สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดเชียงราย

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 19° 54.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 50.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดเชียงราย
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.18:03248°249°8.818:18250°---F
18 ม.ค.18:04248°13°246°32.819:09252°18:33249°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:20257°256°14.318:46258°---F
17 ก.พ.18:21258°16°255°38.319:38262°18:55258°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:31269°10°266°22.319:17270°18:52268°B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:39281°276°9.718:58278°---F
17 เม.ย.18:39282°16°276°33.719:57283°19:14279°A
15 พ.ค. (18:48) 15 พ.ค.18:49290°-2°286°0.018:42285°---F
16 พ.ค.18:50291°11°284°24.119:45289°19:14286°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.19:01295°289°16.319:34292°19:15290°D
15 มิ.ย.19:01295°20°285°40.320:37292°19:4411°288°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.19:04294°290°9.319:19291°---F
14 ก.ค.19:03293°15°283°33.320:17289°19:36286°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:52287°287°1.918:55287°---F
12 ส.ค.18:52286°12°278°25.919:47283°19:16280°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:28275°272°17.519:08275°18:46273°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.18:02264°265°7.318:25266°---F
10 ต.ค.18:01263°14°255°31.319:08261°18:31258°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:43253°251°18.718:26254°18:02252°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.17:41246°248°3.417:51249°---F
8 ธ.ค.17:42246°11°242°27.418:39247°18:07245°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดเชียงราย
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:58112°10°116°-26.306:07111°06:36114°B
17 ม.ค.06:58112°111°-2.306:54111°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:50103°110°-21.206:20107°06:37109°E
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:2992°10°106°-37.705:39102°06:07104°A
17 มี.ค.06:2891°98°-13.706:1997°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.06:0379°92°-26.905:3490°05:5091°C
16 เม.ย.06:0279°-4°84°-2.906:1685°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.05:4570°12°86°-37.004:5182°05:2184°A
15 พ.ค.05:4570°78°-13.005:3677°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.05:4165°74°-21.005:0471°05:2473°C
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.05:4966°14°73°-28.004:4168°05:1971°A
13 ก.ค.05:4966°69°-4.005:4568°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.05:5973°19°75°-35.004:2869°05:1910°73°A
11 ส.ค.05:5973°73°-11.005:3471°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.06:0784°23°81°-42.904:1873°05:1812°77°A
9 ก.ย.06:0784°81°-18.905:2377°05:4779°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.06:1396°14°91°-28.505:0985°05:4588°A
9 ต.ค.06:1396°91°-4.506:0891°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:24107°20°102°-40.604:5394°05:4411°98°A
7 พ.ย.06:25107°102°-16.605:4999°06:09101°C
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:42114°14°113°-31.605:31106°06:10110°A
7 ธ.ค.06:43114°111°-7.606:26110°---F

Ephemeris : JPL DE430