คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2559

จังหวัดตาก

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 16° 52.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 08.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดตาก
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 10 ม.ค. 18:06 247° 251° 9.6 18:28 252° - - - F
11 ม.ค. 18:07 247° 16° 248° 33.6 19:26 255° 18:42 251° A
8 ก.พ. (21:39) 9 ก.พ. 18:23 255° 10° 257° 20.8 19:10 260° 18:44 259° B
9 มี.ค. (08:54) 9 มี.ค. 18:32 266° 266° 9.6 18:52 268° - - - F
10 มี.ค. 18:32 266° 18° 267° 33.7 19:54 273° 19:09 10° 269° A
7 เม.ย. (18:24) 7 เม.ย. 18:38 278° -1° 275° 0.3 18:35 275° - - - F
8 เม.ย. 18:38 278° 13° 276° 24.3 19:38 280° 19:04 278° A
7 พ.ค. (02:30) 7 พ.ค. 18:45 288° 283° 16.3 19:23 286° 19:02 284° C
8 พ.ค. 18:45 288° 22° 282° 40.3 20:26 288° 19:30 12° 284° A
5 มิ.ย. (10:00) 5 มิ.ย. 18:55 294° 288° 8.9 19:08 289° - - - F
6 มิ.ย. 18:55 294° 15° 285° 32.9 20:09 289° 19:28 287° A
4 ก.ค. (18:01) 4 ก.ค. 19:01 294° -3° 290° 1.0 18:50 289° - - - F
5 ก.ค. 19:01 294° 285° 25.0 19:45 288° 19:21 286° B
3 ส.ค. (03:45) 3 ส.ค. 18:55 288° 282° 15.2 19:14 284° - - - F
4 ส.ค. 18:55 288° 14° 276° 39.2 19:59 280° 19:23 278° A
1 ก.ย. (16:03) 1 ก.ย. 18:37 279° -1° 278° 2.6 18:36 278° - - - F
2 ก.ย. 18:36 278° 271° 26.6 19:17 274° 18:54 272° B
1 ต.ค. (07:11) 1 ต.ค. 18:12 267° 265° 11.0 18:33 267° - - - F
2 ต.ค. 18:11 266° 13° 259° 35.0 19:11 263° 18:38 261° A
31 ต.ค. (00:38) 31 ต.ค. 17:53 255° 254° 17.3 18:29 257° 18:09 256° C
1 พ.ย. 17:52 255° 16° 248° 41.3 19:10 254° 18:27 251° A
29 พ.ย. (19:18) 30 พ.ย. 17:48 247° 10° 247° 22.5 18:36 251° 18:10 249° B
29 ธ.ค. (13:53) 29 ธ.ค. 18:00 246° 250° 4.1 18:09 250° - - - F
30 ธ.ค. 18:00 246° 12° 246° 28.1 19:00 251° 18:27 249° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2559 - จังหวัดตาก
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
10 ม.ค. (08:31) 9 ม.ค. 06:55 113° 12° 114° -25.6 05:53 109° 06:28 112° A
10 ม.ค. 06:55 113° 109° -1.6 06:47 108° - - - F
8 ก.พ. (21:39) 7 ก.พ. 06:53 106° 18° 115° -38.7 05:26 108° 06:15 10° 111° A
8 ก.พ. 06:53 106° 107° -14.7 06:18 105° 06:38 106° D
9 มี.ค. (08:54) 8 มี.ค. 06:37 95° 11° 103° -26.3 05:45 99° 06:14 101° A
9 มี.ค. 06:36 94° 95° -2.3 06:35 95° - - - F
7 เม.ย. (18:24) 6 เม.ย. 06:14 83° 14° 97° -36.1 05:09 93° 05:45 95° A
7 เม.ย. 06:14 83° 88° -12.1 05:59 87° - - - F
7 พ.ค. (02:30) 6 พ.ค. 05:56 72° 82° -20.5 05:25 80° 05:42 81° C
5 มิ.ย. (10:00) 4 มิ.ย. 05:49 66° 11° 78° -28.2 04:57 74° 05:26 76° A
5 มิ.ย. 05:49 66° -2° 72° -4.2 05:53 72° - - - F
4 ก.ค. (18:01) 3 ก.ค. 05:54 66° 16° 76° -36.1 04:36 71° 05:20 74° A
4 ก.ค. 05:55 66° 72° -12.1 05:34 71° - - - F
3 ส.ค. (03:45) 2 ส.ค. 06:04 71° 75° -21.7 05:18 72° 05:43 74° B
1 ก.ย. (16:03) 31 ส.ค. 06:10 81° 15° 81° -33.9 05:00 77° 05:39 79° A
1 ก.ย. 06:10 81° 82° -9.9 05:53 80° - - - F
1 ต.ค. (07:11) 30 ก.ย. 06:13 93° 10° 90° -24.9 05:28 87° 05:53 89° B
1 ต.ค. 06:14 93° -2° 91° -0.9 06:17 91° - - - F
31 ต.ค. (00:38) 29 ต.ค. 06:20 104° 17° 100° -42.3 05:01 94° 05:45 97° A
30 ต.ค. 06:21 104° 100° -18.3 05:49 98° 06:07 99° E
29 พ.ย. (19:18) 28 พ.ย. 06:35 112° 15° 109° -36.7 05:22 104° 06:02 107° A
29 พ.ย. 06:35 112° 108° -12.7 06:11 106° - - - F
29 ธ.ค. (13:53) 28 ธ.ค. 06:51 114° 14° 115° -31.0 05:45 109° 06:22 112° A
29 ธ.ค. 06:52 114° 111° -7.0 06:34 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 2 มกราคม 2559 / Ephemeris : JPL DE405