สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดชัยภูมิ

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 15° 48.0′ เหนือ ลองจิจูด 102° 02.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดชัยภูมิ
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.18:01249°250°8.818:15251°---F
18 ม.ค.18:02249°13°248°32.819:05253°18:30250°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:15257°256°14.218:41258°---F
17 ก.พ.18:16258°17°256°38.219:32262°18:49259°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:22269°10°267°22.219:08270°18:43268°B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:27281°276°9.518:46278°---F
17 เม.ย.18:27281°17°278°33.519:43282°19:01280°A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค.18:34290°11°285°23.819:30288°18:59286°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:44295°289°16.019:18291°18:59290°D
15 มิ.ย.18:44295°20°286°40.020:21291°19:2711°288°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.18:47293°290°9.019:03291°---F
14 ก.ค.18:47293°16°284°33.020:02288°19:21286°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:38286°286°1.718:41287°---F
12 ส.ค.18:38286°12°279°25.719:34282°19:03281°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:18275°272°17.318:58275°18:35273°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.17:55264°265°7.218:17266°---F
10 ต.ค.17:55263°15°257°31.219:01261°18:24259°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:40253°252°18.618:22255°17:59253°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.17:40247°249°3.317:48250°---F
8 ธ.ค.17:40247°11°244°27.418:37248°18:05246°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดชัยภูมิ
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:43112°10°115°-26.605:52111°06:20113°A
17 ม.ค.06:43111°110°-2.606:39110°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:37103°109°-21.406:05107°06:23108°D
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:1992°11°105°-37.905:26101°05:56103°A
17 มี.ค.06:1991°98°-13.906:0897°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.05:5780°92°-27.005:2590°05:4391°C
16 เม.ย.05:5779°-3°84°-3.006:0885°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.05:4370°13°86°-37.104:4482°05:1784°A
15 พ.ค.05:4270°78°-13.105:3178°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.05:4066°74°-21.005:0072°05:2373°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.05:4767°14°72°-28.004:3969°05:1771°A
13 ก.ค.05:4867°69°-4.005:4369°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.05:5673°19°74°-35.004:2669°05:1610°72°A
11 ส.ค.05:5674°73°-11.005:3172°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.06:0084°23°79°-43.004:1573°05:1312°77°A
9 ก.ย.06:0084°80°-19.005:1877°05:4179°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.06:0396°13°90°-28.705:0185°05:3588°A
9 ต.ค.06:0396°91°-4.705:5891°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:10106°19°100°-40.804:4294°05:3111°97°A
7 พ.ย.06:11107°101°-16.805:3799°05:56100°D
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:26113°14°111°-31.905:17106°05:55109°A
7 ธ.ค.06:26113°110°-7.906:10109°---F

Ephemeris : JPL DE430