คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561

จังหวัดบึงกาฬ

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 18° 21.4′ เหนือ ลองจิจูด 103° 39.1′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดบึงกาฬ
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค. 17:50 248° 249° 8.6 18:05 250° - - - F
18 ม.ค. 17:51 249° 13° 247° 32.6 18:55 252° 18:20 250° A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ. 18:06 257° 256° 14.0 18:32 258° - - - F
17 ก.พ. 18:07 258° 16° 255° 38.0 19:23 262° 18:41 259° A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค. 18:16 269° 10° 266° 22.1 19:02 270° 18:36 268° B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย. 18:22 281° 276° 9.4 18:41 278° - - - F
17 เม.ย. 18:23 281° 16° 277° 33.4 19:39 282° 18:57 279° A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค. 18:32 291° 11° 285° 23.8 19:26 288° 18:56 286° A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย. 18:42 295° 289° 16.0 19:15 292° 18:57 290° D
15 มิ.ย. 18:43 295° 20° 286° 40.0 20:18 292° 19:25 11° 288° A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค. 18:45 293° 290° 9.0 19:00 291° - - - F
14 ก.ค. 18:45 293° 15° 284° 33.0 19:59 289° 19:18 286° A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค. 18:35 286° 287° 1.6 18:37 287° - - - F
12 ส.ค. 18:34 286° 12° 279° 25.6 19:30 283° 18:59 280° A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย. 18:12 275° 272° 17.2 18:52 275° 18:30 273° B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค. 17:48 264° 265° 7.0 18:10 266° - - - F
10 ต.ค. 17:47 263° 14° 256° 31.0 18:53 261° 18:16 258° A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย. 17:30 253° 251° 18.5 18:13 254° 17:49 253° B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค. 17:29 246° 249° 3.2 17:38 249° - - - F
8 ธ.ค. 17:29 246° 11° 243° 27.2 18:26 248° 17:54 245° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดบึงกาฬ
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค. 06:40 112° 10° 115° -26.6 05:49 111° 06:18 113° A
17 ม.ค. 06:40 112° 111° -2.6 06:36 110° - - - F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ. 06:33 103° 109° -21.5 06:02 107° 06:19 108° E
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค. 06:13 92° 11° 106° -38.0 05:22 102° 05:50 104° A
17 มี.ค. 06:12 91° 98° -14.0 06:03 97° - - - F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย. 05:49 80° 92° -27.1 05:19 90° 05:35 91° C
16 เม.ย. 05:48 79° -4° 84° -3.1 06:00 85° - - - F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค. 05:32 70° 12° 86° -37.2 04:36 82° 05:07 84° A
15 พ.ค. 05:32 70° 78° -13.2 05:22 77° - - - F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย. 05:29 65° 74° -21.2 04:50 72° 05:12 73° B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค. 05:36 66° 14° 73° -28.2 04:28 68° 05:06 71° A
13 ก.ค. 05:37 67° 69° -4.2 05:31 68° - - - F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค. 05:46 73° 19° 75° -35.2 04:14 69° 05:05 10° 72° A
11 ส.ค. 05:46 74° 73° -11.2 05:20 71° - - - F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย. 05:52 84° 23° 80° -43.1 04:05 73° 05:04 12° 77° A
9 ก.ย. 05:52 84° 81° -19.1 05:08 77° 05:33 79° B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค. 05:57 96° 14° 90° -28.8 04:53 85° 05:29 88° A
9 ต.ค. 05:57 96° 91° -4.8 05:52 91° - - - F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย. 06:07 106° 20° 102° -40.9 04:36 94° 05:27 11° 98° A
7 พ.ย. 06:07 107° 102° -16.9 05:32 99° 05:52 101° C
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค. 06:24 113° 14° 112° -31.9 05:13 106° 05:52 109° A
7 ธ.ค. 06:24 114° 111° -7.9 06:08 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 25 ธันวาคม 2560 / Ephemeris : JPL DE430