สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดแม่ฮ่องสอน

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 19° 16.0′ เหนือ ลองจิจูด 97° 56.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.18:12248°249°8.918:27250°---F
18 ม.ค.18:12249°13°246°32.919:18252°18:41249°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:29257°256°14.418:55258°---F
17 ก.พ.18:29258°17°255°38.419:47262°19:03258°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:39269°10°266°22.519:25270°18:59268°B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:46281°276°9.819:06278°---F
17 เม.ย.18:46281°17°277°33.820:04283°19:21279°A
15 พ.ค. (18:48) 15 พ.ค.18:56290°-2°286°0.218:49285°---F
16 พ.ค.18:56291°11°285°24.219:52289°19:21286°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.19:07295°289°16.419:41292°19:22290°D
15 มิ.ย.19:07295°20°285°40.420:44292°19:5011°288°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.19:10293°290°9.419:26291°---F
14 ก.ค.19:10293°15°284°33.420:24289°19:43286°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:59286°287°2.019:02287°---F
12 ส.ค.18:58286°12°279°26.019:54282°19:23280°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:36275°272°17.619:16275°18:53273°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.18:10264°265°7.418:33266°---F
10 ต.ค.18:09263°14°256°31.419:16261°18:39258°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:52253°251°18.818:35254°18:11252°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.17:50246°249°3.518:00249°---F
8 ธ.ค.17:50246°11°243°27.518:48248°18:16245°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.07:05112°10°116°-26.206:14111°06:42114°B
17 ม.ค.07:05112°111°-2.207:01111°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:57103°110°-21.106:27107°06:43108°E
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:3692°10°106°-37.605:46102°06:14104°A
17 มี.ค.06:3591°98°-13.606:2797°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.06:1179°92°-26.705:4290°05:5891°C
16 เม.ย.06:1079°-4°84°-2.806:2485°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.05:5470°12°86°-36.904:5982°05:2984°A
15 พ.ค.05:5470°78°-12.905:4477°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.05:5065°74°-20.905:1271°05:3373°C
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.05:5866°14°73°-27.804:5068°05:2871°A
13 ก.ค.05:5866°69°-3.805:5468°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.06:0873°19°75°-34.804:3769°05:2710°72°A
11 ส.ค.06:0873°73°-10.805:4371°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.06:1484°23°81°-42.804:2773°05:2712°77°A
9 ก.ย.06:1584°81°-18.805:3177°05:5579°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.06:2196°14°91°-28.405:1785°05:5288°A
9 ต.ค.06:2196°91°-4.406:1691°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:31107°20°102°-40.505:0094°05:5111°98°A
7 พ.ย.06:32107°102°-16.505:5799°06:16101°C
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:48114°14°113°-31.505:38106°06:17110°A
7 ธ.ค.06:49114°111°-7.506:33110°---F

Ephemeris : JPL DE430