คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561

จังหวัดชัยภูมิ

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 15° 48.0′ เหนือ ลองจิจูด 102° 02.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดชัยภูมิ
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค. 18:01 249° 250° 8.8 18:15 251° - - - F
18 ม.ค. 18:02 249° 13° 248° 32.8 19:05 253° 18:30 250° A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ. 18:15 257° 256° 14.2 18:41 258° - - - F
17 ก.พ. 18:16 258° 17° 256° 38.2 19:32 262° 18:49 259° A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค. 18:22 269° 10° 267° 22.2 19:08 270° 18:43 268° B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย. 18:27 281° 276° 9.5 18:46 278° - - - F
17 เม.ย. 18:27 281° 17° 278° 33.5 19:43 282° 19:01 280° A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค. 18:34 290° 11° 285° 23.8 19:30 288° 18:59 286° A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย. 18:44 295° 289° 16.0 19:18 291° 18:59 290° D
15 มิ.ย. 18:44 295° 20° 286° 40.0 20:21 291° 19:27 11° 288° A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค. 18:47 293° 290° 9.0 19:03 291° - - - F
14 ก.ค. 18:47 293° 16° 284° 33.0 20:02 288° 19:21 286° A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค. 18:38 286° 286° 1.7 18:41 287° - - - F
12 ส.ค. 18:38 286° 12° 279° 25.7 19:34 282° 19:03 281° A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย. 18:18 275° 272° 17.3 18:58 275° 18:35 273° B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค. 17:55 264° 265° 7.2 18:17 266° - - - F
10 ต.ค. 17:55 263° 15° 257° 31.2 19:01 261° 18:24 259° A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย. 17:40 253° 252° 18.6 18:22 255° 17:59 253° B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค. 17:40 247° 249° 3.3 17:48 250° - - - F
8 ธ.ค. 17:40 247° 11° 244° 27.4 18:37 248° 18:05 246° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดชัยภูมิ
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค. 06:43 112° 10° 115° -26.6 05:52 111° 06:20 113° A
17 ม.ค. 06:43 111° 110° -2.6 06:39 110° - - - F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ. 06:37 103° 109° -21.4 06:05 107° 06:23 108° D
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค. 06:19 92° 11° 105° -37.9 05:26 101° 05:56 103° A
17 มี.ค. 06:19 91° 98° -13.9 06:08 97° - - - F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย. 05:57 80° 92° -27.0 05:25 90° 05:43 91° C
16 เม.ย. 05:57 79° -3° 84° -3.0 06:08 85° - - - F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค. 05:43 70° 13° 86° -37.1 04:44 82° 05:17 84° A
15 พ.ค. 05:42 70° 78° -13.1 05:31 78° - - - F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย. 05:40 66° 74° -21.0 05:00 72° 05:23 73° B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค. 05:47 67° 14° 72° -28.0 04:39 69° 05:17 71° A
13 ก.ค. 05:48 67° 69° -4.0 05:43 69° - - - F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค. 05:56 73° 19° 74° -35.0 04:26 69° 05:16 10° 72° A
11 ส.ค. 05:56 74° 73° -11.0 05:31 72° - - - F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย. 06:00 84° 23° 79° -43.0 04:15 73° 05:13 12° 77° A
9 ก.ย. 06:00 84° 80° -19.0 05:18 77° 05:41 79° B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค. 06:03 96° 13° 90° -28.7 05:01 85° 05:35 88° A
9 ต.ค. 06:03 96° 91° -4.7 05:58 91° - - - F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย. 06:10 106° 19° 100° -40.8 04:42 94° 05:31 11° 97° A
7 พ.ย. 06:11 107° 101° -16.8 05:37 99° 05:56 100° D
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค. 06:26 113° 14° 111° -31.9 05:17 106° 05:55 109° A
7 ธ.ค. 06:26 113° 110° -7.9 06:10 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 25 ธันวาคม 2560 / Ephemeris : JPL DE430