คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561

จังหวัดเชียงราย

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 19° 54.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 50.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดเชียงราย
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค. 18:03 248° 249° 8.8 18:18 250° - - - F
18 ม.ค. 18:04 248° 13° 246° 32.8 19:09 252° 18:33 249° A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ. 18:20 257° 256° 14.3 18:46 258° - - - F
17 ก.พ. 18:21 258° 16° 255° 38.3 19:38 262° 18:55 258° A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค. 18:31 269° 10° 266° 22.3 19:17 270° 18:52 268° B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย. 18:39 281° 276° 9.7 18:58 278° - - - F
17 เม.ย. 18:39 282° 16° 276° 33.7 19:57 283° 19:14 279° A
15 พ.ค. (18:48) 15 พ.ค. 18:49 290° -2° 286° 0.0 18:42 285° - - - F
16 พ.ค. 18:50 291° 11° 284° 24.1 19:45 289° 19:14 286° A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย. 19:01 295° 289° 16.3 19:34 292° 19:15 290° D
15 มิ.ย. 19:01 295° 20° 285° 40.3 20:37 292° 19:44 11° 288° A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค. 19:04 294° 290° 9.3 19:19 291° - - - F
14 ก.ค. 19:03 293° 15° 283° 33.3 20:17 289° 19:36 286° A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค. 18:52 287° 287° 1.9 18:55 287° - - - F
12 ส.ค. 18:52 286° 12° 278° 25.9 19:47 283° 19:16 280° A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย. 18:28 275° 272° 17.5 19:08 275° 18:46 273° B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค. 18:02 264° 265° 7.3 18:25 266° - - - F
10 ต.ค. 18:01 263° 14° 255° 31.3 19:08 261° 18:31 258° A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย. 17:43 253° 251° 18.7 18:26 254° 18:02 252° B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค. 17:41 246° 248° 3.4 17:51 249° - - - F
8 ธ.ค. 17:42 246° 11° 242° 27.4 18:39 247° 18:07 245° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดเชียงราย
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค. 06:58 112° 10° 116° -26.3 06:07 111° 06:36 114° B
17 ม.ค. 06:58 112° 111° -2.3 06:54 111° - - - F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ. 06:50 103° 110° -21.2 06:20 107° 06:37 109° E
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค. 06:29 92° 10° 106° -37.7 05:39 102° 06:07 104° A
17 มี.ค. 06:28 91° 98° -13.7 06:19 97° - - - F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย. 06:03 79° 92° -26.9 05:34 90° 05:50 91° C
16 เม.ย. 06:02 79° -4° 84° -2.9 06:16 85° - - - F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค. 05:45 70° 12° 86° -37.0 04:51 82° 05:21 84° A
15 พ.ค. 05:45 70° 78° -13.0 05:36 77° - - - F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย. 05:41 65° 74° -21.0 05:04 71° 05:24 73° C
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค. 05:49 66° 14° 73° -28.0 04:41 68° 05:19 71° A
13 ก.ค. 05:49 66° 69° -4.0 05:45 68° - - - F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค. 05:59 73° 19° 75° -35.0 04:28 69° 05:19 10° 73° A
11 ส.ค. 05:59 73° 73° -11.0 05:34 71° - - - F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย. 06:07 84° 23° 81° -42.9 04:18 73° 05:18 12° 77° A
9 ก.ย. 06:07 84° 81° -18.9 05:23 77° 05:47 79° B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค. 06:13 96° 14° 91° -28.5 05:09 85° 05:45 88° A
9 ต.ค. 06:13 96° 91° -4.5 06:08 91° - - - F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย. 06:24 107° 20° 102° -40.6 04:53 94° 05:44 11° 98° A
7 พ.ย. 06:25 107° 102° -16.6 05:49 99° 06:09 101° C
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค. 06:42 114° 14° 113° -31.6 05:31 106° 06:10 110° A
7 ธ.ค. 06:43 114° 111° -7.6 06:26 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 25 ธันวาคม 2560 / Ephemeris : JPL DE430