คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2560

จังหวัดลำปาง

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 18° 18.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 31.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดลำปาง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 28 ม.ค. 18:14 251° 253° 11.1 18:35 254° - - - F
29 ม.ค. 18:14 251° 16° 251° 35.1 19:30 258° 18:48 254° A
26 ก.พ. (21:58) 27 ก.พ. 18:27 262° 261° 20.5 19:11 264° 18:47 262° B
28 มี.ค. (09:57) 28 มี.ค. 18:35 274° 271° 8.6 18:53 272° - - - F
29 มี.ค. 18:35 274° 17° 271° 32.6 19:53 277° 19:10 274° A
26 เม.ย. (19:16) 27 เม.ย. 18:42 285° 12° 280° 23.5 19:39 284° 19:07 282° A
26 พ.ค. (02:44) 26 พ.ค. 18:52 293° 286° 16.1 19:28 289° 19:08 287° C
27 พ.ค. 18:53 293° 21° 284° 40.2 20:32 290° 19:37 11° 286° A
24 มิ.ย. (09:31) 24 มิ.ย. 19:01 295° 289° 9.5 19:14 290° - - - F
25 มิ.ย. 19:01 295° 15° 285° 33.5 20:15 290° 19:34 287° A
23 ก.ค. (16:46) 23 ก.ค. 19:00 291° -2° 289° 2.3 18:55 289° - - - F
24 ก.ค. 19:00 291° 10° 282° 26.3 19:49 286° 19:22 284° A
22 ส.ค. (01:30) 22 ส.ค. 18:44 283° 278° 17.2 19:15 280° 18:58 279° E
23 ส.ค. 18:43 282° 17° 270° 41.2 19:59 275° 19:17 272° A
20 ก.ย. (12:30) 20 ก.ย. 18:20 271° 272° 5.9 18:34 273° - - - F
21 ก.ย. 18:19 271° 12° 264° 29.8 19:15 268° 18:44 266° A
20 ต.ค. (02:12) 20 ต.ค. 17:56 259° 258° 15.8 18:31 261° 18:12 259° D
21 ต.ค. 17:56 259° 16° 251° 39.7 19:12 257° 18:30 254° A
18 พ.ย. (18:42) 19 พ.ย. 17:44 250° 10° 248° 23.1 18:33 252° 18:06 250° B
18 ธ.ค. (13:30) 18 ธ.ค. 17:50 246° 248° 4.3 18:00 249° - - - F
19 ธ.ค. 17:50 246° 11° 244° 28.3 18:47 249° 18:15 246° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดลำปาง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 27 ม.ค. 06:56 109° 10° 113° -24.2 06:07 109° 06:34 111° A
28 ม.ค. 06:56 109° 107° -0.2 06:54 107° - - - F
26 ก.พ. (21:58) 25 ก.พ. 06:44 99° 15° 111° -39.2 05:33 105° 06:12 108° A
26 ก.พ. 06:43 99° 104° -15.2 06:19 102° - - - F
28 มี.ค. (09:57) 27 มี.ค. 06:20 87° 98° -27.6 05:40 95° 06:02 97° B
28 มี.ค. 06:20 87° -2° 90° -3.6 06:25 90° - - - F
26 เม.ย. (19:16) 25 เม.ย. 05:59 76° 13° 92° -37.3 05:00 88° 05:33 90° A
26 เม.ย. 05:58 75° 84° -13.3 05:47 83° - - - F
26 พ.ค. (02:44) 25 พ.ค. 05:46 68° 78° -21.0 05:14 76° 05:32 77° C
24 มิ.ย. (09:31) 23 มิ.ย. 05:47 65° 12° 75° -27.7 04:49 71° 05:21 74° A
24 มิ.ย. 05:47 65° -1° 70° -3.7 05:49 70° - - - F
23 ก.ค. (16:46) 22 ก.ค. 05:57 68° 18° 75° -34.8 04:32 70° 05:19 73° A
23 ก.ค. 05:57 69° 72° -10.8 05:34 70° - - - F
22 ส.ค. (01:30) 20 ส.ค. 06:05 77° 22° 78° -43.4 04:20 71° 05:18 12° 75° A
21 ส.ค. 06:05 77° 77° -19.4 05:21 74° 05:46 76° B
20 ก.ย. (12:30) 19 ก.ย. 06:10 88° 14° 85° -30.3 05:06 80° 05:42 83° A
20 ก.ย. 06:10 89° 86° -6.3 06:01 85° - - - F
20 ต.ค. (02:12) 18 ต.ค. 06:16 100° 20° 95° -43.9 04:47 88° 05:37 11° 92° A
19 ต.ค. 06:17 100° 96° -19.9 05:39 93° 06:00 94° C
18 พ.ย. (18:42) 17 พ.ย. 06:29 110° 16° 106° -36.2 05:16 100° 05:57 103° A
18 พ.ย. 06:30 110° 105° -12.2 06:06 104° - - - F
18 ธ.ค. (13:30) 17 ธ.ค. 06:47 114° 13° 114° -30.7 05:43 108° 06:18 111° A
18 ธ.ค. 06:47 114° 111° -6.7 06:32 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 5 กุมภาพันธ์ 2560 / Ephemeris : JPL DE430