สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดจันทบุรี

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 12° 36.0′ เหนือ ลองจิจูด 102° 09.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดจันทบุรี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.18:06249°250°8.818:20251°---F
18 ม.ค.18:06249°13°249°32.819:09253°18:34251°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:18258°257°14.218:44258°---F
17 ก.พ.18:18258°17°258°38.219:33262°18:51260°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:22269°10°267°22.219:08270°18:42268°B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:24281°276°9.518:44278°---F
17 เม.ย.18:24281°17°278°33.519:40282°18:58280°A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค.18:29290°12°285°23.719:25288°18:54286°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:37294°289°15.919:12291°18:53290°D
15 มิ.ย.18:38294°21°287°39.920:15291°19:2111°289°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.18:41293°290°8.918:57290°---F
14 ก.ค.18:41292°16°285°32.919:57288°19:15286°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:34286°286°1.618:36286°---F
12 ส.ค.18:34285°12°280°25.619:30282°18:59281°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:16275°273°17.318:56275°18:34274°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.17:56264°265°7.218:18267°---F
10 ต.ค.17:56263°15°258°31.219:03261°18:26260°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:43253°252°18.718:26255°18:02254°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.17:45247°250°3.417:53250°---F
8 ธ.ค.17:45247°11°245°27.418:42248°18:10247°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดจันทบุรี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:37111°10°114°-26.705:46111°06:14112°A
17 ม.ค.06:37111°110°-2.606:33110°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:34103°108°-21.506:01107°06:19108°D
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:1892°12°104°-37.905:23101°05:54103°A
17 มี.ค.06:1891°98°-13.906:0697°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.05:5980°92°-26.905:2590°05:4491°B
16 เม.ย.05:5980°-3°84°-3.006:0985°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.05:4771°14°85°-37.004:4582°05:2084°A
15 พ.ค.05:4771°78°-13.005:3378°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.05:4666°74°-20.905:0472°05:2773°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.05:5367°14°72°-27.904:4469°05:2271°A
13 ก.ค.05:5367°69°-3.905:4869°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.05:5974°19°73°-35.004:3069°05:2010°72°A
11 ส.ค.05:5974°73°-11.005:3572°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.06:0184°22°78°-43.004:1873°05:1512°76°A
9 ก.ย.06:0184°80°-19.005:2078°05:4379°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.06:0196°13°89°-28.705:0285°05:3587°A
9 ต.ค.06:0196°91°-4.705:5891°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:06106°19°99°-40.904:4194°05:2810°97°A
7 พ.ย.06:06106°101°-16.905:3599°05:52100°D
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:20113°14°110°-32.005:12106°05:50108°A
7 ธ.ค.06:20113°110°-8.006:05109°---F

Ephemeris : JPL DE430