คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561

จังหวัดขอนแก่น

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 16° 26.0′ เหนือ ลองจิจูด 102° 50.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดขอนแก่น
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค. 17:57 249° 250° 8.7 18:11 250° - - - F
18 ม.ค. 17:57 249° 13° 248° 32.7 19:01 253° 18:26 250° A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ. 18:12 257° 256° 14.1 18:37 258° - - - F
17 ก.พ. 18:12 258° 17° 256° 38.1 19:28 262° 18:46 259° A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค. 18:19 269° 10° 266° 22.1 19:05 270° 18:40 268° B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย. 18:24 281° 276° 9.5 18:43 278° - - - F
17 เม.ย. 18:24 281° 17° 277° 33.5 19:41 282° 18:58 279° A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค. 18:32 290° 11° 285° 23.8 19:27 288° 18:57 286° A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย. 18:42 295° 289° 16.0 19:15 291° 18:57 290° D
15 มิ.ย. 18:42 295° 20° 286° 40.0 20:19 291° 19:25 11° 288° A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค. 18:45 293° 290° 9.0 19:01 291° - - - F
14 ก.ค. 18:45 293° 16° 284° 33.0 20:00 288° 19:18 286° A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค. 18:36 286° 287° 1.7 18:38 287° - - - F
12 ส.ค. 18:35 286° 12° 279° 25.6 19:31 282° 19:00 280° A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย. 18:15 275° 272° 17.2 18:54 275° 18:32 273° B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค. 17:52 264° 265° 7.1 18:14 266° - - - F
10 ต.ค. 17:51 263° 14° 257° 31.1 18:58 261° 18:21 259° A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย. 17:36 253° 252° 18.6 18:18 254° 17:55 253° B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค. 17:36 247° 249° 3.3 17:44 250° - - - F
8 ธ.ค. 17:36 247° 11° 244° 27.3 18:32 248° 18:01 246° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดขอนแก่น
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค. 06:40 112° 10° 115° -26.6 05:49 111° 06:18 113° A
17 ม.ค. 06:41 111° 110° -2.6 06:36 110° - - - F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ. 06:35 103° 109° -21.5 06:03 107° 06:20 108° D
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค. 06:16 92° 11° 105° -37.9 05:24 101° 05:53 103° A
17 มี.ค. 06:15 91° 98° -13.9 06:05 97° - - - F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย. 05:54 80° 92° -27.0 05:22 90° 05:40 91° C
16 เม.ย. 05:53 79° -3° 84° -3.0 06:05 85° - - - F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค. 05:39 70° 13° 86° -37.1 04:40 82° 05:13 84° A
15 พ.ค. 05:38 70° 78° -13.1 05:27 78° - - - F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย. 05:36 65° 74° -21.1 04:56 72° 05:18 73° B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค. 05:43 67° 14° 73° -28.1 04:35 69° 05:13 71° A
13 ก.ค. 05:43 67° 69° -4.1 05:38 69° - - - F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค. 05:52 73° 19° 74° -35.1 04:21 69° 05:11 10° 72° A
11 ส.ค. 05:52 74° 73° -11.1 05:26 71° - - - F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย. 05:56 84° 23° 79° -43.1 04:11 73° 05:09 12° 77° A
9 ก.ย. 05:56 84° 80° -19.1 05:14 77° 05:37 79° B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค. 06:00 96° 14° 90° -28.8 04:57 85° 05:32 88° A
9 ต.ค. 06:00 96° 91° -4.8 05:55 91° - - - F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย. 06:08 106° 20° 101° -40.9 04:39 94° 05:28 11° 97° A
7 พ.ย. 06:08 107° 102° -16.9 05:34 99° 05:53 100° C
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค. 06:24 113° 14° 112° -31.9 05:14 106° 05:53 109° A
7 ธ.ค. 06:24 113° 110° -7.9 06:08 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 25 ธันวาคม 2560 / Ephemeris : JPL DE430