คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2560

จังหวัดเชียงใหม่

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 18° 47.0′ เหนือ ลองจิจูด 98° 59.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดเชียงใหม่
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 28 ม.ค. 18:15 251° 253° 11.2 18:37 254° - - - F
29 ม.ค. 18:16 251° 16° 251° 35.2 19:32 258° 18:49 254° A
26 ก.พ. (21:58) 27 ก.พ. 18:29 262° 261° 20.5 19:13 264° 18:49 262° B
28 มี.ค. (09:57) 28 มี.ค. 18:37 274° 271° 8.7 18:55 272° - - - F
29 มี.ค. 18:37 274° 17° 271° 32.7 19:55 277° 19:12 274° A
26 เม.ย. (19:16) 27 เม.ย. 18:45 285° 12° 280° 23.5 19:42 284° 19:10 282° A
26 พ.ค. (02:44) 26 พ.ค. 18:55 293° 286° 16.2 19:30 289° 19:11 287° C
27 พ.ค. 18:56 293° 21° 284° 40.2 20:35 290° 19:40 11° 286° A
24 มิ.ย. (09:31) 24 มิ.ย. 19:04 295° 289° 9.6 19:17 290° - - - F
25 มิ.ย. 19:04 295° 15° 285° 33.6 20:18 290° 19:37 287° A
23 ก.ค. (16:46) 23 ก.ค. 19:03 291° -2° 289° 2.3 18:58 289° - - - F
24 ก.ค. 19:02 291° 10° 282° 26.3 19:52 286° 19:25 284° A
22 ส.ค. (01:30) 22 ส.ค. 18:47 283° 278° 17.3 19:18 280° 19:00 279° E
23 ส.ค. 18:46 282° 17° 270° 41.3 20:02 275° 19:20 272° A
20 ก.ย. (12:30) 20 ก.ย. 18:22 271° 272° 5.9 18:37 273° - - - F
21 ก.ย. 18:21 271° 12° 264° 29.9 19:18 268° 18:46 266° A
20 ต.ค. (02:12) 20 ต.ค. 17:58 259° 258° 15.8 18:33 261° 18:14 259° D
21 ต.ค. 17:57 259° 16° 250° 39.8 19:14 257° 18:31 254° A
18 พ.ย. (18:42) 19 พ.ย. 17:46 250° 10° 248° 23.1 18:34 252° 18:07 250° B
18 ธ.ค. (13:30) 18 ธ.ค. 17:51 246° 248° 4.4 18:01 249° - - - F
19 ธ.ค. 17:51 245° 11° 244° 28.4 18:49 249° 18:17 246° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดเชียงใหม่
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 27 ม.ค. 06:59 109° 10° 113° -24.1 06:09 109° 06:37 111° B
28 ม.ค. 06:59 109° 107° -0.1 06:57 107° - - - F
26 ก.พ. (21:58) 25 ก.พ. 06:46 99° 15° 111° -39.2 05:36 105° 06:15 109° A
26 ก.พ. 06:45 99° 104° -15.2 06:22 102° - - - F
28 มี.ค. (09:57) 27 มี.ค. 06:22 87° 98° -27.6 05:42 95° 06:05 97° B
28 มี.ค. 06:22 87° -2° 90° -3.6 06:28 90° - - - F
26 เม.ย. (19:16) 25 เม.ย. 06:00 76° 13° 92° -37.2 05:02 88° 05:34 90° A
26 เม.ย. 06:00 75° 84° -13.3 05:49 83° - - - F
26 พ.ค. (02:44) 25 พ.ค. 05:47 68° 78° -20.9 05:16 76° 05:33 77° C
24 มิ.ย. (09:31) 23 มิ.ย. 05:48 65° 12° 75° -27.7 04:50 71° 05:23 74° A
24 มิ.ย. 05:49 65° -1° 70° -3.7 05:50 70° - - - F
23 ก.ค. (16:46) 22 ก.ค. 05:58 68° 17° 75° -34.8 04:33 70° 05:20 73° A
23 ก.ค. 05:58 68° 72° -10.8 05:36 70° - - - F
22 ส.ค. (01:30) 20 ส.ค. 06:07 77° 22° 78° -43.4 04:22 71° 05:20 12° 75° A
21 ส.ค. 06:07 77° 77° -19.4 05:23 74° 05:47 76° B
20 ก.ย. (12:30) 19 ก.ย. 06:12 88° 14° 85° -30.3 05:08 80° 05:44 83° A
20 ก.ย. 06:13 89° 86° -6.3 06:04 85° - - - F
20 ต.ค. (02:12) 18 ต.ค. 06:19 100° 20° 95° -43.9 04:49 88° 05:39 11° 92° A
19 ต.ค. 06:19 100° 96° -19.9 05:42 93° 06:02 94° C
18 พ.ย. (18:42) 17 พ.ย. 06:32 110° 16° 106° -36.1 05:19 100° 05:59 103° A
18 พ.ย. 06:33 110° 106° -12.1 06:09 104° - - - F
18 ธ.ค. (13:30) 17 ธ.ค. 06:50 114° 13° 114° -30.7 05:46 109° 06:21 111° A
18 ธ.ค. 06:50 114° 111° -6.6 06:35 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 5 กุมภาพันธ์ 2560 / Ephemeris : JPL DE430