คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2560

จังหวัดหนองคาย

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 17° 52.6′ เหนือ ลองจิจูด 102° 44.7′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดหนองคาย
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 28 ม.ค. 18:02 251° 253° 10.9 18:22 254° - - - F
29 ม.ค. 18:02 252° 16° 251° 34.9 19:17 258° 18:35 254° A
26 ก.พ. (21:58) 27 ก.พ. 18:15 262° 261° 20.3 18:58 264° 18:34 263° B
28 มี.ค. (09:57) 28 มี.ค. 18:22 274° 271° 8.4 18:39 272° - - - F
29 มี.ค. 18:22 274° 17° 271° 32.4 19:39 277° 18:56 274° A
26 เม.ย. (19:16) 27 เม.ย. 18:29 285° 12° 280° 23.2 19:25 284° 18:54 282° A
26 พ.ค. (02:44) 26 พ.ค. 18:39 293° 286° 15.9 19:13 289° 18:54 287° C
27 พ.ค. 18:39 293° 21° 284° 39.9 20:18 290° 19:23 11° 286° A
24 มิ.ย. (09:31) 24 มิ.ย. 18:47 295° 289° 9.3 19:00 290° - - - F
25 มิ.ย. 18:48 295° 15° 285° 33.3 20:01 289° 19:20 287° A
23 ก.ค. (16:46) 23 ก.ค. 18:46 291° -2° 289° 2.0 18:41 289° - - - F
24 ก.ค. 18:46 291° 10° 283° 26.0 19:36 286° 19:08 284° A
22 ส.ค. (01:30) 22 ส.ค. 18:31 282° 278° 17.0 19:01 280° 18:44 279° E
23 ส.ค. 18:30 282° 17° 270° 41.0 19:46 275° 19:04 272° A
20 ก.ย. (12:30) 20 ก.ย. 18:07 271° 272° 5.6 18:21 273° - - - F
21 ก.ย. 18:06 271° 12° 264° 29.6 19:02 268° 18:31 266° A
20 ต.ค. (02:12) 20 ต.ค. 17:44 259° 258° 15.5 18:18 261° 17:59 259° D
21 ต.ค. 17:43 259° 16° 251° 39.5 18:59 257° 18:17 254° A
18 พ.ย. (18:42) 19 พ.ย. 17:32 250° 10° 248° 22.8 18:20 252° 17:53 250° B
18 ธ.ค. (13:30) 18 ธ.ค. 17:37 246° 249° 4.1 17:47 249° - - - F
19 ธ.ค. 17:38 246° 11° 244° 28.1 18:35 249° 18:03 246° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดหนองคาย
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 27 ม.ค. 06:43 109° 10° 113° -24.4 05:53 109° 06:20 111° A
28 ม.ค. 06:43 109° 107° -0.4 06:40 107° - - - F
26 ก.พ. (21:58) 25 ก.พ. 06:30 99° 15° 111° -39.4 05:19 105° 05:59 108° A
26 ก.พ. 06:30 99° 104° -15.5 06:05 102° - - - F
28 มี.ค. (09:57) 27 มี.ค. 06:08 87° 98° -27.8 05:27 95° 05:49 97° A
28 มี.ค. 06:07 87° -2° 90° -3.8 06:12 90° - - - F
26 เม.ย. (19:16) 25 เม.ย. 05:46 76° 13° 92° -37.5 04:47 88° 05:20 90° A
26 เม.ย. 05:46 76° 84° -13.5 05:34 83° - - - F
26 พ.ค. (02:44) 25 พ.ค. 05:34 68° 78° -21.2 05:01 76° 05:19 77° C
24 มิ.ย. (09:31) 23 มิ.ย. 05:35 65° 12° 75° -27.9 04:36 71° 05:09 74° A
24 มิ.ย. 05:35 65° -1° 70° -3.9 05:36 70° - - - F
23 ก.ค. (16:46) 22 ก.ค. 05:44 68° 18° 75° -35.0 04:19 70° 05:06 73° A
23 ก.ค. 05:45 69° 72° -11.0 05:22 70° - - - F
22 ส.ค. (01:30) 20 ส.ค. 05:53 77° 22° 78° -43.6 04:07 71° 05:06 12° 75° A
21 ส.ค. 05:53 77° 77° -19.6 05:08 74° 05:33 76° B
20 ก.ย. (12:30) 19 ก.ย. 05:57 88° 14° 85° -30.5 04:53 80° 05:29 83° A
20 ก.ย. 05:58 89° 86° -6.5 05:48 85° - - - F
20 ต.ค. (02:12) 19 ต.ค. 06:03 100° 95° -20.1 05:26 93° 05:47 94° C
18 พ.ย. (18:42) 17 พ.ย. 06:16 110° 16° 106° -36.4 05:02 100° 05:43 103° A
18 พ.ย. 06:16 110° 105° -12.4 05:53 104° - - - F
18 ธ.ค. (13:30) 17 ธ.ค. 06:33 114° 13° 114° -30.9 05:29 108° 06:04 111° A
18 ธ.ค. 06:34 114° 111° -6.9 06:18 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 5 กุมภาพันธ์ 2560 / Ephemeris : JPL DE430