คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 19° 16.0′ เหนือ ลองจิจูด 97° 56.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค. 18:12 248° 249° 8.9 18:27 250° - - - F
18 ม.ค. 18:12 249° 13° 246° 32.9 19:18 252° 18:41 249° A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ. 18:29 257° 256° 14.4 18:55 258° - - - F
17 ก.พ. 18:29 258° 17° 255° 38.4 19:47 262° 19:03 258° A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค. 18:39 269° 10° 266° 22.5 19:25 270° 18:59 268° B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย. 18:46 281° 276° 9.8 19:06 278° - - - F
17 เม.ย. 18:46 281° 17° 277° 33.8 20:04 283° 19:21 279° A
15 พ.ค. (18:48) 15 พ.ค. 18:56 290° -2° 286° 0.2 18:49 285° - - - F
16 พ.ค. 18:56 291° 11° 285° 24.2 19:52 289° 19:21 286° A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย. 19:07 295° 289° 16.4 19:41 292° 19:22 290° D
15 มิ.ย. 19:07 295° 20° 285° 40.4 20:44 292° 19:50 11° 288° A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค. 19:10 293° 290° 9.4 19:26 291° - - - F
14 ก.ค. 19:10 293° 15° 284° 33.4 20:24 289° 19:43 286° A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค. 18:59 286° 287° 2.0 19:02 287° - - - F
12 ส.ค. 18:58 286° 12° 279° 26.0 19:54 282° 19:23 280° A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย. 18:36 275° 272° 17.6 19:16 275° 18:53 273° B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค. 18:10 264° 265° 7.4 18:33 266° - - - F
10 ต.ค. 18:09 263° 14° 256° 31.4 19:16 261° 18:39 258° A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย. 17:52 253° 251° 18.8 18:35 254° 18:11 252° B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค. 17:50 246° 249° 3.5 18:00 249° - - - F
8 ธ.ค. 17:50 246° 11° 243° 27.5 18:48 248° 18:16 245° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค. 07:05 112° 10° 116° -26.2 06:14 111° 06:42 114° B
17 ม.ค. 07:05 112° 111° -2.2 07:01 111° - - - F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ. 06:57 103° 110° -21.1 06:27 107° 06:43 108° E
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค. 06:36 92° 10° 106° -37.6 05:46 102° 06:14 104° A
17 มี.ค. 06:35 91° 98° -13.6 06:27 97° - - - F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย. 06:11 79° 92° -26.7 05:42 90° 05:58 91° C
16 เม.ย. 06:10 79° -4° 84° -2.8 06:24 85° - - - F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค. 05:54 70° 12° 86° -36.9 04:59 82° 05:29 84° A
15 พ.ค. 05:54 70° 78° -12.9 05:44 77° - - - F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย. 05:50 65° 74° -20.9 05:12 71° 05:33 73° C
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค. 05:58 66° 14° 73° -27.8 04:50 68° 05:28 71° A
13 ก.ค. 05:58 66° 69° -3.8 05:54 68° - - - F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค. 06:08 73° 19° 75° -34.8 04:37 69° 05:27 10° 72° A
11 ส.ค. 06:08 73° 73° -10.8 05:43 71° - - - F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย. 06:14 84° 23° 81° -42.8 04:27 73° 05:27 12° 77° A
9 ก.ย. 06:15 84° 81° -18.8 05:31 77° 05:55 79° B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค. 06:21 96° 14° 91° -28.4 05:17 85° 05:52 88° A
9 ต.ค. 06:21 96° 91° -4.4 06:16 91° - - - F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย. 06:31 107° 20° 102° -40.5 05:00 94° 05:51 11° 98° A
7 พ.ย. 06:32 107° 102° -16.5 05:57 99° 06:16 101° C
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค. 06:48 114° 14° 113° -31.5 05:38 106° 06:17 110° A
7 ธ.ค. 06:49 114° 111° -7.5 06:33 110° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 25 ธันวาคม 2560 / Ephemeris : JPL DE430