คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561

จังหวัดกำแพงเพชร

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 16° 28.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 30.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดกำแพงเพชร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค. 18:10 249° 250° 8.9 18:25 250° - - - F
18 ม.ค. 18:11 249° 13° 248° 32.9 19:15 253° 18:39 250° A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ. 18:25 257° 256° 14.3 18:51 258° - - - F
17 ก.พ. 18:25 258° 17° 256° 38.4 19:42 262° 18:59 259° A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค. 18:33 269° 10° 266° 22.4 19:19 270° 18:53 268° B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย. 18:38 281° 276° 9.7 18:57 278° - - - F
17 เม.ย. 18:38 281° 17° 277° 33.7 19:55 282° 19:12 279° A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค. 18:46 290° 11° 285° 24.0 19:41 288° 19:10 286° A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย. 18:55 295° 289° 16.2 19:29 291° 19:10 290° D
15 มิ.ย. 18:56 295° 20° 286° 40.2 20:32 291° 19:39 11° 288° A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค. 18:59 293° 290° 9.2 19:15 291° - - - F
14 ก.ค. 18:59 293° 16° 284° 33.2 20:14 288° 19:32 286° A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค. 18:49 286° 286° 1.9 18:52 287° - - - F
12 ส.ค. 18:49 286° 12° 279° 25.9 19:45 282° 19:14 280° A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย. 18:28 275° 272° 17.5 19:08 275° 18:46 273° B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค. 18:05 264° 265° 7.3 18:28 266° - - - F
10 ต.ค. 18:05 263° 15° 257° 31.3 19:11 261° 18:34 259° A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย. 17:49 253° 251° 18.8 18:32 254° 18:08 253° B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค. 17:49 247° 249° 3.5 17:58 250° - - - F
8 ธ.ค. 17:49 247° 11° 244° 27.5 18:46 248° 18:14 246° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดกำแพงเพชร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค. 06:54 112° 10° 115° -26.4 06:03 111° 06:31 113° A
17 ม.ค. 06:54 111° 110° -2.4 06:50 110° - - - F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ. 06:48 103° 109° -21.3 06:17 107° 06:34 108° E
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค. 06:30 92° 11° 105° -37.7 05:37 101° 06:06 103° A
17 มี.ค. 06:29 91° 98° -13.7 06:19 97° - - - F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย. 06:07 80° 92° -26.8 05:36 90° 05:53 91° C
16 เม.ย. 06:06 79° -4° 84° -2.8 06:18 85° - - - F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค. 05:52 70° 13° 86° -36.9 04:54 82° 05:26 84° A
15 พ.ค. 05:52 70° 78° -12.9 05:41 77° - - - F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย. 05:49 65° 74° -20.9 05:10 72° 05:32 73° B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค. 05:56 67° 14° 73° -27.8 04:49 69° 05:26 71° A
13 ก.ค. 05:57 67° 69° -3.8 05:52 69° - - - F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค. 06:05 73° 19° 74° -34.9 04:35 69° 05:25 10° 72° A
11 ส.ค. 06:05 74° 73° -10.9 05:40 71° - - - F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย. 06:09 84° 23° 79° -42.8 04:24 73° 05:23 12° 77° A
9 ก.ย. 06:10 84° 80° -18.8 05:27 77° 05:51 79° B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค. 06:13 96° 13° 90° -28.5 05:11 85° 05:46 88° A
9 ต.ค. 06:13 96° 91° -4.5 06:09 91° - - - F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย. 06:21 106° 19° 101° -40.7 04:53 94° 05:42 11° 98° A
7 พ.ย. 06:22 107° 102° -16.7 05:48 99° 06:07 100° D
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค. 06:37 113° 14° 112° -31.7 05:28 106° 06:06 109° A
7 ธ.ค. 06:38 113° 110° -7.7 06:22 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 25 ธันวาคม 2560 / Ephemeris : JPL DE430