คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2559

จังหวัดสตูล

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 6° 37.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 04.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดสตูล
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 10 ม.ค. 18:20 248° 252° 9.8 18:38 253° - - - F
11 ม.ค. 18:20 248° 16° 253° 33.8 19:34 255° 18:53 254° A
8 ก.พ. (21:39) 9 ก.พ. 18:30 255° 259° 20.9 19:13 261° 18:49 260° B
9 มี.ค. (08:54) 9 มี.ค. 18:32 266° 267° 9.6 18:50 268° - - - F
10 มี.ค. 18:31 266° 17° 270° 33.6 19:48 273° 19:05 271° A
7 เม.ย. (18:24) 7 เม.ย. 18:28 277° -1° 275° 0.1 18:27 275° - - - F
8 เม.ย. 18:28 278° 13° 278° 24.1 19:26 280° 18:54 279° A
7 พ.ค. (02:30) 7 พ.ค. 18:28 287° 284° 16.0 19:07 285° 18:45 284° B
5 มิ.ย. (10:00) 5 มิ.ย. 18:33 293° 288° 8.6 18:50 288° - - - F
6 มิ.ย. 18:33 293° 17° 287° 32.6 19:50 289° 19:07 288° A
4 ก.ค. (18:01) 4 ก.ค. 18:39 293° -2° 289° 0.7 18:32 288° - - - F
5 ก.ค. 18:39 293° 10° 286° 24.7 19:28 287° 19:01 286° A
3 ส.ค. (03:45) 3 ส.ค. 18:38 288° 283° 14.9 19:00 283° - - - F
4 ส.ค. 18:37 287° 16° 278° 38.9 19:47 280° 19:09 279° A
1 ก.ย. (16:03) 1 ก.ย. 18:27 278° -1° 277° 2.4 18:27 277° - - - F
2 ก.ย. 18:26 278° 10° 272° 26.4 19:10 274° 18:46 273° B
1 ต.ค. (07:11) 1 ต.ค. 18:11 267° 266° 11.0 18:31 267° - - - F
2 ต.ค. 18:11 266° 14° 261° 35.0 19:12 263° 18:38 262° A
31 ต.ค. (00:38) 31 ต.ค. 18:00 256° 257° 17.4 18:35 258° 18:15 257° C
1 พ.ย. 18:00 255° 17° 252° 41.4 19:18 255° 18:35 253° A
29 พ.ย. (19:18) 30 พ.ย. 18:02 248° 10° 250° 22.7 18:47 252° 18:22 251° B
29 ธ.ค. (13:53) 29 ธ.ค. 18:14 247° 251° 4.4 18:20 251° - - - F
30 ธ.ค. 18:15 247° 12° 250° 28.4 19:10 252° 18:39 251° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดสตูล
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 9 ม.ค. 06:34 112° 13° 111° -25.9 05:35 109° 06:07 110° A
10 ม.ค. 06:34 112° 108° -1.9 06:29 108° - - - F
8 ก.พ. (21:39) 7 ก.พ. 06:38 106° 19° 110° -39.0 05:09 107° 05:58 11° 109° A
8 ก.พ. 06:38 105° 105° -15.0 06:03 104° 06:22 105° C
9 มี.ค. (08:54) 8 มี.ค. 06:29 95° 12° 101° -26.4 05:34 99° 06:05 100° A
9 มี.ค. 06:29 94° 95° -2.4 06:27 95° - - - F
7 เม.ย. (18:24) 6 เม.ย. 06:16 83° 16° 94° -36.1 05:03 92° 05:44 93° A
7 เม.ย. 06:15 83° 88° -12.1 05:57 88° - - - F
7 พ.ค. (02:30) 6 พ.ค. 06:05 73° 81° -20.4 05:29 81° 05:49 81° B
5 มิ.ย. (10:00) 4 มิ.ย. 06:03 67° 13° 76° -27.9 05:05 75° 05:38 76° A
5 มิ.ย. 06:04 67° -1° 73° -3.9 06:04 73° - - - F
4 ก.ค. (18:01) 3 ก.ค. 06:09 67° 18° 73° -35.8 04:47 72° 05:33 10° 73° A
4 ก.ค. 06:09 67° 72° -11.8 05:46 71° - - - F
3 ส.ค. (03:45) 2 ส.ค. 06:14 72° 10° 74° -21.5 05:28 73° 05:53 74° B
1 ก.ย. (16:03) 31 ส.ค. 06:13 81° 15° 79° -33.8 05:06 77° 05:43 78° A
1 ก.ย. 06:13 82° 81° -9.8 05:56 81° - - - F
1 ต.ค. (07:11) 30 ก.ย. 06:08 93° 88° -25.0 05:27 87° 05:49 88° B
1 ต.ค. 06:08 93° -2° 91° -1.0 06:12 91° - - - F
31 ต.ค. (00:38) 29 ต.ค. 06:06 103° 16° 96° -42.5 04:55 94° 05:35 95° A
30 ต.ค. 06:06 104° 98° -18.5 05:39 97° - - - F
29 พ.ย. (19:18) 28 พ.ย. 06:14 111° 15° 105° -37.0 05:08 103° 05:45 104° A
29 พ.ย. 06:15 112° 106° -13.0 05:54 106° - - - F
29 ธ.ค. (13:53) 28 ธ.ค. 06:29 113° 13° 111° -31.4 05:26 108° 06:01 110° A
29 ธ.ค. 06:29 113° 109° -7.4 06:15 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 2 มกราคม 2559 / Ephemeris : JPL DE405