สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดกาญจนบุรี

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 14° 01.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 32.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดกาญจนบุรี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.18:14249°250°9.018:28251°---F
18 ม.ค.18:15249°13°248°33.019:18253°18:43251°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:27258°257°14.418:53258°---F
17 ก.พ.18:27258°17°257°38.419:43262°19:01260°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:33269°10°267°22.419:19270°18:53268°A
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:35281°276°9.718:56278°---F
17 เม.ย.18:36281°17°278°33.719:52282°19:10280°A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค.18:42290°12°285°23.919:37288°19:07286°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:51294°289°16.119:25291°19:06290°D
15 มิ.ย.18:51294°21°287°40.120:28291°19:3411°288°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.18:54293°290°9.119:10291°---F
14 ก.ค.18:54293°16°285°33.120:10288°19:28286°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:46286°286°1.818:49286°---F
12 ส.ค.18:46286°12°279°25.819:42282°19:11281°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:27275°272°17.419:07275°18:45273°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.18:06264°265°7.318:28266°---F
10 ต.ค.18:06263°15°257°31.319:13261°18:36259°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:52253°252°18.918:35255°18:11253°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.17:53247°249°3.618:02250°---F
8 ธ.ค.17:53247°11°244°27.618:50248°18:19246°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดกาญจนบุรี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:50111°10°114°-26.405:59111°06:27112°A
17 ม.ค.06:50111°110°-2.406:46110°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:45103°109°-21.306:13107°06:31108°D
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:2992°12°105°-37.705:35101°06:05103°A
17 มี.ค.06:2891°98°-13.706:1797°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.06:0980°92°-26.805:3690°05:5491°B
16 เม.ย.06:0879°-3°84°-2.806:1985°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.05:5571°13°85°-36.904:5582°05:2984°A
15 พ.ค.05:5570°78°-12.905:4378°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.05:5366°74°-20.805:1372°05:3673°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.06:0167°14°72°-27.804:5369°05:3071°A
13 ก.ค.06:0167°69°-3.805:5669°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.06:0874°19°74°-34.804:3969°05:2810°72°A
11 ส.ค.06:0874°73°-10.805:4472°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.06:1084°22°78°-42.804:2773°05:2512°76°A
9 ก.ย.06:1084°80°-18.805:3078°05:5279°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.06:1296°13°89°-28.605:1285°05:4587°A
9 ต.ค.06:1296°91°-4.606:0991°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:18106°19°100°-40.704:5294°05:4010°97°A
7 พ.ย.06:19106°101°-16.705:4699°06:04100°D
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:33113°14°111°-31.805:25106°06:03108°A
7 ธ.ค.06:33113°110°-7.806:18109°---F

Ephemeris : JPL DE430