สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดขอนแก่น

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 16° 26.0′ เหนือ ลองจิจูด 102° 50.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดขอนแก่น
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.17:57249°250°8.718:11250°---F
18 ม.ค.17:57249°13°248°32.719:01253°18:26250°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:12257°256°14.118:37258°---F
17 ก.พ.18:12258°17°256°38.119:28262°18:46259°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:19269°10°266°22.119:05270°18:40268°B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:24281°276°9.518:43278°---F
17 เม.ย.18:24281°17°277°33.519:41282°18:58279°A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค.18:32290°11°285°23.819:27288°18:57286°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:42295°289°16.019:15291°18:57290°D
15 มิ.ย.18:42295°20°286°40.020:19291°19:2511°288°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.18:45293°290°9.019:01291°---F
14 ก.ค.18:45293°16°284°33.020:00288°19:18286°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:36286°287°1.718:38287°---F
12 ส.ค.18:35286°12°279°25.619:31282°19:00280°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:15275°272°17.218:54275°18:32273°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.17:52264°265°7.118:14266°---F
10 ต.ค.17:51263°14°257°31.118:58261°18:21259°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:36253°252°18.618:18254°17:55253°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.17:36247°249°3.317:44250°---F
8 ธ.ค.17:36247°11°244°27.318:32248°18:01246°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดขอนแก่น
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:40112°10°115°-26.605:49111°06:18113°A
17 ม.ค.06:41111°110°-2.606:36110°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:35103°109°-21.506:03107°06:20108°D
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:1692°11°105°-37.905:24101°05:53103°A
17 มี.ค.06:1591°98°-13.906:0597°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.05:5480°92°-27.005:2290°05:4091°C
16 เม.ย.05:5379°-3°84°-3.006:0585°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.05:3970°13°86°-37.104:4082°05:1384°A
15 พ.ค.05:3870°78°-13.105:2778°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.05:3665°74°-21.104:5672°05:1873°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.05:4367°14°73°-28.104:3569°05:1371°A
13 ก.ค.05:4367°69°-4.105:3869°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.05:5273°19°74°-35.104:2169°05:1110°72°A
11 ส.ค.05:5274°73°-11.105:2671°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.05:5684°23°79°-43.104:1173°05:0912°77°A
9 ก.ย.05:5684°80°-19.105:1477°05:3779°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.06:0096°14°90°-28.804:5785°05:3288°A
9 ต.ค.06:0096°91°-4.805:5591°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:08106°20°101°-40.904:3994°05:2811°97°A
7 พ.ย.06:08107°102°-16.905:3499°05:53100°C
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:24113°14°112°-31.905:14106°05:53109°A
7 ธ.ค.06:24113°110°-7.906:08109°---F

Ephemeris : JPL DE430