สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดบึงกาฬ

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 18° 21.4′ เหนือ ลองจิจูด 103° 39.1′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดบึงกาฬ
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.17:50248°249°8.618:05250°---F
18 ม.ค.17:51249°13°247°32.618:55252°18:20250°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:06257°256°14.018:32258°---F
17 ก.พ.18:07258°16°255°38.019:23262°18:41259°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:16269°10°266°22.119:02270°18:36268°B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:22281°276°9.418:41278°---F
17 เม.ย.18:23281°16°277°33.419:39282°18:57279°A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค.18:32291°11°285°23.819:26288°18:56286°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:42295°289°16.019:15292°18:57290°D
15 มิ.ย.18:43295°20°286°40.020:18292°19:2511°288°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.18:45293°290°9.019:00291°---F
14 ก.ค.18:45293°15°284°33.019:59289°19:18286°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:35286°287°1.618:37287°---F
12 ส.ค.18:34286°12°279°25.619:30283°18:59280°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:12275°272°17.218:52275°18:30273°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.17:48264°265°7.018:10266°---F
10 ต.ค.17:47263°14°256°31.018:53261°18:16258°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:30253°251°18.518:13254°17:49253°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.17:29246°249°3.217:38249°---F
8 ธ.ค.17:29246°11°243°27.218:26248°17:54245°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดบึงกาฬ
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:40112°10°115°-26.605:49111°06:18113°A
17 ม.ค.06:40112°111°-2.606:36110°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:33103°109°-21.506:02107°06:19108°E
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:1392°11°106°-38.005:22102°05:50104°A
17 มี.ค.06:1291°98°-14.006:0397°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.05:4980°92°-27.105:1990°05:3591°C
16 เม.ย.05:4879°-4°84°-3.106:0085°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.05:3270°12°86°-37.204:3682°05:0784°A
15 พ.ค.05:3270°78°-13.205:2277°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.05:2965°74°-21.204:5072°05:1273°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.05:3666°14°73°-28.204:2868°05:0671°A
13 ก.ค.05:3767°69°-4.205:3168°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.05:4673°19°75°-35.204:1469°05:0510°72°A
11 ส.ค.05:4674°73°-11.205:2071°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.05:5284°23°80°-43.104:0573°05:0412°77°A
9 ก.ย.05:5284°81°-19.105:0877°05:3379°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.05:5796°14°90°-28.804:5385°05:2988°A
9 ต.ค.05:5796°91°-4.805:5291°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:07106°20°102°-40.904:3694°05:2711°98°A
7 พ.ย.06:07107°102°-16.905:3299°05:52101°C
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:24113°14°112°-31.905:13106°05:52109°A
7 ธ.ค.06:24114°111°-7.906:08109°---F

Ephemeris : JPL DE430