คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2560

จังหวัดกระบี่

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 8° 04.0′ เหนือ ลองจิจูด 98° 55.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดกระบี่
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 28 ม.ค. 18:30 252° 254° 11.4 18:49 255° - - - F
29 ม.ค. 18:31 252° 16° 255° 35.4 19:42 258° 19:02 257° A
26 ก.พ. (21:58) 27 ก.พ. 18:36 262° 263° 20.6 19:18 265° 18:54 264° B
28 มี.ค. (09:57) 28 มี.ค. 18:35 273° 271° 8.6 18:54 272° - - - F
29 มี.ค. 18:34 274° 17° 274° 32.6 19:50 277° 19:08 275° A
26 เม.ย. (19:16) 27 เม.ย. 18:33 284° 13° 282° 23.3 19:31 283° 18:59 282° A
26 พ.ค. (02:44) 26 พ.ค. 18:38 292° 287° 15.9 19:15 288° 18:54 287° C
27 พ.ค. 18:38 292° 22° 287° 39.9 20:19 289° 19:23 12° 288° A
24 มิ.ย. (09:31) 24 มิ.ย. 18:45 294° 289° 9.2 19:01 290° - - - F
25 มิ.ย. 18:45 294° 17° 287° 33.3 20:02 289° 19:19 288° A
23 ก.ค. (16:46) 23 ก.ค. 18:46 290° -1° 288° 2.0 18:43 288° - - - F
24 ก.ค. 18:46 290° 12° 284° 26.0 19:40 285° 19:10 284° A
22 ส.ค. (01:30) 22 ส.ค. 18:37 282° 279° 17.1 19:10 279° 18:52 279° D
23 ส.ค. 18:37 282° 19° 273° 41.1 19:58 275° 19:13 10° 274° A
20 ก.ย. (12:30) 20 ก.ย. 18:22 271° 272° 5.9 18:35 273° - - - F
21 ก.ย. 18:21 271° 13° 266° 29.9 19:19 268° 18:47 267° A
20 ต.ค. (02:12) 20 ต.ค. 18:07 260° 260° 15.9 18:41 261° 18:22 261° C
21 ต.ค. 18:06 259° 17° 254° 39.9 19:24 257° 18:41 256° A
18 พ.ย. (18:42) 19 พ.ย. 18:02 250° 10° 251° 23.3 18:49 253° 18:23 252° B
18 ธ.ค. (13:30) 18 ธ.ค. 18:11 246° 250° 4.7 18:19 250° - - - F
19 ธ.ค. 18:11 246° 12° 247° 28.7 19:06 250° 18:36 249° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดกระบี่
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 27 ม.ค. 06:44 109° 11° 110° -24.4 05:54 108° 06:22 109° A
28 ม.ค. 06:44 108° -1° 106° -0.4 06:44 106° - - - F
26 ก.พ. (21:58) 25 ก.พ. 06:39 99° 17° 108° -39.3 05:24 105° 06:06 106° A
26 ก.พ. 06:39 99° 102° -15.3 06:13 101° - - - F
28 มี.ค. (09:57) 27 มี.ค. 06:25 87° 10° 97° -27.5 05:39 95° 06:04 96° A
28 มี.ค. 06:24 87° -2° 90° -3.5 06:28 90° - - - F
26 เม.ย. (19:16) 25 เม.ย. 06:11 77° 15° 90° -37.1 05:04 88° 05:41 89° A
26 เม.ย. 06:11 76° 84° -13.1 05:55 83° - - - F
26 พ.ค. (02:44) 25 พ.ค. 06:05 69° 78° -20.6 05:27 77° 05:48 77° B
24 มิ.ย. (09:31) 23 มิ.ย. 06:09 66° 14° 74° -27.3 05:06 72° 05:41 73° A
24 มิ.ย. 06:09 66° 71° -3.3 06:07 71° - - - F
23 ก.ค. (16:46) 22 ก.ค. 06:15 69° 18° 72° -34.5 04:50 70° 05:37 10° 72° A
23 ก.ค. 06:15 70° 72° -10.5 05:52 71° - - - F
22 ส.ค. (01:30) 20 ส.ค. 06:17 77° 22° 74° -43.2 04:37 72° 05:33 12° 74° A
21 ส.ค. 06:17 78° 76° -19.2 05:36 75° 05:59 76° B
20 ก.ย. (12:30) 19 ก.ย. 06:14 88° 13° 83° -30.2 05:16 81° 05:48 82° A
20 ก.ย. 06:14 89° 85° -6.2 06:08 85° - - - F
20 ต.ค. (02:12) 18 ต.ค. 06:12 100° 19° 91° -44.0 04:51 88° 05:36 10° 90° A
19 ต.ค. 06:12 100° 94° -20.0 05:40 92° 05:57 93° C
18 พ.ย. (18:42) 17 พ.ย. 06:17 109° 15° 102° -36.4 05:11 99° 05:48 101° A
18 พ.ย. 06:17 109° 104° -12.4 05:59 103° - - - F
18 ธ.ค. (13:30) 17 ธ.ค. 06:31 113° 13° 110° -31.0 05:31 108° 06:04 109° A
18 ธ.ค. 06:31 114° 110° -7.0 06:19 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 5 กุมภาพันธ์ 2560 / Ephemeris : JPL DE430