คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2560

จังหวัดมุกดาหาร

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 16° 32.0′ เหนือ ลองจิจูด 104° 43.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดมุกดาหาร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 28 ม.ค. 17:56 251° 253° 10.8 18:16 254° - - - F
29 ม.ค. 17:56 252° 16° 252° 34.8 19:10 258° 18:29 255° A
26 ก.พ. (21:58) 27 ก.พ. 18:08 262° 261° 20.2 18:50 264° 18:27 263° B
28 มี.ค. (09:57) 28 มี.ค. 18:13 274° 271° 8.3 18:31 272° - - - F
29 มี.ค. 18:14 274° 17° 272° 32.3 19:30 277° 18:48 274° A
26 เม.ย. (19:16) 27 เม.ย. 18:19 285° 12° 280° 23.1 19:16 284° 18:44 282° A
26 พ.ค. (02:44) 26 พ.ค. 18:28 292° 286° 15.8 19:03 289° 18:44 287° C
27 พ.ค. 18:29 293° 21° 284° 39.8 20:08 290° 19:13 11° 287° A
24 มิ.ย. (09:31) 24 มิ.ย. 18:37 295° 289° 9.1 18:50 290° - - - F
25 มิ.ย. 18:37 295° 15° 285° 33.1 19:51 289° 19:10 287° A
23 ก.ค. (16:46) 23 ก.ค. 18:36 291° -2° 289° 1.9 18:31 288° - - - F
24 ก.ค. 18:36 291° 10° 283° 25.9 19:26 286° 18:58 284° A
22 ส.ค. (01:30) 22 ส.ค. 18:22 282° 278° 16.9 18:52 280° 18:35 279° E
23 ส.ค. 18:21 282° 17° 270° 40.9 19:37 275° 18:55 273° A
20 ก.ย. (12:30) 20 ก.ย. 17:59 271° 272° 5.5 18:13 273° - - - F
21 ก.ย. 17:58 271° 12° 264° 29.5 18:54 268° 18:23 266° A
20 ต.ค. (02:12) 20 ต.ค. 17:37 259° 259° 15.4 18:11 261° 17:52 260° D
21 ต.ค. 17:36 259° 16° 251° 39.4 18:52 257° 18:10 254° A
18 พ.ย. (18:42) 19 พ.ย. 17:26 250° 10° 249° 22.8 18:14 252° 17:47 250° B
18 ธ.ค. (13:30) 18 ธ.ค. 17:32 246° 249° 4.0 17:41 249° - - - F
19 ธ.ค. 17:33 246° 11° 245° 28.1 18:29 249° 17:58 247° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดมุกดาหาร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 27 ม.ค. 06:33 109° 10° 113° -24.6 05:42 109° 06:10 111° A
28 ม.ค. 06:33 109° 107° -0.6 06:31 107° - - - F
26 ก.พ. (21:58) 25 ก.พ. 06:22 99° 15° 111° -39.6 05:09 105° 05:50 108° A
26 ก.พ. 06:21 99° 104° -15.6 05:56 102° - - - F
28 มี.ค. (09:57) 27 มี.ค. 06:00 87° 98° -27.9 05:18 95° 05:41 97° A
28 มี.ค. 05:59 87° -2° 90° -3.9 06:04 91° - - - F
26 เม.ย. (19:16) 25 เม.ย. 05:40 76° 13° 92° -37.6 04:39 88° 05:13 90° A
26 เม.ย. 05:39 76° 84° -13.6 05:27 83° - - - F
26 พ.ค. (02:44) 25 พ.ค. 05:28 68° 78° -21.3 04:54 76° 05:13 78° C
24 มิ.ย. (09:31) 23 มิ.ย. 05:30 65° 12° 75° -28.0 04:30 72° 05:03 74° A
24 มิ.ย. 05:30 65° -1° 70° -4.0 05:30 70° - - - F
23 ก.ค. (16:46) 22 ก.ค. 05:39 69° 18° 75° -35.1 04:13 70° 05:01 10° 73° A
23 ก.ค. 05:39 69° 72° -11.1 05:16 70° - - - F
22 ส.ค. (01:30) 20 ส.ค. 05:46 77° 22° 78° -43.7 04:01 72° 04:59 12° 75° A
21 ส.ค. 05:46 77° 77° -19.7 05:02 74° 05:26 76° B
20 ก.ย. (12:30) 19 ก.ย. 05:50 88° 14° 85° -30.6 04:46 80° 05:21 83° A
20 ก.ย. 05:50 89° 86° -6.6 05:41 85° - - - F
20 ต.ค. (02:12) 19 ต.ค. 05:55 100° 95° -20.3 05:17 93° 05:38 94° C
18 พ.ย. (18:42) 17 พ.ย. 06:06 110° 16° 105° -36.6 04:53 100° 05:34 103° A
18 พ.ย. 06:06 110° 105° -12.6 05:43 103° - - - F
18 ธ.ค. (13:30) 17 ธ.ค. 06:23 114° 13° 113° -31.1 05:19 108° 05:54 111° A
18 ธ.ค. 06:23 114° 111° -7.1 06:08 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 5 กุมภาพันธ์ 2560 / Ephemeris : JPL DE430