คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2560

จังหวัดหนองบัวลำภู

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 17° 11.0′ เหนือ ลองจิจูด 102° 25.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดหนองบัวลำภู
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 28 ม.ค. 18:04 251° 253° 11.0 18:24 254° - - - F
29 ม.ค. 18:04 252° 16° 252° 35.0 19:19 258° 18:37 254° A
26 ก.พ. (21:58) 27 ก.พ. 18:16 262° 261° 20.3 19:00 264° 18:36 263° B
28 มี.ค. (09:57) 28 มี.ค. 18:23 274° 271° 8.4 18:40 272° - - - F
29 มี.ค. 18:23 274° 17° 272° 32.4 19:40 277° 18:57 274° A
26 เม.ย. (19:16) 27 เม.ย. 18:29 285° 12° 280° 23.2 19:26 284° 18:54 282° A
26 พ.ค. (02:44) 26 พ.ค. 18:39 293° 286° 15.9 19:14 289° 18:54 287° C
27 พ.ค. 18:39 293° 21° 284° 39.9 20:18 290° 19:23 11° 287° A
24 มิ.ย. (09:31) 24 มิ.ย. 18:47 295° 289° 9.3 19:00 290° - - - F
25 มิ.ย. 18:48 295° 15° 285° 33.3 20:01 289° 19:20 287° A
23 ก.ค. (16:46) 23 ก.ค. 18:46 291° -2° 289° 2.0 18:42 289° - - - F
24 ก.ค. 18:46 291° 10° 283° 26.0 19:36 286° 19:08 284° A
22 ส.ค. (01:30) 22 ส.ค. 18:31 282° 278° 17.0 19:02 280° 18:45 279° E
23 ส.ค. 18:31 282° 17° 270° 41.0 19:47 275° 19:05 272° A
20 ก.ย. (12:30) 20 ก.ย. 18:08 271° 272° 5.7 18:22 273° - - - F
21 ก.ย. 18:07 271° 12° 264° 29.6 19:04 268° 18:32 266° A
20 ต.ค. (02:12) 20 ต.ค. 17:46 259° 258° 15.6 18:20 261° 18:01 260° D
21 ต.ค. 17:45 259° 16° 251° 39.6 19:01 257° 18:19 254° A
18 พ.ย. (18:42) 19 พ.ย. 17:34 250° 10° 248° 22.9 18:23 252° 17:56 250° B
18 ธ.ค. (13:30) 18 ธ.ค. 17:40 246° 249° 4.2 17:50 249° - - - F
19 ธ.ค. 17:41 246° 11° 244° 28.2 18:37 249° 18:06 247° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดหนองบัวลำภู
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 27 ม.ค. 06:43 109° 10° 113° -24.4 05:53 109° 06:21 111° A
28 ม.ค. 06:43 109° 107° -0.4 06:41 107° - - - F
26 ก.พ. (21:58) 25 ก.พ. 06:31 99° 15° 111° -39.4 05:20 105° 05:59 108° A
26 ก.พ. 06:31 99° 104° -15.4 06:06 102° - - - F
28 มี.ค. (09:57) 27 มี.ค. 06:09 87° 98° -27.8 05:28 95° 05:51 97° A
28 มี.ค. 06:08 87° -2° 90° -3.8 06:13 90° - - - F
26 เม.ย. (19:16) 25 เม.ย. 05:48 76° 13° 92° -37.4 04:48 88° 05:21 90° A
26 เม.ย. 05:48 76° 84° -13.5 05:36 83° - - - F
26 พ.ค. (02:44) 25 พ.ค. 05:36 68° 78° -21.1 05:03 76° 05:22 77° C
24 มิ.ย. (09:31) 23 มิ.ย. 05:38 65° 12° 75° -27.9 04:38 71° 05:11 74° A
24 มิ.ย. 05:38 65° -1° 70° -3.9 05:39 70° - - - F
23 ก.ค. (16:46) 22 ก.ค. 05:47 68° 18° 75° -35.0 04:22 70° 05:09 73° A
23 ก.ค. 05:47 69° 72° -11.0 05:24 70° - - - F
22 ส.ค. (01:30) 20 ส.ค. 05:55 77° 22° 78° -43.6 04:10 71° 05:08 12° 75° A
21 ส.ค. 05:55 77° 77° -19.6 05:11 74° 05:35 76° B
20 ก.ย. (12:30) 19 ก.ย. 05:59 88° 14° 85° -30.5 04:55 80° 05:30 83° A
20 ก.ย. 05:59 89° 86° -6.5 05:50 85° - - - F
20 ต.ค. (02:12) 19 ต.ค. 06:04 100° 95° -20.1 05:27 93° 05:48 94° C
18 พ.ย. (18:42) 17 พ.ย. 06:16 110° 16° 106° -36.4 05:03 100° 05:44 103° A
18 พ.ย. 06:16 110° 105° -12.4 05:53 104° - - - F
18 ธ.ค. (13:30) 17 ธ.ค. 06:33 114° 13° 114° -30.9 05:29 108° 06:05 111° A
18 ธ.ค. 06:34 114° 111° -6.9 06:19 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 5 กุมภาพันธ์ 2560 / Ephemeris : JPL DE430