คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2560

จังหวัดตรัง

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 7° 33.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 36.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดตรัง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 28 ม.ค. 18:28 252° 254° 11.4 18:47 255° - - - F
29 ม.ค. 18:29 252° 16° 255° 35.4 19:39 258° 19:00 257° A
26 ก.พ. (21:58) 27 ก.พ. 18:33 262° 263° 20.6 19:15 265° 18:52 264° B
28 มี.ค. (09:57) 28 มี.ค. 18:32 273° 271° 8.6 18:51 272° - - - F
29 มี.ค. 18:32 274° 17° 275° 32.6 19:47 277° 19:05 276° A
26 เม.ย. (19:16) 27 เม.ย. 18:30 284° 13° 282° 23.3 19:28 283° 18:56 282° A
26 พ.ค. (02:44) 26 พ.ค. 18:34 292° 287° 15.8 19:12 288° 18:51 287° C
27 พ.ค. 18:34 292° 22° 288° 39.8 20:15 289° 19:19 12° 288° A
24 มิ.ย. (09:31) 24 มิ.ย. 18:41 294° 289° 9.2 18:57 290° - - - F
25 มิ.ย. 18:41 294° 17° 287° 33.2 19:59 289° 19:16 288° A
23 ก.ค. (16:46) 23 ก.ค. 18:43 290° -2° 288° 2.0 18:40 288° - - - F
24 ก.ค. 18:43 290° 12° 284° 26.0 19:36 285° 19:07 284° A
22 ส.ค. (01:30) 22 ส.ค. 18:34 282° 279° 17.1 19:07 279° 18:49 279° D
23 ส.ค. 18:34 281° 19° 273° 41.1 19:55 275° 19:10 10° 274° A
20 ก.ย. (12:30) 20 ก.ย. 18:19 271° 272° 5.8 18:32 273° - - - F
21 ก.ย. 18:18 271° 13° 266° 29.8 19:17 268° 18:44 267° A
20 ต.ค. (02:12) 20 ต.ค. 18:04 260° 260° 15.9 18:38 261° 18:19 261° C
21 ต.ค. 18:04 259° 17° 255° 39.9 19:22 258° 18:38 256° A
18 พ.ย. (18:42) 19 พ.ย. 18:00 250° 10° 251° 23.3 18:47 253° 18:21 252° B
18 ธ.ค. (13:30) 18 ธ.ค. 18:09 247° 250° 4.7 18:17 250° - - - F
19 ธ.ค. 18:09 246° 12° 248° 28.7 19:04 250° 18:34 249° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2560 - จังหวัดตรัง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
28 ม.ค. (07:07) 27 ม.ค. 06:41 109° 11° 110° -24.4 05:51 108° 06:19 109° A
28 ม.ค. 06:41 108° -1° 106° -0.4 06:40 106° - - - F
26 ก.พ. (21:58) 25 ก.พ. 06:36 99° 17° 108° -39.4 05:20 105° 06:02 106° A
26 ก.พ. 06:36 99° 102° -15.4 06:09 101° - - - F
28 มี.ค. (09:57) 27 มี.ค. 06:22 87° 10° 97° -27.6 05:35 95° 06:02 96° A
28 มี.ค. 06:22 87° -2° 90° -3.6 06:25 90° - - - F
26 เม.ย. (19:16) 25 เม.ย. 06:09 77° 15° 90° -37.1 05:01 88° 05:39 89° A
26 เม.ย. 06:09 76° 84° -13.1 05:53 83° - - - F
26 พ.ค. (02:44) 25 พ.ค. 06:03 69° 78° -20.7 05:25 77° 05:46 77° B
24 มิ.ย. (09:31) 23 มิ.ย. 06:07 66° 14° 73° -27.4 05:04 72° 05:39 73° A
24 มิ.ย. 06:07 66° 71° -3.4 06:05 71° - - - F
23 ก.ค. (16:46) 22 ก.ค. 06:13 69° 18° 72° -34.5 04:48 70° 05:35 10° 72° A
23 ก.ค. 06:13 70° 72° -10.5 05:50 71° - - - F
22 ส.ค. (01:30) 20 ส.ค. 06:15 77° 22° 74° -43.2 04:35 72° 05:30 12° 74° A
21 ส.ค. 06:15 78° 76° -19.2 05:34 75° 05:57 76° B
20 ก.ย. (12:30) 19 ก.ย. 06:11 88° 13° 83° -30.3 05:13 81° 05:45 82° A
20 ก.ย. 06:11 89° 85° -6.3 06:05 85° - - - F
20 ต.ค. (02:12) 19 ต.ค. 06:09 100° 94° -20.0 05:37 92° 05:54 93° D
18 พ.ย. (18:42) 17 พ.ย. 06:13 109° 15° 102° -36.5 05:08 99° 05:44 101° A
18 พ.ย. 06:14 109° 104° -12.5 05:55 103° - - - F
18 ธ.ค. (13:30) 17 ธ.ค. 06:27 113° 13° 110° -31.0 05:28 108° 06:01 109° A
18 ธ.ค. 06:28 113° 110° -7.0 06:16 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 5 กุมภาพันธ์ 2560 / Ephemeris : JPL DE430