คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2560

จังหวัดระนอง

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 9° 58.0′ เหนือ ลองจิจูด 98° 38.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดระนอง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 28 ม.ค. 18:29 252° 254° 11.4 18:49 255° - - - F
29 ม.ค. 18:29 252° 16° 254° 35.4 19:41 258° 19:01 256° A
26 ก.พ. (21:58) 27 ก.พ. 18:36 262° 263° 20.6 19:18 265° 18:55 264° B
28 มี.ค. (09:57) 28 มี.ค. 18:36 273° 271° 8.7 18:55 272° - - - F
29 มี.ค. 18:36 274° 17° 274° 32.7 19:52 277° 19:10 275° A
26 เม.ย. (19:16) 27 เม.ย. 18:37 284° 12° 281° 23.4 19:34 284° 19:02 282° A
26 พ.ค. (02:44) 26 พ.ค. 18:42 292° 287° 16.0 19:19 288° 18:58 287° C
27 พ.ค. 18:42 292° 22° 287° 40.0 20:23 289° 19:27 12° 288° A
24 มิ.ย. (09:31) 24 มิ.ย. 18:49 294° 289° 9.3 19:05 290° - - - F
25 มิ.ย. 18:49 294° 17° 287° 33.3 20:06 289° 19:24 287° A
23 ก.ค. (16:46) 23 ก.ค. 18:50 290° -2° 288° 2.1 18:47 288° - - - F
24 ก.ค. 18:50 290° 11° 283° 26.1 19:43 285° 19:14 284° A
22 ส.ค. (01:30) 22 ส.ค. 18:40 282° 278° 17.2 19:13 279° 18:55 279° D
23 ส.ค. 18:40 282° 18° 272° 41.2 20:00 275° 19:15 10° 273° A
20 ก.ย. (12:30) 20 ก.ย. 18:23 271° 272° 5.9 18:37 273° - - - F
21 ก.ย. 18:22 271° 13° 266° 29.9 19:20 268° 18:48 267° A
20 ต.ค. (02:12) 20 ต.ค. 18:06 259° 260° 15.9 18:41 261° 18:22 260° C
21 ต.ค. 18:06 259° 17° 254° 39.9 19:24 257° 18:40 256° A
18 พ.ย. (18:42) 19 พ.ย. 18:00 250° 10° 250° 23.3 18:48 253° 18:21 252° B
18 ธ.ค. (13:30) 18 ธ.ค. 18:08 246° 250° 4.7 18:17 250° - - - F
19 ธ.ค. 18:09 246° 12° 247° 28.7 19:04 250° 18:34 248° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดระนอง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 27 ม.ค. 06:48 109° 10° 111° -24.3 05:58 108° 06:26 109° A
28 ม.ค. 06:48 108° -1° 106° -0.3 06:47 106° - - - F
26 ก.พ. (21:58) 25 ก.พ. 06:42 99° 16° 109° -39.3 05:27 105° 06:08 107° A
26 ก.พ. 06:41 99° 103° -15.3 06:15 102° - - - F
28 มี.ค. (09:57) 27 มี.ค. 06:26 87° 10° 97° -27.5 05:40 95° 06:06 96° A
28 มี.ค. 06:25 87° -2° 90° -3.5 06:29 90° - - - F
26 เม.ย. (19:16) 25 เม.ย. 06:11 76° 15° 91° -37.1 05:05 88° 05:41 89° A
26 เม.ย. 06:10 76° 84° -13.1 05:55 83° - - - F
26 พ.ค. (02:44) 25 พ.ค. 06:03 69° 78° -20.7 05:26 77° 05:47 77° B
24 มิ.ย. (09:31) 23 มิ.ย. 06:06 66° 13° 74° -27.4 05:04 72° 05:39 73° A
24 มิ.ย. 06:07 66° -1° 71° -3.4 06:06 70° - - - F
23 ก.ค. (16:46) 22 ก.ค. 06:13 69° 18° 73° -34.5 04:49 70° 05:36 10° 72° A
23 ก.ค. 06:14 69° 72° -10.5 05:51 71° - - - F
22 ส.ค. (01:30) 20 ส.ค. 06:17 77° 22° 75° -43.2 04:36 72° 05:32 12° 74° A
21 ส.ค. 06:17 78° 76° -19.2 05:35 75° 05:58 76° B
20 ก.ย. (12:30) 19 ก.ย. 06:15 88° 13° 83° -30.2 05:15 81° 05:48 82° A
20 ก.ย. 06:15 89° 85° -6.2 06:08 85° - - - F
20 ต.ค. (02:12) 18 ต.ค. 06:14 100° 19° 92° -43.9 04:52 88° 05:38 10° 90° A
19 ต.ค. 06:14 100° 94° -19.9 05:41 92° 06:00 93° C
18 พ.ย. (18:42) 17 พ.ย. 06:21 109° 15° 103° -36.3 05:14 99° 05:51 101° A
18 พ.ย. 06:21 109° 104° -12.3 06:02 103° - - - F
18 ธ.ค. (13:30) 17 ธ.ค. 06:35 114° 13° 111° -30.9 05:35 108° 06:08 109° A
18 ธ.ค. 06:36 114° 110° -6.9 06:23 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 5 กุมภาพันธ์ 2560 / Ephemeris : JPL DE430