สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดอ่างทอง

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 14° 35.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 27.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดอ่างทอง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.18:09249°250°8.918:24251°---F
18 ม.ค.18:10249°13°248°32.919:13253°18:38250°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:23258°256°14.318:49258°---F
17 ก.พ.18:23258°17°257°38.319:39262°18:57259°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:29269°10°267°22.319:15270°18:49268°B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:32281°276°9.618:52278°---F
17 เม.ย.18:32281°17°278°33.619:49282°19:06280°A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค.18:39290°12°285°23.919:34288°19:04286°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:48294°289°16.119:22291°19:03290°D
15 มิ.ย.18:48294°21°287°40.120:25291°19:3111°288°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.18:52293°290°9.119:08291°---F
14 ก.ค.18:52293°16°285°33.120:07288°19:25286°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:43286°286°1.818:46287°---F
12 ส.ค.18:43286°12°279°25.819:39282°19:08281°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:24275°272°17.419:04275°18:41273°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.18:02264°265°7.318:24266°---F
10 ต.ค.18:02263°15°257°31.319:09261°18:31259°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:48253°252°18.818:30255°18:07253°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.17:48247°249°3.517:57250°---F
8 ธ.ค.17:49247°11°244°27.518:45248°18:14246°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดอ่างทอง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:47111°10°114°-26.505:56111°06:24113°A
17 ม.ค.06:47111°110°-2.506:43110°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:42103°109°-21.406:10107°06:28108°D
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:2592°12°105°-37.705:32101°06:02103°A
17 มี.ค.06:2591°98°-13.806:1497°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.06:0580°92°-26.905:3290°05:5091°B
16 เม.ย.06:0479°-3°84°-2.906:1585°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.05:5171°13°86°-36.904:5182°05:2484°A
15 พ.ค.05:5170°78°-12.905:3878°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.05:4966°74°-20.905:0972°05:3173°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.05:5667°14°72°-27.804:4869°05:2671°A
13 ก.ค.05:5667°69°-3.805:5169°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.06:0374°19°74°-34.904:3469°05:2410°72°A
11 ส.ค.06:0474°73°-10.905:3972°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.06:0784°23°79°-42.904:2373°05:2012°77°A
9 ก.ย.06:0784°80°-18.905:2578°05:4879°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.06:0896°13°89°-28.605:0885°05:4288°A
9 ต.ค.06:0996°91°-4.606:0591°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:15106°19°100°-40.804:4994°05:3710°97°A
7 พ.ย.06:16107°101°-16.805:4399°06:01100°D
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:30113°14°111°-31.805:22106°06:00108°A
7 ธ.ค.06:30113°110°-7.806:15109°---F

Ephemeris : JPL DE430