คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561

จังหวัดลำพูน

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 18° 35.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 01.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดลำพูน
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค. 18:09 248° 249° 8.9 18:24 250° - - - F
18 ม.ค. 18:09 249° 13° 247° 32.9 19:14 252° 18:38 249° A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ. 18:25 257° 256° 14.3 18:51 258° - - - F
17 ก.พ. 18:25 258° 17° 255° 38.4 19:43 262° 19:00 259° A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค. 18:34 269° 10° 266° 22.4 19:21 270° 18:55 268° B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย. 18:41 281° 276° 9.8 19:01 278° - - - F
17 เม.ย. 18:41 281° 17° 277° 33.8 19:59 282° 19:16 279° A
15 พ.ค. (18:48) 15 พ.ค. 18:50 290° -2° 285° 0.1 18:44 285° - - - F
16 พ.ค. 18:51 291° 11° 285° 24.1 19:46 288° 19:15 286° A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย. 19:01 295° 289° 16.3 19:35 292° 19:16 290° D
15 มิ.ย. 19:02 295° 20° 286° 40.3 20:38 292° 19:45 11° 288° A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค. 19:04 293° 290° 9.3 19:20 291° - - - F
14 ก.ค. 19:04 293° 16° 284° 33.3 20:19 289° 19:37 286° A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค. 18:54 286° 287° 2.0 18:57 287° - - - F
12 ส.ค. 18:53 286° 12° 279° 25.9 19:49 282° 19:18 280° A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย. 18:31 275° 272° 17.5 19:11 275° 18:49 273° B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค. 18:06 264° 265° 7.3 18:29 266° - - - F
10 ต.ค. 18:05 263° 14° 256° 31.3 19:12 261° 18:35 258° A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย. 17:48 253° 251° 18.8 18:31 254° 18:07 252° B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค. 17:47 246° 249° 3.5 17:56 249° - - - F
8 ธ.ค. 17:47 246° 11° 243° 27.5 18:44 248° 18:13 245° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดลำพูน
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค. 06:59 112° 10° 115° -26.3 06:09 111° 06:37 113° B
17 ม.ค. 06:59 112° 111° -2.3 06:55 110° - - - F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ. 06:52 103° 109° -21.2 06:21 107° 06:38 108° E
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค. 06:32 92° 11° 106° -37.6 05:41 102° 06:09 104° A
17 มี.ค. 06:31 91° 98° -13.7 06:22 97° - - - F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย. 06:07 80° 92° -26.8 05:38 90° 05:54 91° C
16 เม.ย. 06:07 79° -4° 84° -2.8 06:19 85° - - - F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค. 05:51 70° 12° 86° -36.9 04:55 82° 05:26 84° A
15 พ.ค. 05:50 70° 78° -12.9 05:41 77° - - - F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย. 05:47 65° 74° -20.9 05:09 72° 05:30 73° B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค. 05:54 66° 14° 73° -27.9 04:47 68° 05:24 71° A
13 ก.ค. 05:55 67° 69° -3.9 05:50 68° - - - F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค. 06:04 73° 19° 75° -34.9 04:33 69° 05:24 10° 72° A
11 ส.ค. 06:04 73° 73° -10.9 05:39 71° - - - F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย. 06:10 84° 23° 80° -42.8 04:24 73° 05:23 12° 77° A
9 ก.ย. 06:11 84° 81° -18.8 05:27 77° 05:51 79° B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค. 06:16 96° 14° 90° -28.5 05:13 85° 05:48 88° A
9 ต.ค. 06:16 96° 91° -4.5 06:11 91° - - - F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย. 06:26 106° 20° 102° -40.6 04:56 94° 05:46 11° 98° A
7 พ.ย. 06:26 107° 102° -16.6 05:52 99° 06:11 101° C
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค. 06:43 113° 14° 112° -31.6 05:33 106° 06:12 109° A
7 ธ.ค. 06:43 114° 111° -7.6 06:27 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 25 ธันวาคม 2560 / Ephemeris : JPL DE430