คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2560

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 11° 49.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 48.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 28 ม.ค. 18:22 252° 254° 11.3 18:42 255° - - - F
29 ม.ค. 18:22 252° 16° 254° 35.3 19:35 258° 18:54 256° A
26 ก.พ. (21:58) 27 ก.พ. 18:30 262° 262° 20.5 19:13 265° 18:49 263° B
28 มี.ค. (09:57) 28 มี.ค. 18:32 273° 271° 8.6 18:50 272° - - - F
29 มี.ค. 18:32 274° 17° 273° 32.6 19:48 277° 19:06 275° A
26 เม.ย. (19:16) 27 เม.ย. 18:34 284° 12° 281° 23.3 19:31 284° 18:59 282° A
26 พ.ค. (02:44) 26 พ.ค. 18:40 292° 287° 15.9 19:17 288° 18:56 287° C
27 พ.ค. 18:40 292° 22° 286° 40.0 20:21 290° 19:25 12° 287° A
24 มิ.ย. (09:31) 24 มิ.ย. 18:48 294° 289° 9.3 19:03 290° - - - F
25 มิ.ย. 18:48 294° 16° 286° 33.3 20:04 289° 19:22 287° A
23 ก.ค. (16:46) 23 ก.ค. 18:48 291° -2° 288° 2.1 18:45 288° - - - F
24 ก.ค. 18:48 290° 11° 283° 26.1 19:41 285° 19:11 284° A
22 ส.ค. (01:30) 22 ส.ค. 18:37 282° 278° 17.1 19:09 280° 18:51 279° D
23 ส.ค. 18:36 282° 18° 272° 41.1 19:56 275° 19:12 10° 273° A
20 ก.ย. (12:30) 20 ก.ย. 18:18 271° 272° 5.8 18:32 273° - - - F
21 ก.ย. 18:18 271° 13° 265° 29.8 19:15 268° 18:43 266° A
20 ต.ค. (02:12) 20 ต.ค. 18:00 259° 259° 15.8 18:35 261° 18:15 260° C
21 ต.ค. 18:00 259° 17° 253° 39.8 19:17 257° 18:34 255° A
18 พ.ย. (18:42) 19 พ.ย. 17:53 250° 10° 250° 23.2 18:41 253° 18:14 251° B
18 ธ.ค. (13:30) 18 ธ.ค. 18:00 246° 249° 4.5 18:09 250° - - - F
19 ธ.ค. 18:01 246° 12° 246° 28.5 18:57 249° 18:26 248° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 27 ม.ค. 06:46 109° 10° 111° -24.3 05:56 108° 06:24 110° A
28 ม.ค. 06:46 108° -1° 106° -0.3 06:45 106° - - - F
26 ก.พ. (21:58) 25 ก.พ. 06:38 99° 16° 109° -39.3 05:24 105° 06:05 107° A
26 ก.พ. 06:38 99° 103° -15.3 06:12 102° - - - F
28 มี.ค. (09:57) 27 มี.ค. 06:21 87° 10° 97° -27.6 05:36 95° 06:01 96° A
28 มี.ค. 06:20 87° -2° 90° -3.6 06:24 90° - - - F
26 เม.ย. (19:16) 25 เม.ย. 06:04 76° 14° 91° -37.2 05:00 88° 05:35 90° A
26 เม.ย. 06:04 76° 84° -13.2 05:50 83° - - - F
26 พ.ค. (02:44) 25 พ.ค. 05:56 68° 78° -20.8 05:20 77° 05:40 77° B
24 มิ.ย. (09:31) 23 มิ.ย. 05:58 66° 13° 74° -27.5 04:57 72° 05:31 73° A
24 มิ.ย. 05:59 66° -1° 70° -3.5 05:58 70° - - - F
23 ก.ค. (16:46) 22 ก.ค. 06:06 69° 18° 73° -34.6 04:41 70° 05:28 10° 72° A
23 ก.ค. 06:06 69° 72° -10.6 05:43 71° - - - F
22 ส.ค. (01:30) 20 ส.ค. 06:10 77° 22° 76° -43.3 04:28 72° 05:25 12° 74° A
21 ส.ค. 06:10 77° 77° -19.3 05:28 75° 05:51 76° B
20 ก.ย. (12:30) 19 ก.ย. 06:10 88° 13° 84° -30.3 05:09 81° 05:43 82° A
20 ก.ย. 06:10 89° 85° -6.3 06:03 85° - - - F
20 ต.ค. (02:12) 19 ต.ค. 06:11 100° 94° -20.0 05:37 92° 05:56 93° C
18 พ.ย. (18:42) 17 พ.ย. 06:19 109° 15° 104° -36.4 05:10 100° 05:48 102° A
18 พ.ย. 06:19 109° 104° -12.4 05:59 103° - - - F
18 ธ.ค. (13:30) 17 ธ.ค. 06:34 114° 13° 112° -30.9 05:32 108° 06:06 110° A
18 ธ.ค. 06:34 114° 110° -6.9 06:21 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 5 กุมภาพันธ์ 2560 / Ephemeris : JPL DE430