สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดบุรีรัมย์

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 15° 00.0′ เหนือ ลองจิจูด 103° 07.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดบุรีรัมย์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.17:58249°250°8.718:12251°---F
18 ม.ค.17:59249°13°248°32.719:02253°18:27250°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:12258°256°14.118:37258°---F
17 ก.พ.18:12258°17°257°38.119:28262°18:46259°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:18269°10°267°22.119:04270°18:38268°B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:22281°276°9.418:41278°---F
17 เม.ย.18:22281°17°278°33.419:38282°18:56280°A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค.18:29290°11°285°23.719:24288°18:53286°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:38294°289°15.919:12291°18:53290°D
15 มิ.ย.18:38294°20°287°39.920:15291°19:2111°288°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.18:42293°290°8.918:57291°---F
14 ก.ค.18:42293°16°284°32.919:56288°19:15286°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:33286°286°1.618:35287°---F
12 ส.ค.18:33286°12°279°25.619:29282°18:57281°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:13275°272°17.218:53275°18:31273°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.17:51264°265°7.118:13266°---F
10 ต.ค.17:51263°15°257°31.118:58261°18:20259°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:37253°252°18.618:19255°17:55253°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.17:37247°249°3.317:45250°---F
8 ธ.ค.17:37247°11°244°27.318:34248°18:02246°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดบุรีรัมย์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:37112°10°114°-26.705:46111°06:14113°A
17 ม.ค.06:37111°110°-2.606:33110°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:32103°109°-21.506:00107°06:18108°D
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:1592°12°105°-37.905:21101°05:51103°A
17 มี.ค.06:1491°98°-13.906:0397°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.05:5480°92°-27.005:2190°05:3991°B
16 เม.ย.05:5379°-3°84°-3.006:0485°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.05:4071°13°86°-37.104:4082°05:1384°A
15 พ.ค.05:3970°78°-13.105:2778°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.05:3766°74°-21.104:5772°05:1973°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.05:4467°14°72°-28.004:3669°05:1471°A
13 ก.ค.05:4567°69°-4.005:3969°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.05:5274°19°74°-35.104:2269°05:1210°72°A
11 ส.ค.05:5274°73°-11.105:2772°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.05:5684°23°79°-43.104:1173°05:0912°77°A
9 ก.ย.05:5684°80°-19.105:1478°05:3779°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.05:5896°13°89°-28.804:5785°05:3188°A
9 ต.ค.05:5896°91°-4.805:5491°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:05106°19°100°-40.904:3894°05:2610°97°A
7 พ.ย.06:05107°101°-16.905:3299°05:51100°D
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:20113°14°111°-32.005:11106°05:49108°A
7 ธ.ค.06:21113°110°-8.006:05109°---F

Ephemeris : JPL DE430