สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดกำแพงเพชร

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 16° 28.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 30.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดกำแพงเพชร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.18:10249°250°8.918:25250°---F
18 ม.ค.18:11249°13°248°32.919:15253°18:39250°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:25257°256°14.318:51258°---F
17 ก.พ.18:25258°17°256°38.419:42262°18:59259°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:33269°10°266°22.419:19270°18:53268°B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:38281°276°9.718:57278°---F
17 เม.ย.18:38281°17°277°33.719:55282°19:12279°A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค.18:46290°11°285°24.019:41288°19:10286°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:55295°289°16.219:29291°19:10290°D
15 มิ.ย.18:56295°20°286°40.220:32291°19:3911°288°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.18:59293°290°9.219:15291°---F
14 ก.ค.18:59293°16°284°33.220:14288°19:32286°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:49286°286°1.918:52287°---F
12 ส.ค.18:49286°12°279°25.919:45282°19:14280°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:28275°272°17.519:08275°18:46273°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.18:05264°265°7.318:28266°---F
10 ต.ค.18:05263°15°257°31.319:11261°18:34259°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:49253°251°18.818:32254°18:08253°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.17:49247°249°3.517:58250°---F
8 ธ.ค.17:49247°11°244°27.518:46248°18:14246°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดกำแพงเพชร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:54112°10°115°-26.406:03111°06:31113°A
17 ม.ค.06:54111°110°-2.406:50110°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:48103°109°-21.306:17107°06:34108°E
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:3092°11°105°-37.705:37101°06:06103°A
17 มี.ค.06:2991°98°-13.706:1997°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.06:0780°92°-26.805:3690°05:5391°C
16 เม.ย.06:0679°-4°84°-2.806:1885°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.05:5270°13°86°-36.904:5482°05:2684°A
15 พ.ค.05:5270°78°-12.905:4177°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.05:4965°74°-20.905:1072°05:3273°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.05:5667°14°73°-27.804:4969°05:2671°A
13 ก.ค.05:5767°69°-3.805:5269°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.06:0573°19°74°-34.904:3569°05:2510°72°A
11 ส.ค.06:0574°73°-10.905:4071°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.06:0984°23°79°-42.804:2473°05:2312°77°A
9 ก.ย.06:1084°80°-18.805:2777°05:5179°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.06:1396°13°90°-28.505:1185°05:4688°A
9 ต.ค.06:1396°91°-4.506:0991°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:21106°19°101°-40.704:5394°05:4211°98°A
7 พ.ย.06:22107°102°-16.705:4899°06:07100°D
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:37113°14°112°-31.705:28106°06:06109°A
7 ธ.ค.06:38113°110°-7.706:22109°---F

Ephemeris : JPL DE430