สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดลำพูน

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 18° 35.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 01.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดลำพูน
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.18:09248°249°8.918:24250°---F
18 ม.ค.18:09249°13°247°32.919:14252°18:38249°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:25257°256°14.318:51258°---F
17 ก.พ.18:25258°17°255°38.419:43262°19:00259°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:34269°10°266°22.419:21270°18:55268°B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:41281°276°9.819:01278°---F
17 เม.ย.18:41281°17°277°33.819:59282°19:16279°A
15 พ.ค. (18:48) 15 พ.ค.18:50290°-2°285°0.118:44285°---F
16 พ.ค.18:51291°11°285°24.119:46288°19:15286°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.19:01295°289°16.319:35292°19:16290°D
15 มิ.ย.19:02295°20°286°40.320:38292°19:4511°288°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.19:04293°290°9.319:20291°---F
14 ก.ค.19:04293°16°284°33.320:19289°19:37286°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:54286°287°2.018:57287°---F
12 ส.ค.18:53286°12°279°25.919:49282°19:18280°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:31275°272°17.519:11275°18:49273°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.18:06264°265°7.318:29266°---F
10 ต.ค.18:05263°14°256°31.319:12261°18:35258°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:48253°251°18.818:31254°18:07252°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.17:47246°249°3.517:56249°---F
8 ธ.ค.17:47246°11°243°27.518:44248°18:13245°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดลำพูน
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:59112°10°115°-26.306:09111°06:37113°B
17 ม.ค.06:59112°111°-2.306:55110°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:52103°109°-21.206:21107°06:38108°E
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:3292°11°106°-37.605:41102°06:09104°A
17 มี.ค.06:3191°98°-13.706:2297°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.06:0780°92°-26.805:3890°05:5491°C
16 เม.ย.06:0779°-4°84°-2.806:1985°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.05:5170°12°86°-36.904:5582°05:2684°A
15 พ.ค.05:5070°78°-12.905:4177°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.05:4765°74°-20.905:0972°05:3073°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.05:5466°14°73°-27.904:4768°05:2471°A
13 ก.ค.05:5567°69°-3.905:5068°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.06:0473°19°75°-34.904:3369°05:2410°72°A
11 ส.ค.06:0473°73°-10.905:3971°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.06:1084°23°80°-42.804:2473°05:2312°77°A
9 ก.ย.06:1184°81°-18.805:2777°05:5179°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.06:1696°14°90°-28.505:1385°05:4888°A
9 ต.ค.06:1696°91°-4.506:1191°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:26106°20°102°-40.604:5694°05:4611°98°A
7 พ.ย.06:26107°102°-16.605:5299°06:11101°C
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:43113°14°112°-31.605:33106°06:12109°A
7 ธ.ค.06:43114°111°-7.606:27109°---F

Ephemeris : JPL DE430