คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561

จังหวัดบุรีรัมย์

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 15° 00.0′ เหนือ ลองจิจูด 103° 07.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดบุรีรัมย์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค. 17:58 249° 250° 8.7 18:12 251° - - - F
18 ม.ค. 17:59 249° 13° 248° 32.7 19:02 253° 18:27 250° A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ. 18:12 258° 256° 14.1 18:37 258° - - - F
17 ก.พ. 18:12 258° 17° 257° 38.1 19:28 262° 18:46 259° A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค. 18:18 269° 10° 267° 22.1 19:04 270° 18:38 268° B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย. 18:22 281° 276° 9.4 18:41 278° - - - F
17 เม.ย. 18:22 281° 17° 278° 33.4 19:38 282° 18:56 280° A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค. 18:29 290° 11° 285° 23.7 19:24 288° 18:53 286° A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย. 18:38 294° 289° 15.9 19:12 291° 18:53 290° D
15 มิ.ย. 18:38 294° 20° 287° 39.9 20:15 291° 19:21 11° 288° A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค. 18:42 293° 290° 8.9 18:57 291° - - - F
14 ก.ค. 18:42 293° 16° 284° 32.9 19:56 288° 19:15 286° A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค. 18:33 286° 286° 1.6 18:35 287° - - - F
12 ส.ค. 18:33 286° 12° 279° 25.6 19:29 282° 18:57 281° A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย. 18:13 275° 272° 17.2 18:53 275° 18:31 273° B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค. 17:51 264° 265° 7.1 18:13 266° - - - F
10 ต.ค. 17:51 263° 15° 257° 31.1 18:58 261° 18:20 259° A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย. 17:37 253° 252° 18.6 18:19 255° 17:55 253° B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค. 17:37 247° 249° 3.3 17:45 250° - - - F
8 ธ.ค. 17:37 247° 11° 244° 27.3 18:34 248° 18:02 246° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดบุรีรัมย์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค. 06:37 112° 10° 114° -26.7 05:46 111° 06:14 113° A
17 ม.ค. 06:37 111° 110° -2.6 06:33 110° - - - F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ. 06:32 103° 109° -21.5 06:00 107° 06:18 108° D
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค. 06:15 92° 12° 105° -37.9 05:21 101° 05:51 103° A
17 มี.ค. 06:14 91° 98° -13.9 06:03 97° - - - F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย. 05:54 80° 92° -27.0 05:21 90° 05:39 91° B
16 เม.ย. 05:53 79° -3° 84° -3.0 06:04 85° - - - F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค. 05:40 71° 13° 86° -37.1 04:40 82° 05:13 84° A
15 พ.ค. 05:39 70° 78° -13.1 05:27 78° - - - F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย. 05:37 66° 74° -21.1 04:57 72° 05:19 73° B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค. 05:44 67° 14° 72° -28.0 04:36 69° 05:14 71° A
13 ก.ค. 05:45 67° 69° -4.0 05:39 69° - - - F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค. 05:52 74° 19° 74° -35.1 04:22 69° 05:12 10° 72° A
11 ส.ค. 05:52 74° 73° -11.1 05:27 72° - - - F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย. 05:56 84° 23° 79° -43.1 04:11 73° 05:09 12° 77° A
9 ก.ย. 05:56 84° 80° -19.1 05:14 78° 05:37 79° B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค. 05:58 96° 13° 89° -28.8 04:57 85° 05:31 88° A
9 ต.ค. 05:58 96° 91° -4.8 05:54 91° - - - F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย. 06:05 106° 19° 100° -40.9 04:38 94° 05:26 10° 97° A
7 พ.ย. 06:05 107° 101° -16.9 05:32 99° 05:51 100° D
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค. 06:20 113° 14° 111° -32.0 05:11 106° 05:49 108° A
7 ธ.ค. 06:21 113° 110° -8.0 06:05 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 25 ธันวาคม 2560 / Ephemeris : JPL DE430