คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2560

จังหวัดพิจิตร

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 16° 26.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 22.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดพิจิตร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 28 ม.ค. 18:13 251° 253° 11.1 18:34 254° - - - F
29 ม.ค. 18:14 252° 16° 252° 35.1 19:28 258° 18:47 255° A
26 ก.พ. (21:58) 27 ก.พ. 18:25 262° 261° 20.5 19:08 264° 18:44 263° B
28 มี.ค. (09:57) 28 มี.ค. 18:31 274° 271° 8.6 18:49 272° - - - F
29 มี.ค. 18:31 274° 17° 272° 32.6 19:48 277° 19:05 274° A
26 เม.ย. (19:16) 27 เม.ย. 18:37 285° 12° 280° 23.4 19:34 284° 19:02 282° A
26 พ.ค. (02:44) 26 พ.ค. 18:46 292° 286° 16.0 19:21 289° 19:01 287° C
27 พ.ค. 18:46 293° 21° 284° 40.0 20:26 290° 19:30 11° 287° A
24 มิ.ย. (09:31) 24 มิ.ย. 18:54 295° 289° 9.4 19:08 290° - - - F
25 มิ.ย. 18:54 295° 16° 285° 33.4 20:09 289° 19:27 287° A
23 ก.ค. (16:46) 23 ก.ค. 18:53 291° -2° 289° 2.1 18:49 288° - - - F
24 ก.ค. 18:53 291° 11° 283° 26.1 19:44 286° 19:16 284° A
22 ส.ค. (01:30) 22 ส.ค. 18:39 282° 278° 17.2 19:10 280° 18:53 279° D
23 ส.ค. 18:38 282° 17° 270° 41.2 19:55 275° 19:12 272° A
20 ก.ย. (12:30) 20 ก.ย. 18:16 271° 272° 5.8 18:31 273° - - - F
21 ก.ย. 18:16 271° 12° 264° 29.8 19:12 268° 18:41 266° A
20 ต.ค. (02:12) 20 ต.ค. 17:54 259° 259° 15.7 18:29 261° 18:10 260° D
21 ต.ค. 17:54 259° 16° 251° 39.7 19:10 257° 18:28 254° A
18 พ.ย. (18:42) 19 พ.ย. 17:44 250° 10° 249° 23.0 18:32 252° 18:05 250° B
18 ธ.ค. (13:30) 18 ธ.ค. 17:50 246° 249° 4.3 18:00 249° - - - F
19 ธ.ค. 17:50 246° 11° 245° 28.3 18:47 249° 18:15 247° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดพิจิตร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 27 ม.ค. 06:50 109° 10° 112° -24.3 06:00 109° 06:28 111° A
28 ม.ค. 06:50 109° 107° -0.3 06:48 107° - - - F
26 ก.พ. (21:58) 25 ก.พ. 06:39 99° 15° 111° -39.3 05:27 105° 06:07 108° A
26 ก.พ. 06:38 99° 104° -15.3 06:14 102° - - - F
28 มี.ค. (09:57) 27 มี.ค. 06:17 87° 98° -27.6 05:36 95° 05:59 97° A
28 มี.ค. 06:17 87° -2° 90° -3.7 06:22 90° - - - F
26 เม.ย. (19:16) 25 เม.ย. 05:57 76° 13° 92° -37.3 04:57 88° 05:30 90° A
26 เม.ย. 05:57 76° 84° -13.3 05:45 83° - - - F
26 พ.ค. (02:44) 25 พ.ค. 05:46 68° 78° -21.0 05:13 76° 05:31 77° C
24 มิ.ย. (09:31) 23 มิ.ย. 05:47 65° 12° 75° -27.7 04:48 72° 05:21 74° A
24 มิ.ย. 05:48 65° -1° 70° -3.7 05:48 70° - - - F
23 ก.ค. (16:46) 22 ก.ค. 05:56 69° 18° 75° -34.8 04:31 70° 05:18 73° A
23 ก.ค. 05:57 69° 72° -10.8 05:34 71° - - - F
22 ส.ค. (01:30) 20 ส.ค. 06:03 77° 22° 78° -43.4 04:19 72° 05:17 12° 75° A
21 ส.ค. 06:04 77° 77° -19.4 05:20 74° 05:44 76° B
20 ก.ย. (12:30) 19 ก.ย. 06:07 88° 14° 85° -30.4 05:04 80° 05:39 83° A
20 ก.ย. 06:07 89° 86° -6.4 05:59 85° - - - F
20 ต.ค. (02:12) 18 ต.ค. 06:12 100° 20° 94° -44.0 04:44 88° 05:33 11° 91° A
19 ต.ค. 06:12 100° 95° -20.0 05:35 93° 05:56 94° C
18 พ.ย. (18:42) 17 พ.ย. 06:23 110° 16° 105° -36.3 05:11 100° 05:51 103° A
18 พ.ย. 06:24 110° 105° -12.3 06:01 103° - - - F
18 ธ.ค. (13:30) 17 ธ.ค. 06:40 114° 13° 113° -30.8 05:36 108° 06:12 111° A
18 ธ.ค. 06:40 114° 111° -6.8 06:26 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 5 กุมภาพันธ์ 2560 / Ephemeris : JPL DE430