93° 05:41 95° A
7 เม.ย. 06:09 82° 88° -12.2 05:54 87° - - - F
7 พ.ค. (02:30) 6 พ.ค. 05:50 72° 82° -20.6 05:20 80° 05:37 81° C
5 มิ.ย. (10:00) 4 มิ.ย. 05:43 66° 11° 78° -28.3 04:52 74° 05:20 76° A
5 มิ.ย. 05:43 66° -2° 72° -4.3 05:48 72° - - - F
4 ก.ค. (18:01) 3 ก.ค. 05:48 65° 16° 76° -36.2 04:30 71° 05:13 74° A
4 ก.ค. 05:48 66° 72° -12.2 05:28 70° - - - F
3 ส.ค. (03:45) 2 ส.ค. 05:58 71° 76° -21.8 05:12 72° 05:38 74° B
1 ก.ย. (16:03) 31 ส.ค. 06:05 81° 15° 82° -34.0 04:55 77° 05:34 80° A
1 ก.ย. 06:05 81° 82° -9.9 05:48 80° - - - F
1 ต.ค. (07:11) 30 ก.ย. 06:10 93° 10° 90° -25.0 05:24 87° 05:49 89° B
1 ต.ค. 06:10 93° -1° 91° -1.0 06:13 91° - - - F
31 ต.ค. (00:38) 29 ต.ค. 06:18 104° 17° 100° -42.3 04:58 94° 05:42 97° A
30 ต.ค. 06:18 104° 100° -18.3 05:46 98° 06:04 99° E
29 พ.ย. (19:18) 28 พ.ย. 06:33 112° 16° 110° -36.7 05:19 104° 06:00 107° A
29 พ.ย. 06:34 112° 108° -12.7 06:08 106° - - - F
29 ธ.ค. (13:53) 28 ธ.ค. 06:50 114° 14° 115° -31.0 05:42 109° 06:20 112° A
29 ธ.ค. 06:50 114° 111° -7.0 06:32 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 2 มกราคม 2559 / Ephemeris : JPL DE405