คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2559

จังหวัดศรีสะเกษ

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 15° 07.0′ เหนือ ลองจิจูด 104° 20.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดศรีสะเกษ
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 10 ม.ค. 17:49 247° 251° 9.3 18:09 252° - - - F
11 ม.ค. 17:49 248° 16° 249° 33.3 19:06 255° 18:24 252° A
8 ก.พ. (21:39) 9 ก.พ. 18:04 255° 10° 257° 20.4 18:49 260° 18:24 259° B
9 มี.ค. (08:54) 9 มี.ค. 18:12 266° 266° 9.3 18:31 268° - - - F
10 มี.ค. 18:12 266° 18° 267° 33.3 19:32 273° 18:48 270° A
7 เม.ย. (18:24) 8 เม.ย. 18:16 278° 13° 276° 23.9 19:15 280° 18:42 278° A
7 พ.ค. (02:30) 7 พ.ค. 18:22 288° 283° 15.9 18:59 285° 18:38 284° C
8 พ.ค. 18:22 288° 22° 283° 39.9 20:02 288° 19:06 12° 285° A
5 มิ.ย. (10:00) 5 มิ.ย. 18:31 294° 288° 8.5 18:44 289° - - - F
6 มิ.ย. 18:31 294° 15° 285° 32.5 19:44 289° 19:04 287° A
4 ก.ค. (18:01) 4 ก.ค. 18:37 294° -3° 290° 0.6 18:26 289° - - - F
5 ก.ค. 18:37 294° 285° 24.6 19:21 288° 18:57 286° B
3 ส.ค. (03:45) 3 ส.ค. 18:32 288° 282° 14.8 18:51 283° - - - F
4 ส.ค. 18:31 288° 14° 276° 38.8 19:36 280° 19:00 278° A
1 ก.ย. (16:03) 1 ก.ย. 18:15 279° -1° 278° 2.2 18:14 278° - - - F
2 ก.ย. 18:14 278° 271° 26.2 18:55 274° 18:32 272° B
1 ต.ค. (07:11) 1 ต.ค. 17:52 267° 266° 10.7 18:12 267° - - - F
2 ต.ค. 17:51 266° 13° 259° 34.7 18:50 263° 18:18 261° A
31 ต.ค. (00:38) 31 ต.ค. 17:34 255° 255° 16.9 18:09 257° 17:50 256° D
1 พ.ย. 17:34 255° 16° 249° 40.9 18:51 254° 18:08 252° A
29 พ.ย. (19:18) 30 พ.ย. 17:30 248° 10° 248° 22.2 18:18 251° 17:51 250° B
29 ธ.ค. (13:53) 29 ธ.ค. 17:42 246° 250° 3.8 17:50 250° - - - F
30 ธ.ค. 17:43 246° 12° 247° 27.8 18:41 251° 18:08 249° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดศรีสะเกษ
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 9 ม.ค. 06:31 113° 13° 114° -26.0 05:29 109° 06:04 111° A
10 ม.ค. 06:31 113° 109° -2.0 06:23 108° - - - F
8 ก.พ. (21:39) 7 ก.พ. 06:30 106° 18° 114° -39.1 05:02 107° 05:51 10° 111° A
8 ก.พ. 06:30 106° 107° -15.1 05:55 105° 06:14 106° C
9 มี.ค. (08:54) 8 มี.ค. 06:15 95° 11° 103° -26.6 05:22 99° 05:52 101° A
9 มี.ค. 06:15 94° 95° -2.6 06:13 95° - - - F
7 เม.ย. (18:24) 6 เม.ย. 05:55 83° 15° 97° -36.5 04:47 93° 05:25 95° A
7 เม.ย. 05:54 83° 88° -12.5 05:37 88° - - - F
7 พ.ค. (02:30) 6 พ.ค. 05:37 73° 82° -20.9 05:05 80° 05:23 82° C
5 มิ.ย. (10:00) 4 มิ.ย. 05:32 66° 11° 78° -28.4 04:38 75° 05:08 76° A
5 มิ.ย. 05:32 66° -1° 72° -4.4 05:34 72° - - - F
4 ก.ค. (18:01) 3 ก.ค. 05:37 66° 17° 75° -36.4 04:17 71° 05:01 74° A
4 ก.ค. 05:37 66° 72° -12.4 05:15 71° - - - F
3 ส.ค. (03:45) 2 ส.ค. 05:45 71° 10° 75° -22.0 04:59 72° 05:25 74° B
1 ก.ย. (16:03) 31 ส.ค. 05:50 81° 15° 81° -34.2 04:40 77° 05:19 79° A
1 ก.ย. 05:50 81° 82° -10.2 05:32 80° - - - F
1 ต.ค. (07:11) 30 ก.ย. 05:52 93° 10° 90° -25.3 05:07 87° 05:32 89° B
1 ต.ค. 05:52 93° -1° 91° -1.3 05:55 91° - - - F
31 ต.ค. (00:38) 29 ต.ค. 05:58 104° 17° 99° -42.7 04:39 94° 05:23 97° A
30 ต.ค. 05:58 104° 100° -18.7 05:27 98° 05:44 99° E
29 พ.ย. (19:18) 28 พ.ย. 06:11 112° 16° 109° -37.1 04:59 103° 05:39 106° A
29 พ.ย. 06:12 112° 108° -13.1 05:47 106° - - - F
29 ธ.ค. (13:53) 28 ธ.ค. 06:27 114° 14° 114° -31.4 05:21 109° 05:57 112° A
29 ธ.ค. 06:27 114° 111° -7.4 06:10 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 2 มกราคม 2559 / Ephemeris : JPL DE405